Jelenlegi hely

Munkaterv

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenKüldés e-mailben

A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium munkaterve

  a 2014/2015. tanévre

 

A tanév kiemelt feladatai

 

1.      Folyamatban lévő projektek végrehajtása (Arany János Tehetséggondozó Program, OpeningDoors Program, Öveges Program, Tehetségpont, Kutató Diákok, Comenius),

2.      A TÁMOP 3.1.4 projekt fenntarthatóságának biztosítása,

3.      A DExam nyelvvizsgahely és ECDL vizsgaközpont szakszerű működtetése,

4.      Pedagógiai innováció, új típusú tanítási módszerek alkalmazása, bemutató órák szervezése,

5.      Tehetséggondozó tevékenységünk átgondolása, tudatos szervezése, a versenyekre történő felkészítés eredményességének növelése,

6.      A pedagógusminősítés és tanfelügyelet számára értékelési adatok biztosítása,

7.      A kollégiumi nevelés új országos alapprogramja szerinti feladatok megvalósítása,

8.      A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, jó gyakorlatának kialakítása,

9.      A közösségi munka szervezésének személyi, tárgyi, tartalmi feltételeinek megteremtése,

10.  A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálatának szakszerű lebonyolítása,

11.  Az országos kompetenciaméréseredményeinek visszacsatolása, a tanulói érdeklődés és motiváció felkeltése,

12.  Az intézmény tárgyi és tartalmi területeinekfolyamatos fejlesztése, pályázati források bevonásával is,

13.  A nyelvi labor optimális kihasználtságának megszervezése,

14.  Az elektronikus napló alkalmazhatóságának bevezetése, feltételeinek biztosítása,

15.  Az iskolai honlap és egyéb médiafelületen történő megjelenés színvonalának és gyakoriságának emelése,

16.  Az iskola képzési struktúrájának és beiskolázási koncepciójának átgondolása,

17.  Tanulói aktivitás növelése, a diákönkormányzat működésének,a tanulói érdekvédelem feltételeinek megteremtése, a „Jó besisnek lenni” érzés erősítése.

 

A tanév fő időpontjai

 

A tanév kezdő napja, az első tanítási nap

2014. szeptember 1.(hétfő)

A tanév záró napja

2015. augusztus 31.

Az utolsó tanítási nap a 12. évfolyamnak

2015. április 30.

Az utolsó tanítási nap

2015. június 15.(hétfő)

Tanévzáró ünnepély

2015. június 19. (péntek)

Őszi szünet

2014. október 27- 31.

Téli szünet

2014. december 22 – 2015. január 2.

Tavaszi szünet

2015. április 2-7.

Az I. félév vége

2015. január 16.

Az ellenőrzők kiosztása

2015. január 23.

Szalagavató

2014. október 11.

Ballagás

2015. április 30. (csütörtök) 15.00

Írásbeli érettségi vizsgák

2015. május 4-26.

Szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint)

2015. június 4-11.

 

Szóbeli érettségi vizsgák (középszint)

2015. június 15-26.

NETFIT (tanulók fizikai állapotának felmérése) vizsgálat:

12. évfolyam

11. évfolyam

9-10. évfolyam

 

 

2015. április 13-17.

2015. április 15-22.

2015. április 20-29.

Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

2015. május 27.

Beiratkozás

2015. június 25.

 

Tanítási napok száma: 180

 

Tanítás nélküli munkanapok (6 nap) felhasználása:

- Nevelési értekezletre 2 nap
- Diáknapra 1 nap
- Írásbeli érettségi vizsgára 3 nap

 

 

Munkaközösség-vezetők és egyéb felelősök

 

1. Nevelési munkaközösség   dr. Barabás Bertalanné
2. Magyar nyelv és irodalom munkaközösség dr. Jakabné Magyar Klára
3. Történelem munkaközösség        Bujdosó Tamás László
4. Idegen nyelvi munkaközösség       Tóth Lászlóné
5. Angol nyelvi munkaközösség   Juhász Miklósné    
6. Matematika munkaközösség     Makláriné Gubik Anna
7. Biológia-kémia-földrajz munkaközösség    Machnikné Széplaki Tünde
8. Testnevelés munkaközösség    Lipéczné Szabó Erika
9. Informatika munkaközösség         Bíró Gábor
10.Fizika munkaközösség     Jackovics László
Diákönkormányzatot segítő tanár    
Pályaválasztási felelős   Balogh Ida
Tankönyvfelelős Molnár Tímea
Ifjúságvédelmi felelős Lipéczné Szabó Erika
Vöröskeresztes tanárelnök Kelemen Beáta
TÁMOP 3.1.4. szakmai vezető Nyakóné Kántor Mária
Munkavédelmi felelős Juhász Miklós
Szertárfelelősök:  
Történelem    Bujdosó Tamás László
Angol nyelv   Juhász Miklósné 
Nyelvi   Tóth Lászlóné
Matematika Makláriné Gubik Anna
Fizika Jackovics László
Természettudományos    Machnikné Széplaki Tünde Ilona
Informatika   Dancs Sándor
Rajz és vizuális kultúra Sztojka Viktória
Ének - zene Oláh Enikő
Testnevelés Lipéczné Szabó Erika

 

Folyamatosan teljesítendő feladatok a tanév során

 

Ssz.

Feladat

Felelős

 

1.

Naplók, törzslapok, bizonyítványok kitöltése

Csörszné Tar Enikő,

osztályfőnökök,

2.

Statisztika /beiratkozási, év eleji, félévi, év végi/

Csörszné Tar Enikő, Molnár Tímea

osztályfőnökök

3.

Tanuló nyilvántartás vezetése

Csörszné Tar Enikő,

iskolatitkár

4.

Általános iskolák pályaválasztási tájékoztatója

iskolavezetés

5.

Nyílt napok szervezése (2014. november)

Nyakóné Kántor Mária,

iskolatitkár

6.

Közép- és emeltszintű érettségi előkészítők

Nyakóné Kántor Mária

7.

Könyvtári látogatások, könyvtári munkarend

Nyakóné Kántor Mária,

könyvtáros

8.

Ifjúságvédelmi feladatok

Lipéczné Szabó Erika, osztályfőnökök

9.

Hit- és vallásoktatás szervezése

egyházak

10.

Vezetői megbeszélés /minden hétfőn 800 /

Bíró Gábor

11.

Tantestületi megbeszélés /minden hétfőn 13.25/

Bíró Gábor

12.

Osztálytitkári megbeszélés /kedden és csütörtökön nagyszünetben/

 

Csörszné Tar Enikő

diákönkormányzatot segítő tanár

13.

Szülői értekezlet /évente osztályonként legalább két alkalommal/

Csörszné Tar Enikő,

osztályfőnökök

14.

Hangversenyszervezés/ Színházlátogatás

Tari Istvánné, Nyakóné Kántor Mária

 

15.

Tanulmányi versenyekre való jelentkeztetés, versenyek lebonyolítása

Csörszné Tar Enikő, mk. vezetők

16.

Sportversenyek, tömegsport szervezése, lebonyolítása

 

Nyakóné Kántor Mária,

testnevelés mk.

 

17.

Tanári hiányzás regisztrálása, helyettesítés

Nyakóné Kántor Mária

18.

Helyettesítések szervezése, ellenőrzése

Tanárok munkaidő beosztásának nyilvántartása

Nyakóné Kántor Mária

19.

Pályakezdők, GYES-ről visszaérkezők, új kollégák segítése

mk. vezetők

20.

Óralátogatások

iskolavezetés

mk. vezetők

21.

Gyakorló tanítások szervezése (Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola)

Nyakóné Kántor Mária

22.

Tanári továbbképzés

Nyakóné Kántor Mária

23.

Pályázatok figyelése

Nyakóné Kántor Mária, Budáné Aros Judit

25.

Bessenyei Akadémia szervezése

Bíró Gábor

26.

AJTP koordinálása, kapcsolatépítés

Bíró Gábor,

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

27.

AJTP szociális bizottság működtetése

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

Budáné Aros Judit, AJ osztályfőnökök, csoportvezetők

28.

Munkaértekezletek az AJTP-ben tanítók részére

Csörszné Tar Enikő

29.

AJTP felmérések

Csörszné Tar Enikő

30.

AJTP értékelések, beszámolók

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

31.

Iskolai mérések, kompetenciamérés

Nyakóné Kántor Mária, Dr. SásnéNaményi Emese

32.

TÁMOP 3.1.4. pályázat fenntarthatóságának biztosítása

Nyakóné Kántor Mária

33.

Közösségi szolgálat szervezése

Csörszné Tar Enikő,

Kovács-Nagy CsillaEseménynaptár

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

1.

Tantárgyfelosztás

augusztus

Nyakóné Kántor Mária, mk. vezetők

3.

AJTP

Gólyatábor, Zánka

augusztus

Csörszné Tar Enikő,

Ferenczy Norbert, Nagyné Kovács Ágnes

5.

Mezőberényi Nosztalgia Tábor (13.A)

szeptember

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor, BirgánynéKockánics Éva, Papp Krisztina

6.

Munka- és tűzvédelmi oktatás

szeptember

Juhász Miklós, Szűrös Gyula

7.

Tankönyvek kiosztása

szeptember

osztályfőnökök, Molnár Tímea, dr. Dolhainé Szabó Anikó,Vedres Csilla

8.

Tanévnyitó ünnepség

szeptember 1.

dr. Jakabné Magyar Klára, 9.a

9.

Osztályozó vizsgák

szeptember

Csörszné Tar Enikő, mk.vezetők,szaktanárok

10.

TÁMOP 3.1.4

Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag

(9. f és 9.c; 12.f és 12.g osztályokban)

szeptember 1.

Nyakóné Kántor Mária, magyar mk.

 

11.

TÁMOP 3.1.4

Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag

(9.f és 9.c;12.f, 12.g osztályokban)

szeptember 1-től

Nyakóné Kántor Mária, matematika mk.

12.

TÁMOP 3.1.4

Tantárgyi bontás nélküli műveltségterület oktatás bevezetése

(Magyar nyelv és irodalom műveltségterületen a 9.c, 9.f,12.fés 12.g osztályokban)

szeptember 1-től

Nyakóné Kántor Mária, magyar mk.

 

13.

TÁMOP 3.1.4

Önismeret és tanulásmódszertani modulok

szeptember 1-től

Dr. Barabás Bertalanné,

Tóth-Lelkes Mónika; Sebőkné Dávid Edina

14.

Ellenőrzők kiadása, kitöltése

szeptember 5.

iskolatitkár, osztályfőnökök

15.

TÁMOP 3.1.4

A tanév feladatainak ütemezése, a TÁMOP 3.1.4.unkatervének elkészítése

szeptember 15.

Bíró Gábor igazgató

Nyakóné Kántor Mária szakmai vezető

16.

Adatszolgáltatás a Tankerület felé (Órarend, tantárgyfelosztás)

szeptember

Kapin Mariann, Nyakóné Kántor Mária, Oláh Tibor

17.

AJTP

Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába történő jelentkezésről

 

 

szeptember 12.

Bíró Gábor,

Csörszné Tar Enikő,

Oláh Tibor

18.

AJTP

Kirándulási tervek leadása

szeptember 1.

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor Csaba

19.

Tanmenetek, munkatervek leadása

szeptember 20.

Csörszné Tar Enikő, Nyakóné Kántor Mária, mk.vezetők

20.

Beírási napló kitöltése

szeptember 20.

iskolatitkár

21.

Bessenyei túra a 9. évfolyamnak

szeptember 23.

Csörszné Tar Enikő, 9. évfolyamos osztályfőnökök

22.

Gólyaavató

szeptember 25.

végzősök, DÖK, Csörszné Tar Enikő

23.

Kutatók éjszakája

szeptember

Tóth Szilvia, Koncz Gábor, Machnikné Széplaki Tünde, Kelemen Beáta

24.

Hit- és vallásoktatás szervezése

szeptember

egyházak

25.

Osztálykirándulások tervezése

szeptember

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária,

dr. Barabás Bertalanné

26.

Tanári és vezetői ügyelet szervezése

szeptember

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária

27.

Nevelői fogadóórák nyilvántartása

szeptember

Csörszné Tar Enikő

28.

AJTP

Kompetenciamérés (szövegértési, logikai, képesség, matematika felmérés)

9. évfolyam

szeptember első hete

Csörszné Tar Enikő, Makláriné Gubik Anna, dr. Jakabné Magyar Klára

29.

Iskolai egyenruha, nyakkendő megrendelése

szeptember első hete

Csörszné Tar Enikő, Molnár Tímea

30.

Tarisznya, szalagrendelés

szeptember első hete

Csörszné Tar Enikő, Molnár Tímea; 11. évfolyamos osztálytitkárok, osztályfőnökök

31.

AJTP pszichológiai mérés a 9/AJTP-ben

 

szeptember

Csörszné Tar Enikő

32

9. évfolyam szülői értekezlet

szeptember 26.

Bíró Gábor, iskolavezetés, 9. évf. osztályfőnökök

33.

AJTP

Beszámoló a 2013/2014. tanév eredményeiről

szeptember 15.

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor, szaktanárok, osztályfőnökök, kollégiumi csoportvezetők

34.

Október 6. részvétel a városi ünnepségen

október 6.

történelem mk., 9.évfolyam osztályfőnökei

35.

Szalagavató

október 11.

Csörszné Tar Enikő, 11.és 12. évf. osztályfőnökök

36.

Hangverseny 1.

október

Tari Istvánné,

Nyakóné Kántor Mária

37..

AJTP

A 13. évfolyamos tanulók pszichológiai mérés

október

Csörszné Tar Enikő

38..

Október 23. iskola szintű megemlékezés. (film)

október

Nyakóné Kántor Mária,

magyar mk.

 

 

39.

Őszi nevelési értekezlet

 

november

dr. Barabás Bertalanné, Bíró Gábor

40.

Színház 1.

november

Nyakóné Kántor Mária, Tari Istvánné

41.

Nyílt napok

november 10-14.

 

Csörszné Tar Enikő, Bíró Gábor, Nyakóné Kántor Mária

42.

Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. évfolyam számára

november 14.

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Nyakóné Kántor Mária

43.

Hangverseny 2.

 

november

Tari Istvánné, Nyakóné Kántor Mária

44.

Színház 2.

november

Nyakóné Kántor Mária,

Tari Istvánné

45.

Tanárjelöltek foglalkoztatása

november-február

Nyakóné Kántor Mária, mk. vezetők

46.

Fejlesztések, beruházások (AJTP)

december

Bíró Gábor, Budáné Aros Judit

47.

AJTP

Bemutatkozó (9/AJTP)

december

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor, Ferenczy Norbert, Nagyné Kovács Ágnes

48.

Mikulás est

december

 

kollégiumvezető, nevelőtanárok

49.

Humán-est

december

magyar munkaközösség

50.

Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára+AJTP pályázatok

december 9. illetve december 11.

iskolavezetés

51.

Karácsonyi műsor

 

december

magyar munkaközösség

52.

ChristmasParty

december

angol nyelvi mk.,idegennyelvimk.

53.

Selejtezés, leltározás

december

Budáné Aros Judit, szertárfelelősök

54.

Félévi osztályozó értekezlet

január 16.

Bíró Gábor,

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária, osztályfőnökök

55.

Osztályozóvizsgák

január 12-13.

Csörszné Tar Enikő, mk.vezetők, szaktanárok

56.

Diákközgyűlés, DÖK választás

december

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, DÖK

57.

Írásbeli felvételi vizsga (általános tanterv, AJTP-ba jelentkezők számára

január 17.

iskolavezetés

58.

Magyar Kultúra Napja

január 22.

osztályfőnökök

59.

Pótló írásbeli felvételi vizsga

január 22.

iskolavezetés

60.

AJTP

Találkozó a jelentkezőkkel (pót)

január 23.

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

61.

Alapítványi bál

február első hete

Bíró Gábor, iskolavezetés, Budáné Aros Judit

62.

Értesítés a központi felvételi dolgozat eredményéről

február 5.

iskolavezetés

63.

Érettségi vizsgákra jelentkezés

február 15.

Csörszné Tar Enikő, osztályfőnökök, jegyzők

63.

Általános iskolai jelentkezési lapok beérkezése

február

iskolavezetés

65..

Tankönyvrendelés

február

Molnár Tímea, dr. Dolhainé Szabó Anikó, Vedres Csilla

66.

A kommunista diktatúra áldozatairól megemlékezés

február 25.

történelem munkaközösség, osztályok

67.

Jegyzők, érettségi vizsgabizottsági tagok megbízása

február, április

Bíró Gábor, Budáné Aros Judit

68.

Nemzetközi nőnap

március 8.

Bíró Gábor

69.

Döntés a felvételről

április 8.

Bíró Gábor

70.

Március 15. iskola szintű megemlékezés, részvétel a városi ünnepségen

március

Dr. Dolhainé Szabó Anikó,

Dr. LáczaynéPipoly Csilla

Tari Istvánné

71.

Hangverseny 3.

február

Tari Istvánné, Nyakóné Kántor Mária

72.

Meghívó rendelés

március

Csörszné Tar Enikő, iskolatitkár

73.

Tavaszi nevelési értekezlet

március

Bíró Gábor,

dr. Barabás Bertalanné

74.

 

AJTP Konferencia

március

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

75..

Érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások meghirdetése a 10. évfolyamnak

április 15.

Nyakóné Kántor Mária

76.

A Holokauszt áldozatairól megemlékezés

április 16.

történelem munkaközösség, osztályok

77.

Hangverseny 4.

április

Tari Istvánné, Nyakóné Kántor Mária

78.

Osztályozó vizsgák (érettségizők)

április 20-21.

Csörszné Tar Enikő, szaktanárok

79.

Értesítés a felvételi döntésről

április 24.

iskolavezetés

80.

Diáknap

április

DÖK

81.

Végzős diákok kollégiumi búcsúztatása

április vége

kollégiumvezető, DT patronáló tanár, nevelők

82.

Év végi osztályozó értekezlet (végzős)

április 30.

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária, osztályfőnökök

83.

Érettségi tételek átvétele

május

Bíró Gábor, Oláh Tibor

84.

Ballagás

április 30. 15.00

Nyakóné Kántor Mária

85.

Írásbeli érettségi vizsgák

május 4.-26.

Csörszné Tar Enikő, iskolavezetés

 

86.

Az iskola pályaválasztási ajánlatának kidolgozása

május

Bíró Gábor, mk. vezetők, tantestület

87.

Tantárgyfelosztás előkészítése

május

Nyakóné Kántor Mária, mk.vezetők

88.

Jelentkezés érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásra

május 10.

Nyakóné Kántor Mária, osztályfőnökök

89.

10. évfolyam kompetenciamérése

május 27.

Dr. SásnéNaményi Emese, Nyakóné Kántor Mária

90.

A Nemzeti Összetartozás Napja

június 4.

történelem mk.

91.

Év végi osztályozó vizsgák

június 1-2.

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária, osztályfőnökök

92.

Év végi osztályozó értekezlet (9.,10. és 11.évfolyam)

június 12.

Csörszné Tar Enikő

Nyakóné Kántor Mária

93.

Szóbeli érettségi vizsgák

június 15-26.

Iskolavezetés

94.

Tanévzáró ünnepség

június 19.

Dr. LáczaynéPipoly Csilla

95.

Beiratkozás

június 25-27.

Nyakóné Kántor Mária

96..

AJTP

Szülői értekezlet a beiratkozóknak

június

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

97.

Kollégiumi felvétel

június

Oláh Tibor

98.

Pedagógusnap

június

Bíró Gábor

99.

AJTP

Gólyatábor, Zánka

augusztus

Csörszné Tar Enikő

100.

Nyári matematika tábor

augusztus

Makláriné Gubik Anna

101.

Javítóvizsgák szerevezése, lebonyolítása

augusztus 15-31.

Csörszné Tar Enikő

 

A tanulmányi és sportversenyek a munkaközösségek munkatervében kerülnek részletezésre.

 

AJTP versenyek

 

1.

 

Digitális Nyelvi Verseny

októbertől

Csörszné Tar Enikő, Juhász Miklósné

 

2.

 „Szülőföldem szép határa” diákkonferencia AJTP, Debrecen

november

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária; dr. SásnéNaményi Emese

3.

Fizikai becslési verseny, Sárospatak

november

Csörszné Tar Enikő,

Jackovics László

4.

Országos AJTP Sakk kupa, Kisvárda

november

Csörszné Tar Enikő

5.

 

Országos Diák Labdarúgótorna

december

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor, Lipéczné Szabó Erika

6.

„Aranytoll” AJTP helyesírási verseny, Győr

 

december

Dr. Jakabné Magyar Klára

7.

AJTP Idegennyelvi Verseny, Pápa

március

Csörszné Tar Enikő, Juhász Miklósné; Tóth Lászlóné

8.

Tömörkény István Alkotó Pályázat

március

Csörszné Tar Enikő, magyar mk.

9.

Retorika (Ordas Lajos) verseny, Bonyhád

március

Csörszné Tar Enikő

10.

Arany János Irodalmi Emlékverseny, Eger

március

Csörszné Tar Enikő, magyartanárok

11.

Történelem tábor + verseny, Kecskemét, Lakitelek

április

Csörszné Tar Enikő, történelem mk.

12.

Országos AJTP matematika verseny, Bonyhád

április

Csörszné Tar Enikő,

Makláriné Gubik Anna

13.

 Informatikai verseny, Kaposvár, Szeged

április

Erki József, Balogh Ida

14.

Digitális Nyelvi Verseny (döntő)

április

Csörszné Tar Enikő; Juhász Miklósné

 

15.

Sporttalálkozó, Bonyhád

április

Lipéczné Szabó Erika, Oláh Tibor

16.

Művészeti Fesztivál, Pécs

június

Oláh Enikő, Csörszné Tar Enikő, Sztojka Viktória

 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERVEK

 

 

A magyar munkaközösség munkaterve

 

A magyar nyelv tantárgy feladata, hogy fejlessze a nyelvi megértés és kifejezés képességét, tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól.

A középiskolát végzettektől elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a beszédértés, a beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás képességét és mindezek alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle élethelyzeteiben.

Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb értőivé válhatnak, megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, amely a magyar és az európai kultúra alapja. Megismerhetnek más alternatívát a szövegkultúra mellett, modellt az igényes önművelésre.

Tantárgyaink célja és feladatai között kiemelten szerepel, hogy az iskola esélyt nyújtson a diákoknak, hogy sikeressé váljanak további tanulmányaikban és a munka világában.

Célunk továbbá, hogy a diákok a 21. század információs társadalmában is megőrizzék az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét.

Szeretnénk az érettségi előkészítőket még jobban kihasználni. Hagyományainkhoz híven részt veszünk – és remélhetően továbbra is sikeresen – a különböző tanulmányi versenyeken. Az ezekre való felkészítést munkaközösségünk megosztva kívánja megvalósítani: a megyei és országos megmérettetésekre továbbjutó tanulóval a szaktanára fog külön foglalkozni.

 A témazárók értékelésekor törekszünk az egységességre.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulóink sikeres érettségi vizsgát tehessenek a tantárgyból mind közép-, mind emelt szinten.

 

Feladataink:

-          a NAT által meghatározott érettségi témakörök ismertetése a tanulókkal

Felelős: szaktanárok

-          folyamatos önképzés

a.       módszertani megújulás

b.      továbbképzéseken veszünk részt

c.       részt veszünk az IROM (Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye) konferencián

-          Legalább kéthavonta munkaközösségi megbeszéléseket tartunk

Felelős: szaktanárok, mkv.-vezető

-          az iskolaújság on-line szerkesztése folyamatosan történik.

        Felelős: Deák-Takács Szilvia

                -    Folyamatosan megbeszéljük az Arany János Tehetséggondozó Programban szerzett

tapasztalatokat

        Felelős: az AJTP-ben tanító tanárok

-          A tehetséggondozás jegyében egyénileg, ill. kisebb csoportokban foglalkozunk a tanulókkal.

                Felelős: szaktanárok

 

A témazáró dolgozatok egységes értékelését folytatjuk:                                                                                                            

0 - 39% -   elégtelen
40 - 54% -   elégséges
55 - 69% -   közepes
70 - 84% -   jó
85 - -   jeles

 

Iskolai rendezvények szervezése

 

Ssz

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

Tanévnyitó ünnepség

szept. 1.

Dr. Jakabné Magyar Klára

2.

Megemlékezés október 23-ról - film

 

október

szaktanárok, osztályfőnökök

3.

Karácsonyi műsor

 

december

Dr. Dolhainé Szabó Anikó

Tari Istvánné

4.

„Diáktoll” – novellaíró diákok felolvasó délutánja

február vége

 

Dr. SásnéNaményi Emese

5.

Megemlékezés márc. 15-ről

 

 

március

Dr.LáczaynéPipoly Csilla

Tóth-Lelkes Mónika

5.

Költészet napi „Versmaraton”

 

április

Dr. Jakabné Magyar Klára

 

Versenyek

 

Ssz

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

OKTV magyar nyelv 1. forduló

OKTV magyar nyelv 2. forduló

OKTV magyar nyelv döntő

november 12.

január 21.

március 30.

szaktanárok

munkaköz.vez.

2.

OKTV irodalom 1. forduló

OKTV irodalom 2. forduló

OKTV irodalom döntő

november 10.

február 10.

március 31.

szaktanárok

munkaköz.vez.

3.

Radnóti Miklós városi szavalóverseny

október

Tari Istvánné

4.

Háborús versek – könyvtári szavalóverseny

október

Tari Istvánné

5.

Illyés Gyula VII. nemzetközi vers-és prózamondó verseny

Békéscsaba

október 18.

Dr. Jakabné Magyar Klára

6.

Implom József helyesírás verseny – iskolai forduló

 

Implom József helyesírási verseny

megyei döntő

 

Implom József helyesírási verseny

országos döntő

október

 

 

január

 

 

február

Váradiné Tóth Ilona

Dr. Pavlovicsné Fekete Gyöngyi

szaktanárok

 

 

szaktanárok

7.

Szép magyar beszéd verseny –

Iskolai forduló

 

Szép magyar beszéd verseny –

megyei forduló

 

Szép magyar beszéd verseny –

országos forduló

november

 

 

február

 

 

április

Dr. Barabás Bertalanné

Dr. SásnéNaményi Emese

szaktanárok

 

szaktanárok

 

8.

Szép Ernő Szavalóverseny

 

november

Tari Istvánné

Dr. Jakabné Magyar Klára

9.

Édes Anyanyelvünk

nyelvhasználati verseny – országos

 

Édes Anyanyelvünk

nyelvhasználati verseny – iskolai

 

 

Édes Anyanyelvünk

nyelvhasználati verseny – megyei

 

 

október 17-19.

 

 

december

 

 

 

április

Dr. Pavlovicsné Fekete Gyöngyi

Deák-Takács Szilvia

 

SzalmásnéVirga Erzsébet

Deák-Takács Szilvia

 

szaktanárok

mukaköz.vez.

10.

Móricz Zsigmond vers-és prózamondó verseny

 

Dr. Dolhainé Szabó Anikó

11.

Mécs László Szavalóverseny

 

február

Tari Istvánné

Dr. Jakabné Magyar Klára

12.

4 for Europe vetélkedő

 

 

Dr. Barabás Bertalanné

13.

A Nyíregyház Főiskola versenyei

(helyesírási, szavalóverseny stb.)

 

szaktanárok

 

14.

DUE fesztivál

Budapest

május

Deák-Takács Szilvia

15.

 

ELTE szónokverseny

 

Dr. SásnéNaményi Emese

Dr. LáczaynéPipoly Csilla

16.

Szivárványhíd levelezős verseny

 

folyamatos

Dr. Pavlovicsné Fekete Gyöngyi

 

Az AJTP magyar nyelvi és irodalmi versenyei (felelősök: az AJTP-s tanárok)

 

Ssz

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

Aranytoll helyesírási Verseny –

Győr

december

AJTP-s tanárok

2.

Arany János Irodalmi Verseny –

Eger

április

AJTP-s tanárok

3.

Tömörkény István Alkotói Pályázat

Budapest

április

AJTP-s tanárok

4.

Pécsi Művészeti Fesztivál

június

AJTP-s tanárok

 

Az év közben érkező további versenyfelhívásokra – lehetőség szerint – jelentkezünk.

 

A tanév folyamán tanulmányi kirándulást szervezünk:

1.      Széphalom, a Magyar Nyelv Múzeuma                             szaktanárok(humán)

2.      Országos Széchényi Könyvtár Bp.                                    Dr. Dolhainé Szabó A.

3.      Színházi előadás(ok) a közeli városokban                         Tari Istvánné

 

 

Ének-zene munkaterv 2014/2015.

 

Az énekkar munkaterve elsősorban az iskolai rendezvényeken való szereplést tűzi ki célul. Karácsonyi hangversenyen mutatkozik be először az új kórus, hiszen ebben az évben nagymértékben változik a kórus összetétele.

 

Nőnapon az énekkar néhány szólistája szerepel.

Áprilisban Mátészalkán az „Esze-napok”-on szintén néhány szólista szerepel.

Szintén áprilisban, Mátészalkán rendezik meg a „Szatmár hangja” c. tehetségkutató versenyt, ahol a legjobb szólisták fognak szerepelni.

 

A nagy kórus évzáró hangversenye a pedagógusnapi ünnepség, ahol az énekkar szép műsorral köszönti a tantestületet.

Az iskolai szerepléseken túl városi rendezvényeken is szerepel a kórus, amennyiben a város vezetése ezt kéri.

 

 

Rajz- és műalkotások elemzése (2014-15)

 

1. Rajz és média órák megtartása IKT eszközök segítségével

2. 9.AJTP osztály rajzos csoportjának felkészítése a Pécsi Művészeti Fesztiválra

3. Rajzpályázatokon való részt vétel

4. OKTV felkészítés

5. Rajz szertár karbantartása

6. Készülődés a szalagavatóra

7. Előkészület a Karácsonyra

8. Készülődés a báli szezonra

9. Az év folyamán összegyűjtött legjobb rajzok kiállítása

10. Ballagási előkészületek

 

 

Kisvárda, 2014. szeptember 12.

 

Dr. Jakabné Magyar Klára

                                                                                     munkaközösség-vezető

 

A matematika munkaközösség munkaterve

2014/2015-ös tanév

                                                                                                                                            

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.

 

Intézményünk matematika munkaközösségének célja a pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján: a tanulók önálló, rendezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. Mindezt biztosítja az a folyamat melynek során:

·         Fokozatosan kiépítjük a tantárgy belső szerkezetét (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása)

·         A tanultakat változatos területen alkalmazzuk

·         Tanulóink a felfedező tanulási tevékenység részévé válnak

·         Fejlődik tanulóink absztrakciós és szintetizáló képessége, modellalkotó tevékenysége

·         Feltárul a matematika hasznossága a mindennapi életünkben

·         Fejlődik térbeli tájékozódásuk, esztétikai érzékük

·         Segítséget kapnak más tantárgyak eredményes tanulásához

 

A munkaközösség legfontosabb célkitűzése, hogy a diákokat olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal lássa el, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy pozitív módon formálják társadalmi és fizikai környezetüket, tartsák természetesnek az élethosszig tartó önnevelést.

 

Kiemelt feladatként tartjuk számon az alábbiakat:

Ø  A matematikai szemlélet fejlesztését

Ø  Gyakorlottság kialakítását a matematikai problémák megoldásában

Ø  Jártasság elérését a logikus gondolkodásban

Ø  A helyes tanulási szokások fejlesztését

Ø  Önálló tanulási készség kialakítását

Ø  A kétszintű érettségihez igazodó feladatok gyakorlását (Olyan problémák megoldását, melyek a hétköznapi, gyakorlati életben fordulnak elő. A feladatok szövegét megfelelő értelmezés után le kell fordítani a matematika nyelvére, majd a szükséges számítások és következtetések után értelmezni kell a kapott eredményeket és így megválaszolni a feltett kérdéseket.)

Ø  A 9. és 10. évfolyamokon a tanulókat tudatosan készítjük az országos kompetencia felmérésre. Törekszünk arra, hogy a kompetenciateljesítmény minél magasabb legyen.

Ø  Iskolánk részt vesz a TÁMOP_3.1.4 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés projektben

Ø  Az előző tanévek tapasztalatai alapján ösztönözzük a tanulóinkat az emelt szintű érettségi letételére

Ø  A 11. és 12. osztályokban emelt és középszintű előkészítőn szerzett tapasztalatainkat folyamatosan cseréljük

Ø  Munkaközösségünk tagjai törekednek a módszertani megújulásra

Ø  Az órákon fontos szerepet kap a csoportmunka, a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, a differenciált munkavégzés.

Ø  Tárgyi feltételeink elfogadhatóak. Továbbképzésünk központilag szervezetekkel illetve önképzéssel valósul meg. Az új szakkönyvek beszerzését, a munkaközösségben való hatékony alkalmazását iskolánk könyvtárosának támogatásával Tóth Sándor felügyeli. (KÖMAL rendelése, egyéb versenyfelkészítést segítő szakkönyvek…)

 

 

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

Tanmenetek érvényesítése, új tanmenetek kidolgozása

szeptember 15.

Makláriné Gubik Anna munkaközösség-vezető

2.

Minden hónap első hétfőjén munkaközösségi ülés, melyen a felmerült szakmai problémákra keresünk megoldást.

Az első megbeszélés időpontja: 2014. aug. 28

 

Makláriné Gubik Anna

3.

A 9. AJTP évfolyamán szintfelmérő írása, javítása

az első tanítási hét

Bíróné Varga Ágnes                         

4.

Tehetségpont vagyunk!

A tehetségpont funkciójának megfelelően próbáljuk kiszűrni környékünk tehetséges fiataljait, akiknek tanácsadással, pályaorientációval, személyre szabott információkkal, tehetséggondozással segítünk.

A 9. évfolyamon szeptember hónapban tehetségazonosítást végzünk.

Az tanmenetekbe is beépített alapórai tehetséggondozás mellett csoportos és egyénre szabott szakköröket, versenyre előkészítőket szervezünk.

október eleje

9. évf. szaktanárai, tehetséggondozást tartó tanárok

 

5.

A Debreceni Egyetemmel karöltve, egyetemi előadók meghívásával szeretnénk népszerűsíteni a matematikát. Az előadások témái jól illeszkednek a tehetséggondozás tematikájához is.

októbertől folyamatosan

Melkó Ervin,

Makláriné Gubik Anna

6.

A Vértesi Géza Matematika Háziversenyt idén is tovább folytatjuk.(3 forduló)

 

 

 

október 1.

 

9. évf.:  BirgánynéKockánics Éva

Tóth Sándor

10.évf.: SzolnoknéSzepessy Dóra

Bíróné Varga Ágnes

11.évf.:

Tóth György

Makláriné Gubik Anna

12.évf.: Melkó Ervin

Seszták Katalin

7.

Ebben a tanévben is szeretnénk diákjainkat indítani az alábbi versenyeken:

-          Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

-          Arany Dániel Matematikaverseny

-          Zrínyi (Gordiusz) matematika tesztverseny

-          Kenguru matematika tesztverseny

-          Ambrózy Géza megyei matematikaverseny (F: Tóth Sándor)

-          Bereznay Gyula emlékverseny

-          AJTP verseny

-          A Bolyai csapatversenyen évfolyamonként csapatokat szervezünk

-          Propagáljuk diákjainknak az internetes versenyeket, pl a microprof.hu

-          Bekapcsolódunk a Debreceni Egyetem Kutatók Éjszakája programjaiba (F: Seszták Katalin)

-          Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen veszünk részt.

-          Szeretnénk egy új típusú versenyt kipróbálni: Kockakobak

Munkaközösségünk fontosnak tartja a fenti versenyekre történő felkészítés során a korábbi feladatlapok és más feladatsorok fénymásolásának lehetőségét

Versenyekről még mellékletben!

 

eseménynaptár szerint

 

 

 

 

Makláriné Gubik Anna

 

 

Makláriné Gubik Anna

 

Bíróné Varga Ágnes

 

 

Tóth György

 

 

Tóth Sándor

 

 

 

Melkó Ervin

 

BirgánynéKockánics Éva

Makláriné Gubik Anna

 

 

 

Tóth Sándor

 

 

 

 

Seszták Katalin

8.

Arany János Tehetséggondozó Program területén szerzett tapasztalatok cseréje, versenyre készítés.

folyamatos

Az AJTP-ben tanító tanárok

9.

A kollégiummal együttműködve korrepetáló órákat biztosítunk a lemaradó diákok számára.

folyamatos

AJTP-ben tanító tanárok

10.

Az emelt szintű matematika osztályok számára játékos vetélkedőt szervezünk.

 

január 31.

Makláriné Gubik Anna

11.

Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

május 27.

10. évfolyamon tanító tanárok

12.

Az augusztusi tehetségkutató tábor tematikájának frissítése, tábor előkészítése

augusztus 10.

 

A tábort vezető tanárok

13.

A munkaközösség munkájáról az iskolavezetés rendszeres tájékoztatása

folyamatos

Makláriné Gubik Anna

 

Kisvárda, 2014. szeptember 1.                                              Makláriné Gubik Anna

                                                                                           munkaközösség-vezető

 

A történelem munkaközösség munkaterve a 2014/2015-ös tanévre


A munkaközösség tagjai: Adamóczkiné Jakab Erzsébet, Borusné Miskolczi Mariann, Bujdosó Tamás László, Járminé Hegedüs Andrea, Kisa Sándor, Kovács-Nagy Csilla, Vedres Csilla és Virga Gizella.A munkaközösség vezetője Bujdosó Tamás László.

A tanév során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy gördülékenyen működtessük az új jogszabályoknak és az új kerettantervnek megfelelő tantárgyi programunkat a régivel párhuzamosan. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy javítsunk a versenyeredményeken és tehetséggondozó munkánkat rendszerezettebbé, hatékonyabbá tegyük.Adamóczkiné Jakab Erzsébet és Kisa Sándor órarendbe iktatott korrepetáló és tehetséggondozó óráin kívül minden szaktanár vállalja, hogy felkutatja a tehetségeket és külön foglalkozik velük. Ennek érdekében kialakítunk egy új rendszert, melynek révén adatbankot hozunk létre a tehetséges tanulók adataiból, és adott esetben egyszerre több tanár is készíti a versenyzőt az adott megmérettetésre. Ezen kívül létrehozunk egy pontozási rendszert, melynek eredményeképp minden évben megállapíthatjuk, ki a „legjobb töris” a Bessenyeiben. Távlati terveink között szerepel az is, hogy augusztus hónapban három napos Történelem Tábort bonyolítunk le a hozzánk érkező új tanulók részvételével.

Megrendezzük az előző tanévről ide áthelyezett évfordulós házi versenyünket.
Mindezzel párhuzamosan tovább működtetjük eddig is erősségünknek számító érettségi előkészítőinket: 11. és 12. évfolyamon közép és emelt szinten összesen nyolc csoporttal dolgozunk a színvonalas érettségi eredmények elérése érdekében.

Színvonalas bemutató órákat tartunk Nyílt hetünk alkalmával.


Határidős feladataink:

Ssz.

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

 

OKTV-re való jelentkeztetés

szeptember

minden szaktanár, a koordinátor Bujdosó Tamás László

2.

 

Adatbank létrehozása azon 9. évfolyamos tanulókról, akik történelemből versenyezni szeretnének

október

minden szaktanár, a koordinátor Bujdosó Tamás László

3.

 

Döntőbe jutás esetén részvétel a Rákóczi Szövetség által megrendezett GloriaVictis versenyen.

október

Bujdosó Tamás László

4.

 

Megemlékezés október 6-ról

október

minden szaktanár

5.

Megemlékezés október 23-ról

október

minden szaktanár

6.

 

Jelentkezés a Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség által megrendezett CulturaNostra vetélkedőre

november

minden szaktanár

7.

 

Háziverseny rendezése az I. világháború témaköréből

december

Bujdosó Tamás László, Kovács-Nagy Csilla, Vedres Csilla

8.

 

A tanulók értékelési-pontozási rendszerének kidolgozása, melyet a 2. félévtől vezetünk be („az év legjobb törise” díj átadása érdekében)

január

minden szaktanár, a koordinátor Bujdosó Tamás László

9.

 

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

február

minden szaktanár

10.

Megemlékezés március 15-ről

március

minden szaktanár

11.

Részvétel a helyi Makay László Emlékversenyen
A múlt tanévben Borusné Miskolczi Mariann csapata első helyezést ért el.
A versenynek nincs költsége.

március

Virga Gizella

12.

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

április

minden szaktanár

13.

 

Részvétel az AJTP lakitelki történelem vetélkedőjén

április

Adamóczkiné Jakab Erzsébet, Kovács-Nagy Csilla

14.

 

Érettségi előkészítők meghirdetése a leendő 11. évfolyam számára

április

minden szaktanár, a koordinátor Bujdosó Tamás László

15.

 

Humán csoportjaink tanulmányi kirándulásainak lebonyolítása
(budapesti kirándulás, melynek során a tanulók eljutnak a Nemzeti Múzeumba, a Terror Házába, a Szépművészeti Múzeumba és a Hadtörténeti Múzeumba)
A programok önköltségesek.Egyéb költség: ügyeleti díj

április-május

Bujdosó Tamás László, Vedres Csilla, Virga Gizella

16.

 

A szóbeli érettségi tételek végleges formájának kialakítása

május

minden szaktanár, a koordinátor Bujdosó Tamás László

17.

 

Tananyag kidolgozása egy három napos nyári besis Történelem Tábor lebonyolítása céljából

május

Bujdosó Tamás László

18.

 

Az írásbeli érettségik egyeztetett, egységes javítása

május-június

minden szaktanár, a koordinátor Bujdosó Tamás László

19.

Történelem Tábor lebonyolítása

augusztus

Bujdosó Tamás László

Kisvárda, 2014. szeptember 15.

Bujdosó Tamás László

                                                                                       mv.

 

Angol nyelvi munkaközösség munkaterve 2014/2015

 

A munkaközösség tagjai (12 tanár és egy anyanyelvi lektor) a munkaközösség által kidolgozott és elfogadott egységes követelményrendszer szerint, egymást segítve végzik oktató-nevelő munkájukat. A kulcskompetenciákat és azok fejlesztési lehetőségeit pedagógusaink megbeszélték illetve az új projektmunka módszerét beépítették a tanmenetükbe. A szimuláció, a szerepjáték, a dráma olyan eszközök a nyelvoktatásban, amelyeket már beépítettük a mindennapi gyakorlatba. A tanévben kiemelt szerepet kap a számítógép és modern technika nyújtotta lehetőségek gyakoribb alkalmazása, köszönhetően a Mentors programnak illetve iskolánk több tanterme rendelkezik interaktív táblákkal. Fő célunk a diák motiválása, az otthoni tanulás elősegítése, sikerélmény biztosítása, lehetőség hogy találkozzanak más országok diákjaival, élményeket és tapasztalatokat szerezzenek. Diákjaink üzleti angol nyelvet is elsajátíthatják a Nyíló Világ program keretében, ami pályaorientációt is jelent, kitekintést az üzleti életre.

Lehetőséget biztosítunk a megszerzett tudás bizonyítására, nyelvvizsgahelyként is funkcionál az intézményünk.

A szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen eszközök rendelkezésre állnak, lehetőség szerint törekszünk ezek bővítésére saját források bevonásával is. Így vásároltunk a munkaközösségünknek laptopot és projektort, illetve a Comenius pályázatnak köszönhetően ismét bővítjük technikai felszereltségünket.

 

Aktuális feladatok a 2014/15-ös tanévre

 

Ssz.

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

javítóvizsga lebonyolítása

augusztus vége

szaktanárok

2.

Tanmenetek és munkaterv elkészítése

szeptember 15.

szaktanárok, mkv.

3.

Csoportok létszámának áttekintése, szintfelmérők megíratása

szeptember 5.

szaktanárok

4.

Projektmunkával készülünk a Comenius találkozóra. Pályázatot hirdetünk diákjainak a Magyarországi eseménysorozatra.

folyamatos

szaktanárok

5.

Folytatódnak a Nyíló Világ képzései

folyamatos

Sebőkné Dávid Edina

6.

Indul a Mentors nyelvi verseny

 

október-április

Csörszné Tar Enikő

Juhász Miklósné

7.

Felkészítés az angol OKTV első fordulójára

november

szaktanárok

8.

Bemutató órákat tartunk az általános iskolásoknak

november

szaktanárok

9.

Nemzetközi projekttalálkozó iskolánkban-8 ország tanárai és diákjai részvételével. Projektmunka, kutatás, elemzések a Béres Laborban. Disszeminációs anyagok elkészítése

Tehetségeink bemutatkozása.

 

november 10.

november 14.

Tóth Szilvia

Juhász Miklósné

Tari Istvánné

Csáki Orsolya

Borusné Miskolczi Mariann

Kozmáné Béres Zsuzsanna

Somogyi Gabriella

Juhász Szilvia

10.

ChristmasParty

 

december

UzonyiGáborné

Demeter Judit

Ferenczi Norbert

11.

Kenguru verseny

január

Tóthné Jónás Éva

12.

Osztályozó vizsgák

Félévi értékelés

január

szaktanárok

13.

OKTV második fordulója

február-március

szaktanárok

14.

AJTP nyelvi verseny Pápa

március

szaktanárok

15.

Rotary verseny

március

szaktanárok

16.

Angol nyelvi szónok verseny

március

Csáki Orsolya

17.

Angol nyelvű drámafesztivál

március-április

Juhász Miklósné

18.

 

Érettségi lebonyolítása

AJTP belső vizsgák

május

Csörszné Tar Enikő

szaktanárok

19.

Kapcsolattartás a kiadónkkal

folyamatos

Borusné Miskolczi Mariann

20.

Rendszeres megbeszélések, óralátogatások, iskolavezetés tájékoztatása

folyamatos

Juhász Miklósné


Tehetségpedagógiai módszereink:

1.      AJTP program

2.      Nyíló Világ program-üzleti angol nyelv oktatása

3.      Mentors nyelvoktató program

4.      Erasmus+ nemzetközi pályázatok

5.      Az OKTV-re és versenyekre készítünk tanulókat

6.      Autentikus környezet megteremtése-anyanyelvi lektor segíti a nyelvoktatásunkat

7.      Nyelvtanulás az USA-ban-több diákunk töltötte a nyarat az USA-ban a lektor közbenjárásával

8.      Tanulás anyanyelvi környezetben- az AJTP osztályok tanulóinak

9.      Dexam nyelvvizsga felkészítés-vizsgáztatás

10.  Átjárhatóság magasabb szintű nyelvi csoportba

 

A  II. IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG

/francia, német, orosz/

MUNKATERVE A 2014/15. TANÉVRE

 

Munkaközösségünk a 2. idegen nyelv tökéletesebb elsajátítását, a kommunikációs képesség fejlesztését szorgalmazza. Célunk, hogy a közoktatás keretein belül használható, magabiztos nyelvtudást közvetítsünk valamennyi tanulónk részére; mivel az idegen nyelvek elsajátításának fontos szerepe van mind a továbbtanulás, mind a mindennapi életben. Fontos, hogy tanulóink megalapozott, megfelelő nyelvtudással rendelkezzenek, képesek legyenek boldogulni a jövőben. Törekednünk kell, hogy a tanítás módszerei összhangban legyenek az elvárható követelményekkel. Munkánk során szem előtt tartjuk a kétszintű érettségei követelményeit, ennek jegyében a négy alapkészség kiemelt fejlesztését kompetencia alapú módszerekkel tesszük hatékonyabbá. Egymás segítésével és módszertani tapasztalatcserével a nyelvtanítás hatékonyságának növelésén is munkálkodunk. Céljaink között szerepel a német, francia és orosz nyelvek népszerűsítése; melyek közül német nyelvből ötéves képzés és a hagyományos négy évfolyamos tagozatos csoport is működik, francia és orosz nyelvből viszont az első két évfolyamon tanuló diákok alapszintű ismeretekre tesznek szert, a tizenegyedik évfolyamtól készítjük őket az érettségi vizsgára, mely keretében – reményeink szerint – egyre több diák vállalkozik a jövőben az érettségi és nyelvvizsga letételére.

Az emelt szintű érettségi vizsga jó eredménye és az azzal járó tudás lehetővé teszi a tanulók számára a középfokú „C” típusú nyelvvizsga megszerzését, ezzel is segítjük őket a felsőfokú oktatási intézményekbe való bejutáshoz.

Munkaközösségünk tagjai igyekeznek minél jobban megvalósítani az idegen nyelvek tanításának fontosabb részeit, melyek az új típusú érettséginél nélkülözhetetlenek, /szövegértés, nyelvhelyesség, szövegalkotás stb./ Közösségünk három idegen nyelvet oktat, melyek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Idegen nyelv  Tanár neve   Csoportok évfolyamonként
Orosz 

Dr. Jakabné Magyar Klára

a 12. évfolyamon tanít /heti 3 óra/
 

Dr. SásnéNaményi Emese

10. évfolyamon tanít /heti 3 óra/ és heti 1 óra tehetséggondozás
 

Váradiné Tóth Ilona  

a 9., 10. és 11. évfolyamon tanít/heti 3-3-3 óra/ és heti 2 óra korrepetálás
 

Virga Gizella     

11. évfolyamon tanít /heti 3 óra/
Francia   

Bujdosó Tamás László

a 10. évfolyamon tanít /heti 3 óra/
 

Tóth Lászlóné 

 mind a négy évfolyamon tanít/heti 3-3-3-3 óra/ és heti 3 óra Korrepetálás
 

 Dr. Pavlovicsné Fekete Gyöngyi 

ebben a tanévben nincs franciaórája
Német 

Kissné Bilecz Melinda

mind a négy évfolyamon tanít; a 9. NY-ben heti 5 óra, a többi heti 3 óra
 

PapiknéLeskovics Judit 

mind a négy évfolyamon tanít heti 3 órában; a 11. c /heti 6 óra/
 

Rinkó Judit  

mind a négy évfolyamon tanít/heti 3 óra/ a 9. ny /heti 7 óra/ a 10.b /heti 6 óra/;  a 12. évfolyamon középszintű előkészítőt tart/heti 1 óra/,és heti 1 óra korrepetálás
 

Takácsné Ésik Márta 

mind a négy évfolyamon tanít/heti 3 óra/; heti 1 óra korrepetálás
 

Szabó Ildikó

mind a négy évfolyamon tanít/heti 3 óra/ ; a 10. c /heti 7 óra/, heti 1 óra tehetséggondozás
 

Dr. Farkasné Poncsák Anikó 

mind a négy évfolyamon tanít/heti 3 óra/; 9.b /heti 6 óra/;13.b /heti 6 óra/, s heti 1-1 óratehetséggondozás és előkészítő
 

Járminé Hegedűs Andrea 

mind a négy évfolyamon tanít/heti 3 óra/ s heti 2 óra tehetséggond.
 

Szegedi Andrea

9. és a 12. évfolyamon tanít/heti 3 óra/; 9.c /heti 7 óra/12.b /heti 6 óra/;  2 óra korrepetálás

  

Folyamatos feladataink:

-          a helyi tantervek feladatainak és követelményeinek alkalmazása

-          a 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés középszinten

-          tehetséggondozás, felkészítés az OKTV fordulóira

           /francia, német és orosz nyelvekből

-          jelentkezés a meghirdetett megyei jellegű és országos versenyekre /országismeretverseny, kulturális verseny, nyelvi fordító verseny, tollbamondó verseny/

-          a nyelvet nehezen elsajátító vagy nagyobb tudást igénylő diákok számára korrepetálás,

           gyakorlás szervezése  / a 10., 11. és 12. évfolyamon/

-          technikai eszközök és szemléltető anyagok alkalmazása szükség szerint, szakkönyv-

           készlet bővítése lehetőség szerint /CD, idegen nyelvű könyvek, szótárak beszerzése/

           folyóiratok rendelése

-          munkaközösségi megbeszélések tartása a tanév folyamán több alkalommal,

            rendszeres eszmecserét folytatni a nyelveket tanító tanárok között /feladattól függően/

-          feladatunk az egységes követelményrendszer kialakítása és alkalmazása a tanórákon,

           valamint az érettségi lebonyolításában.

 

A dolgozatok, a témakörök értékeléseinél a %-os számítás egységesítése.

 

Osztályozó, érettségi, javító vizsgák értékelése %-ban és átváltása:

80  -  100 %     =    jeles         ( 5 )

60  -    79 %     =    jó             ( 4 )

40  -    59 %     =    közepes   ( 3 )

25  -    39 %     =   elégséges  ( 2 )

0  -    24 %       =   elégtelen   ( 1 )

 

Témazárók, nagy dolgozatok értékelése:

85  -  100 %      =   jeles 

71  -    84 %      =   jó

56  -    70 %      =   közepes

40  -    55 %      =   elégséges

0  -    39 %        =   elégtelen

 

Röpdolgozatok és kisebb nyelvtani egységek számonkérésének értékelése:

90  -  100 %      =   jeles

76  -    89 %      =   jó

63  -    75 %      =   közepes

51  -    62 %      =   elégséges

0  -    50 %        =   elégtelen

 

-          az oktatás elengedhetetlen része a tanév folyamán az önképzés

-          célunk korszerű módszerekkel a tanulóink aktív részvételével a célkitűzések eredményes megvalósítása

-          a 10. évfolyamon tanulóink felvilágosítása az előkészítők fontosságáról,lehetőséget adni a sikeres nyelvi érettségi vizsga megszerzésére

-          középszintű érettségi előkészítő csoportok megszervezése mind a háromidegen nyelvből

-          ösztönözzük tanulóinkat a nyelvvizsga letételére

-          javasoljuk tanulóinknak a külföldi utazásokon való részvételt nyelvgyakorláscéljából, országismereti tudásuk gyarapítása

-          osztályozó vizsgákra, tanulmányi versenyekre készülők munkájának segítése

-          AJTP tehetséggondozás, igény szerint felzárkóztatás

-          külföldi diákokkal való levelezés népszerűsítése

-          levelezős nyelvi országos és megyei versenyeken való részvétel, Európai Uniós

           fordítás versenyen való részvétel

-          német nyelvű faliújság információval való ellátása

-          mentors nyelvi program

 

Határidős feladataink:

 

Ssz.

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

Javítóvizsga feladatainak össze-

állítása és lebonyolítása

2014. augusztus

2015. május, június

Szaktanárok

 

2.

 

 

Helyi tanterv, munkaterv előkészítése, megbeszélése, összeállítása

2014.08.25.

2014. 09.

Szaktanárok

Tóth Lászlóné

3.

Tanmenetek megbeszélése és

elkészítése

2014.09.

2014.09.15.

Tóth Lászlóné

Szaktanárok

4.

OKTV nevezések leadása

2014.09. II.fele

szaktanárok

5.

AJTP digitális nyelvi verseny nevezésének leadása, felkészítés

2014. október

dr. Farkasné Poncsák Anikó

6.

Az érettségi tapasztalatainak,

eredményeinek megbeszélése

2014. 09- 10.

Tóth Lászlóné

Szaktanárok

7.

Az OKTV-re benevezett tanulók

Felkészítése az iskolai fordulóra,

továbbjutás esetén aII.fordulóra

2014. 09 – 10.

2015. 02 – 03.

/II.forduló/

Szaktanárok

 

8.

Nyílt hét keretében bemutató óra

az általános iskolák 8.osztályos

tanulói számára

2014. 11.

Szabó Ildikó

Kissné Bilecz

Melinda

9.

 

A 9. évfolyam tanulóinak nyelv-

választásából adódó feladatok

megbeszélése és a nyelvi csoportok

kialakításának segítése

2014. 09.

Tanév elején

Szaktanárok

 

10.

Német nyelvi tagozatos diákjaink

multimédiás eszközökkel való

megismertetése, a számítógéppel

támogatott nyelvi órák rendszeresítése a diákok motiválása

érdekében

2014/15-ös tanév

folyamán

 

Papikné

Leskovics Judit

 

Szegedi Andrea

11.

Megyei játékos vetélkedő megszervezése, lebonyolítása

 

 

 

2015.02-04.

Kissné

Bilecz Melinda

PapiknéLeskovics

Judit

Rinkó Judit

12.

Német nyelvű filmvetítés

 

2014/2015. tanév

/télen, tavasszal/

Dr. Farkasné

Poncsák Anikó

13.

A verseny feladatainak összeállítása

2015. 03.

szaktanárok

 

14.

A 9. évfolyam tehetséges tanulóinak felmérése,csapatok

összeállítása

2015.03.

szaktanárok

15.

Az érettségi előkészítők szervezése,

a nyelveket tanuló diákok érdekeinek figyelembevételével

2015. 04.

szaktanárok

16.

9. b; 9/NYEK német nyelvi

csoportjainak év végi szintvizsga

megszervezése, lebonyolítása

 

2015. 05.

Szaktanárok

Kissné Bilecz Melinda, Dr.FarkasnéPoncsák Anikó

Takácsné Ésik Márta, Rinkó Judit

17.

Goethe - mozilátogatás

2015. tavasz

Szabó Ildikó

18.

Idegen nyelvi karácsonyi műsor

megszervezése az angol munka-

közösséggel együtt

2014. 12.

Szaktanárok

 

19.

Az iskolavezetés segítése a nyelvi

órák elosztásában, annak érdekében,hogy a következő tanévben sikeres legyen a nyelv-

oktatás

2014. 05-06.

Munkaközösség vezető

20.

AJTP tehetséggondozás

2014/2015-ös tanév

Szabó Ildikó

21.

Tehetséggondozás lebonyolítása

 

 

 

2014/2015-ös tanév

Takácsné ÉsikMárta

Járminé Hegedűs

Andrea

Dr.Farkasné

Poncsák Anikó

22.

Kirándulás szervezése német nyelvterületre

2015. tavasz

dr. Farkasné Poncsák Anikó

Szegedi Andrea

 

Kisvárda, 2014. szeptember 09.                  Tóth Lászlóné

                                                                 munkaközösség vezető           

 

A természettudományos munkaközösség munkaterve

2014/2015-es tanévre

 

A tanulók személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez és munkához, a környezettudatos és felelős viselkedéshez elengedhetetlen a természettudományos kulcskompetenciák megszerzése, ebben a természettudományos tantárgyak oktatásának nagy szerepe van. Feladatunk a természettudományos műveltség fejlesztése, melynek birtokában a tanuló képességet szerez arra, hogy irányítsa cselekvéseit a hétköznapokban, kritikusan szemlélje az áltudományos megnyilvánulásokat.

A természettudományos tantárgyak tanítása hozzájárul a tanulás tanításához, az önálló tanulási képességek kialakulásához. A gyakori csoportmunka a kezdeményezőkészséget, az önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát is fejleszti. Az interneten való kutatás a digitális kompetencia mellett az idegen nyelvi ismeretek fejlődését segíti. Az ismeretek előadása az anyanyelvi kommunikációs képességet erősíti. A rendezett kísérletezés és füzetvezetés az esztétikai igényességet segíti. A változatos óravezetés és a gyakorlat közeli tartalmak következtében a diákok megkedvelik a természettudományokat, ez ilyen irányú pályaorientációt, mélyebb érdeklődést eredményez. Sikerként könyveljük el, hogy továbbtanulásnál egyre többen választják tantárgyainkat, nagy az érdeklődés a reáltagozat iránt, és érettségi előkészítőink is nagy létszámmal működnek.

Az új ismeretek önállóbb elsajátításához a megfelelő motiváción kívül továbbra is nagy súlyt fektetünk a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a kompetenciakészségek gyakoroltatására, az élethosszig tartó tanulás megalapozására törekszünk. A tudásanyag elsajátítását, készségek kialakítását sok tanulókísérlettel, az eddig is alkalmazott sokrétű szemléltetéssel segítjük. Tanórákon építünk a gyerek kíváncsiságára, alkotásvágyára. Többször alkalmazunk csoportmunkát, elsősorban kísérleteknél, vizsgálódásoknál, gyakorló órákon. Tanórai foglalkozások során:

- fokozatosan kiépítjük a tantárgyaink belső szerkezetét,

- fejlesztjük a kommunikációt szóban és írásban,

- rámutatunk arra, hogy a kémia, biológia, földrajz az életünk minden pillanatában jelen van, ott rejlik a hétköznapi dolgok mögött,

- folyamatosan felhívjuk a figyelmet a környezetünk védelmére,

- gyakoroljuk a kétszintű érettségihez igazodó feladattípusokat.

Számonkérésnél egységes értékelési rendszert dolgoztunk ki a középszintű érettséginek megfelelően.  Témazáróknál a következő értékelési rendszert alkalmazzuk:

- 100%-80% - 5

- 79%-60%   - 4

- 59%-40%   - 3

- 39%-25%   - 2

- 24%-          -1  

 

Személyi feltételek:

Hameczné Kiss Marianna – földrajz-környezettan-kémia

Hamecz Miklós Tamás – földrajz-környezettan

Dr. Jámbrik Katalin –biológia-környezettan

Juhász Béla – testnevelés-biológia

Kelemen Beáta- biológia-környezetvédelem

Dr. Koncz Gábor – biológia –környezettan

Machnikné Széplaki Tünde mkv.- kémia-fizika

Nyakóné Kántor Mária igh. –földrajz

Tóth Szilvia- biológia-kémia

 

Tárgyi feltételek:

A kémia előadóban korszerű körülmények között végezhetjük munkánkat. A közép- és emeltszintű érettségin előírt kísérletek végrehajtására lehetőségünk van, a kísérletezéshez szükséges anyagok és eszközök rendelkezésre állnak. Az internet hozzáférés valamennyi teremben és előadóban lehetséges. A tanulók egyre inkább igénylik a vizualizálható ismereteket, ezért munkaközösségünk részéről a legnagyobb kívánalmat a kémia előadó részére a közeljövőben beszerzendő projektor és digitális tábla jelenti. Jelenleg a régi biológia előadó bútorozottsága nem megfelelő, új asztalok, székek kellenének. Az Öveges program nyerteseként a munkaközösségünkre újabb feladatok hárulnak, a gimnáziummal  szerződésben álló általános iskolák diákjainak laboratóriumi foglalkozásokat kell biztosítani. A foglalkozások e tanév szeptemberében kezdődnek. Ebben munkaközösségünk nagy lehetőséget lát, reményeink szerint több diákkal tudjuk a természettudományos tantárgyakat megszerettetni.

 

Tanulmányi versenyek:

A versenyekre való felkészítést a szaktanár tehetséggondozási óra keretében végzi. A következő versenyeken szeretnénk diákjainkat indítani:

 

Kémia:

-          Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (11-12. évfolyam)

-          Irinyi János Országos Kémiaverseny (9-10. évfolyam)

-          Curie Kémia Emlékverseny 9-12. évfolyam)

-          Nobel Kémia Verseny (megyei 11. évfolyamos diákok számára)

Biológia

-          Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (11-12. évfolyam)

-          Árokszállási Zoltán Biológia Verseny (9-12. évfolyam)

-          Béres József Biológia Verseny (9-10. évfolyam)

-          Kabai János Biológia Verseny (11. évfolyam)

-          Mendel Genetika verseny (12. évfolyam)

-          Kitaibel Pál biológia verseny (9-10. évfolyam)

-          Nemzetközi ökológia verseny

-          Kutató Diákköri versenyek

-          TUDOK előadás, poszter, esszépályázat

-          Tatai Diákbiológus Konferencia

Földrajz

-          Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (11-12. évfolyam)

-          Less Nándor földrajz verseny (9-12. évfolyam)

-          Szülőföldem Szép Határa AJTP verseny

-          Jakucs László földrajzverseny

-          Földgömb földrajzverseny

-          Világvándor Találkozó (AJTP)

-          Less Nándor Emléktúra

Egyéb:

-          Mentovich Ferenc természettudományos verseny (Arany János Tehetséggondozó osztály számára)

-          AvramHersko természettudományos verseny

-          Országos Elsősegélynyújtó Verseny

-          Bugát Pál Országos Természetismereti Vetélkedő

-          Integrált Természettudományos verseny (NTK szervezése)

-          Természet Világa esszépályázat

-          TERMOSZ - Természettudományos Oktatási Szakkiállítás

-          Hlavay József Műszaki és Környezettudományos Diákkonferencia

-          Szentgyörgyi Albert Természettudományi verseny

-          SCIENCE ON THE STAGE-tanári verseny

-          Curie Környezetvédelmi emlékverseny

 

Határidős feladataink

 

Sorszám

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

Tanmenetek érvényesítése, új tanmenetek kidolgozása

2014.szeptember 15.

Machnikné Széplaki Tünde

2.

Munkaközösségi megbeszélés, a tanév során felmerülő problémák, kérdések megvitatása

Kéthavonta

Machnikné Széplaki Tünde

3.

Versenyekre való jelentkezés, az első forduló lebonyolítása

Eseménynaptár szerint

Machnikné Széplaki Tünde

4.

Tanulóink versenyekre való felkészítése

Folyamatosan

Szaktanárok

5.

A 9. évf. és 10. évf. reál tagozat diákjai, valamint az 9.AJTP osztály számára részvételi lehetőség biztosítása a KUTATÓK ÉJSZAKÁJA programon Debrecenben.

2014.szeptember 26.

Dr.Jámbrik Katalin, Kelemen Beáta

6.

Kutató Diák Programba való bekapcsolódás

Folyamatosan

Felelősök: Tóth Szilvia, Koncz Gábor

7.

Látványos kísérletek szervezése

2014. október 30

Felelős: Koncz Gábor, Tóth Szilvia

8.

Reálos találkozó

 

2015. február 1.

Machnikné Széplaki Tünde

9.

Reálos vetélkedő vagy délután szervezése

 2015. április 1.

 

Machnikné Széplaki Tünde

10.

A Víz Világnapja alkalmából verseny és rajzpályázat meghirdetése a megye középiskolásainak.

 2015. március 1.

 

Koncz Gábor, Tóth Szilvia

 

11.

Tisztasági hét és iskolai hulladékgyűjtő verseny

2015. április1.

Kelemen Beáta

 

12.

Egészségnap szervezése

2015. április

SzolnoknéSzepessy Dóra

13.

Terepgyakorlat szervezése-9.évf.  (kerettantervi kötelezettség)

2015. május

Tóth Szilvia, Koncz Gábor

 

14.

Üzemlátogatás szervezése-10-11.évf. (kerettantervi kötelezettség)

2015. május

Machnikné Széplaki Tünde, Koncz Gábor, Tóth Szilvia

15.

Munkaközösségünk tevékenységéről, eredményeiről folyamatos híradás intézményünk honlapján

Folyamatosan

Machnikné Széplaki Tünde, Koncz Gábor

 

16.

Madártani intézettel való kapcsolattartás

Folyamatosan

Kelemen Beáta

17.

Véradás szervezése

 

Folyamatosan

Kelemen Beáta

 

18.

Természetfotó pályázat szervezése

 

Machnikné Széplaki Tünde

19.

A leendő 11. évfolyamosok számára érettségi előkészítők hirdetése

2014. április 15.

 

Machnikné Széplaki Tünde

 

20.

Írásbeli-szóbeli érettségi vizsgák előkészítése

Folyamatosan

Szaktanárok

21.

Érettségi vizsgáztatás

 

2015. június

Szaktanárok

22.

Munkaközösségünk munkájáról az iskolavezetés folyamatos tájékoztatása

Folyamatosan

Machnikné Széplaki Tünde

 

Kisvárda, 2014. szeptember 15.                                Machnikné Széplaki Tünde

mv.

 

 

Fizika munkaközösség munkaterve

 

A 2014/2015. tanévben a munkaközösség feladatait a tanulók igényei és az iskola anyagi lehetőségei határozzák meg. Az egyik legfontosabb feladat ebben a tanévben az emelt szintű érettségi előkészítő csoportok munkájának előkészítése.

Emelt szintű érettségi előkészítőt indítunk a 11. és a 12. évfolyamon.

Segítjük és támogatjuk a tanulók versenyre való jelentkezését és az eredményes versenyzést.

 

Fizikatanításunk feladata többek között, hogy fejlessze tanulóink logikus gondolkodását, ítéletalkotási képességét, feladatmegoldó készségét, az önművelés és természettudományos ismeretek bővítésének igényét. Elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.

 

A munkaközösségben négyen dolgozunk. Mindenkinek egyetemi diplomája van. Fontosnak tartjuk, hogy a munkaközösségben egyetértés alakuljon ki, olyan tankönyvből, tanmenetből tanítsunk, amit mindenki elfogad. Kiemelt feladatnak tekintjük a kollégák segítését, hogy munkájukat könnyebben végezzék. A tapasztalatok átadása folyamatos.

 

A fizikai előadót az elnyert pályázatnak megfelelően szeretnénk fejleszteni.

 

Határidős feladatok

 

Szeptember

-        Szertár rendezése

-        Tanmenetek összeállítása

-        Az emelt szintű érettségi vizsga előkészítő foglalkozások beindítása

-        Az elmúlt tanév értékelése

-        Az egyetemi felvételi tapasztalatok megbeszélése

-        Tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok rendelése

-        Könyvtárfejlesztés

-        Egyetemre, főiskolára jelentkezők felkutatása

-        Munkaközösségi megbeszélés

-        Tehetséges tanulók kiválasztása a 9. évfolyamon

 

Szeptember

-        Jedlik Ányos fizikaverseny

-        Kutatók éjszakája

 

November

-        OKTV első forduló

-        Első témazáró megíratása, értékelése

 

December

-        Jegyek beírásának ellenőrzése

 

Január

-        Második témazáró megíratása, értékelése

 

Február

-        Félévi munka értékelése

-        Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny

 

Március

-        A harmadik témazáró megírása

-        Mikola Sándor Országos Fizikaverseny II. forduló

 

Május

-        Érettségi vizsgák előkészítése

-        Témazáró megíratása

 

Június

-        Szertárfejlesztés, anyagok, eszközök rendelése

-        Osztályozás

-        Egész évi munka értékelése.

 

A munkaközösség a következő versenyekre készít fel:

 

Ssz.

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

Jedlik Ányos fizikaverseny

 

szeptember-október

Jackovics László

Dávid Lajos

2.

Fizika OKTV első forduló

november

Jackovics László

Dávid Lajos

3.

Fizika Becslési Verseny ÁJTP

november

Jackovics László

4.

Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny

február

Dávid Lajos

Jackovics László

5.

Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny (második forduló)

március

Dávid Lajos

Jackovics László

 

Kisvárda, 2014. szeptember 12.

Jackovics László

munkaközösség vezető

 

 

Az informatika munkaközösség munkaterve

2014/2015. tanév

 

Az informatika mindennapos szerepéből adódóan a tantárgyi vonatkozásokon kívül fontos az oktatáshoz nem szorosan kapcsolódó iskolai feladatok teljesítése is. Általában a következő területekre kívánunk koncentrálni:

 1. Oktatási feladatok     ezen belül:     

-        9. évfolyam oktatása (kerettanterv)  

-        9., 10., 11. 12. évfolyam emelt szintű oktatása (emelt szintű érettségi)      

-        az Arany János Tehetséggondozó Program informatika tantárgyának kiemelt gondozása (ECDL vizsga)

-        A Világnyelv programot teljesítő tanulók heti négy órás számítástechnika oktatásának megszervezése (számítógép és nyelvtanulás)

-        ECDL vizsgára való felkészítés és szervezés

-        tehetséggondozás, versenyeztetés

-        végzős tanulók érettségire való felkészítése

 1. Oktatás feltételeinek biztosítása, javítása, karbantartás.
 2. Adatvédelmi feladatok (vírusellenőrzés, biztonsági mentés stb.)
 3. Iskolai szolgáltatások biztosítása, felügyelete (Web, Ftp, levelezés, hálózati szolgáltatások)
 4. Iskolai honlap fejlesztése, karbantartása
 5. Szakmai tanácsadás kollegáknak, diákoknak
 6. Kiadványszerkesztés, órarendszerkesztés, statisztika (KIRSTAT), felvételi eljárás (KIFIR), középiskolai tanulmányi versenyekre való jelentkeztetés
 7. Kiemelt feladat számunkra a TIOP pályázaton elnyert nyelvi laborhoz tartozó eszközök fogadása, rendszerbeállítása, védelme, a napi használat során felmerülő problémák megoldása, kollegáink ismereteinek bővítése.
 8. Fontos feladatunk, hogy az új tankönyv (JOS) zökkenőmentesen kerüljön bevezetésre és a tanmeneteinket ennek megfelelően dolgozzuk át.
 9. Az intézmény által kijelölt hangsúlyoknak megfelelően a tehetséggondozó tevékenységünket tudatosabban szeretnénk szervezni. Már szeptemberben felállítjuk azoknak a tanulóknak a listáját, akiket versenyekre készítünk fel.
 10. Segítséget kívánunk nyújtani az elektronikus napló bevezetéséhez és használatához.

 

A tanév során végzett konkrét feladatok, felelősök és határidők:

 

Feladat

Felelős

Határidő

1.

Órarend, tantárgyfelosztás készítésének számítógépes programmal történő segítése

Dancs Sándor

szeptember 1.

2.

Hálózati felügyelet

Hatvani István

Folyamatos

3.

Pályaválasztási anyag elkészítése

Bíró Gábor

szeptember 28.

4.

Felvételi eljárás lebonyolításának elektronikus vonatkozásai

Bíró Gábor

tanév rendje szerint

5.

Versenyeztetés, tehetséggondozás

szaktanárok

Folyamatos

6.

Érettségi vizsgára való felkészítés

szaktanárok

Folyamatos

7.

Iskolai honlap karbantartása

Gy.Gyüre György

Folyamatos

8.

Tiop 1.1.1 eszközök fogadása

Bíró Gábor,

Hatvani István

Október 15.

9.

ECDL vizsgaközpont működtetése

Bíró Gábor

Dancs Sándor

Molnár Tímea

Folyamatos

10.

Elektronikus napló bevezetése és működtetése

Hatvani István

Folyamatos

 

A munkaközösség a következő versenyekre készít fel:

 

EGYÉNI

OKTV - Informatika (11-13. évfolyam)

I. kategória: alkalmazási ismeretek

II. kategória: programozási ismeretek

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny (9-11. évfolyam)
- alkalmazói
- programozói

Országos Logo Számítástechnikai Tanulmányi Verseny (9-11. évfolyam)

Gábor Dénes Országos Számítástechnikai Emlékverseny (nevezési díjas, az AJTP-s diákokat az iskola támogatja),(9-13. évfolyam) 
- alkalmazói   
- programozói

Alföldi Számítástechnikai Verseny (nevezési díjas)(9-11. évfolyam)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny(9-11. évfolyam)
Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny

 

CSAPATVERSENYEK

Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi verseny, 3 fős csapatok

A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium országos számítógép-kezelői versenye azArany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók számára, (9-13. évfolyam), 2 fős csapatok

INFOPROGKárpát –medencei magyar középiskolák informatikai versenye (9-13. évfolyam), 2 fős csapatok

DEIK Regionális Programozó Csapatverseny, 3 fős csapatok

Infósok Viadala, 3 fős csapatok, – 2 kategória (10. évfolyam és alatti, illetve 11. évfolyam és feletti)

 

 

A testnevelés munkaközösség 2014/2015. tanévi munkaterve

 

 

Szeptember

 1. A tanmenetek elkészítése.
 2. Az új kollégák beilleszkedésének segítése.
 3. A városi DSB ülés meghallgatása.
 4. Terembeosztás elkészítése..
 5. A délutáni testnevelés órák kijelölése, egységes elfogadási rendszer felállítása.
 6. A kollégiumi nevelőkkel egyeztetés az AJTP 9. évfolyamának úszásoktatásáról, a délutáni testnevelés órák kollégiumi igazolásáról.
 7. A diákolimpiai nevezések elküldése. (szakosztályvezetők)
 8. Munkaterv összeállítása. (Lipéczné Szabó Erika)
 9. Felmentések egyeztetése az iskolaorvossal, határidő megállapítása.
 10. Gyalogtúra.
 11. Atlétikai csapatbajnokság. (Jónás Béla)
 12. A Bessenyei Kupa programjának összeállítása, egyeztetés az iskola vezetőségével.

 

Október

 1. Nevezés a fennmaradó sportágakban a határidők szerint. (szakosztályvezetők)
 2. A diákolimpia labdarúgó megyei selejtezői.(Juhász Béla, Dolhai Máté)
 3. A Nemzetközi Bessenyei Kupa megszervezése, a rendezvény lebonyolítása, médiában történő megjelenítése.
 4. Gyalogtúra.
 5. „ Jó tanuló, jó sportoló” címre felterjesztések.
 6. A gimnázium sportéletének bemutatása az iskolai honlapon. 

 

November

      1. Labdarúgó megyei diákolimpia döntői. (Dolhai Máté)

      2. Labdarúgó házibajnokság beindítása.

      3. Aktuális nevezések elküldése.

      4.Röplabda házibajnokság beindítása. (Lipéczné Szabó Erika)

      5. MLSZ Coca Cola Cup fordulója

 

December

1.      Házi tornaversenyek, Bessenyei Kupa tornaverseny(Tamásné Balogh Beáta, Juhász Béla)

2.      AJTP labdarúgó torna előkészületei

3.      Kézilabda VI. kcs. versenyei.

 

Január

1.      Leány és fiú kézilabda megyei döntő. (Lipéczné Szabó Erika)

2.      Terem labdarúgó diákolimpia. (Juhász Béla, Dolhai Máté)

3.      Részvétel a Kandó Kupán. ( Oláh Gábor)

4.      Fekvenyomó házibajnokság megrendezése.(Jónás Béla)

5.      Részvétel az AJTP női röplabda tornán.

 

Február

1.      Nevezés a diákolimpia kézilabda bajnokságára. (Lipéczné Szabó Erika)

2.      Házi magasugró verseny. (Jónás Béla)

3.      A délutáni testnevelés órák ellenőrzése.

4.      Leány labdarúgás megyei döntő

5.      Sítábor

 

Március

1.      Rákóczi Kupa – teremlabdarúgó torna.(Dolhai Máté)

2.      Kispályás házi labdarúgó bajnokság.

3.      Aktuális nevezések elküldése.

 

Április

1.      Diáknapi sportversenyek megszervezése. (DÖK és a testnevelők)

2.      Kézilabda diákolimpia v: kcs.(Lipéczné Szabó Erika)

3.      Házi versenyek.

4.      Nemzetközi kapcsolataink ápolása – utazás Kassára és Szatmárnémetibe (Dolhai Máté)

5.      Verseny Bonyhádon a 9. évfolyamos AJTP-s gyerekek részére.(Tamásné Balogh Beáta, Juhász Béla)

6.      Gyalogtúra

 

Május

         1. Nevezés a mezei bajnokságra.(Jónás Béla)

         2. Atlétikai versenyek.

          3.Gyalogtúra.

 

Június

1.      Továbbjutás esetén részvétel az országos döntőkön.

2.      Az éves munka eredményeinek összegyűjtése, tabló készítése.

3.      A délutáni testnevelés órák ellenőrzése.

4.      Osztályozó vizsgák lebonyolítása.

5.      A vizsgáztató kollégák segítése az érettségi vizsgákon.

6.      Strandfoci és strandkézilabda.

 

A 2014/2015. tanévben a következő versenyekre nevezzük az iskola tanulóit:

 

Diákolimpia

Atlétika: Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság, Mezei Futás, Egyéni Pályabajnokság

Fekvenyomás

Kézilabda: Lány VI. kcs, fiú V. kcs, VI. kcs, strandkézilabda fiú, lány

Karate

Kéttusa

Labdarúgás: fiú, lány terem- és szabadtéri, strandfoci

Sakk

Torna

Úszás

Versenytánc

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia

Duatlon Diákolimpia

 

Egyéb versenyeink

MLSZ Coca Cola Cup

A Diákolimpiára felkészítő alkalmi versenyek

 

Saját szervezésű versenyeink:

Bessenyei Kupa (atlétika, torna, labdarúgás, kézilabda sportágakban)

Utánpótlás Atlétikai Verseny

 

AJTP versenyek

Országos Lány Röplabda Torna

Gymnasion 2015. (Bonyhád)

Országos Labdarúgó Torna

Nosztalgia Tábor (Mezőberény)

 

Rendszeres meghívásaink

Rákóczi Kupa (II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola)

Kandó Kupa (Záhony)

Márai Kupa (Kassa)

Kölcsey Kupa (Szatmárnémeti)

Nyíregyháza város nyílt atlétika versenye

 

Egyéb programjaink:

 • gyalogtúrák
 • sítábor
 • kerékpártúra

 

 

Kisvára, 2014. szeptember 15.                                                    

Lipéczné Szabó Erika

munkaközösség-vezető

 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2014/2015

 

Az osztályfőnök szerepe és feladata

 

Minden oktatómunka egyben nevelőmunka is, ebben a legnagyobb szerepet az osztályfőnök vállalja fel.

Három fontos feladatkört lát el:

            - adminisztrációs munka

            - szervezési feladatok

            - közvetlen nevelőmunka

A tanulókkal közösen alakítja az osztály életét.

Szakkörök, kirándulások, sportversenyek, színház-és múzeumlátogatások révén kerülhet közel a tanulókhoz. Tud a diákok iskolai és iskolán kívüli életéről, egészségi állapotukról, rendszeres szabadidős elfoglaltságaikról, családi körülményeikről. Erősíti a családban tanult pozitív tulajdonságokat, ellensúlyozza a negatívakat.

 

Az osztályfőnöki órák célja:

 

- a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, az önnevelés iránti igényük felkeltésében, személyiségük stabilitásában, életpályájukra való felkészítésükben,

- a szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, a tolerancia, a kooperáció, a konfliktuskezelés stb.) fejlesztése főként az osztályban megélt saját élmények bázisán,

- szerepvállalás a tanulók iskolában és iskolán kívül szerzett élményeinek feldolgozásában, az ellentmondásos világban történő eligazodás segítésében, a felelős állampolgárrá nevelésben.

 

Az osztályfőnöki órákon rendszerező, elemző módon dolgozunk fel témaköröket. A témakörök lehetnek:

            - kötöttek (az osztályfőnöki munkaközösség döntése alapján)

            - szabadon választhatók

            - aktuális eseményhez kapcsolódók.

Az órák helyszíne többnyire az osztályterem, de választhatunk témának megfelelően aktuális helyszínt: pl. könyvtárat, múzeumot, szabad teret stb.

Hívhatunk egyes speciális témához szakértőt: orvost, rendőrt, jogászt, stb.

Eredményesebb az óra, ha az osztályt is bevonjuk az előkészítő munkába.

Olyan légkört kell kialakítanunk, amely őszinte beszélgetést tesz lehetővé.

 

Óraszám:   heti egy óra

                      a9. 10. 11. évfolyamon évi 36 óra,

                      a 12. és a 13. évfolyamon évi 31 óra

 

Állandó feladataink

 

Két alkalommal nevelési értekezlet – az őszi és a tavaszi időszakban

Osztályonként félévente legalább egy-egy szülői értekezlet

A kilencedik évfolyam összevont szülői értekezlete: 2014. 09. 26. 15 óra

Hangverseny négy alkalommal

Színházi előadás három alkalommal

 

 

Feladat/Esemény

Határidő

Felelős(ök)

1.

Az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélése

 

2014. aug. 28.

Csörszné Tar Enikő

Dr. Barabás Bertalanné

2.

A kilencedik évfolyam Bessenyei-túrája

 

2014. 09.16.

Az kilencedik évfolyam osztályfőnökei

3.

A kilencedikes „gólyák” avatása

 

2014. 09.18.

A kilencedik évfolyam osztályfőnökei

4.

Osztálykirándulások szervezése

 

folyamatos

osztályfőnökök

5.

A 9. évf. lányainak egyenruha rendelés

 

szeptember

Osztályfőnökök

Csörszné Tar Enikő

6.

A végzős évfolyam részére a ballagó tarisznya és szalag rendelése

 

szeptember

Osztályfőnökök

Csörszné Tar Enikő

7.

Részvétel az aradi vértanúk emlékére rendezett városi műsoron – a 9. évf. képviselői

 

2014. 10. 06.

Osztályfőnökök

Csörszné Tar Enikő

8.

Osztály-szülőértekezletek összehívása

 

folyamatos

osztályfőnökök

9.

A végzős diákok szalagavatója

 

2014. 10. 11.

Nyakóné Kántor Mária, osztályfőnökök

10.

Iskolai megemlékezés okt. 23-ról

 

2014. 10. 22.

osztályfőnökök

11.

Nevelési értekezlet

 

2014. november

Bíró Gábor

12.

Karácsonyi műsor

 

2014. december

Dr. Dolhainé Szabó Anikó

13.

A félévi osztályozó konferencia előkészítése

2015. január

osztályfőnökök

14.

Osztályozó konferencia

2015. 01. 16.

Bíró Gábor, osztályfőnökök

15.

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról - osztálykeretben

2015. 01. 22.

osztályfőnökök

16.

A 10. 11. 12. 13. évf. jelentkezése a kétszintű érettségi vizsgára

2015. 02. 15.

osztályfőnökök

17.

 Nevelési értekezlet

2015. március

Bíró Gábor

18.

Osztálykirándulások szervezése

 

folyamatos

osztályfőnökök

19.

Megemlékezés márc. 15-ről

2015. 03. 15.

osztályfőnökök

20.

A ballagás előkészítése

2015. április

Nyakóné Kántor Mária, végzős osztályfőnökök

21.

Osztálykirándulások szervezése

2015. április

osztályfőnökök

22.

A 10. évf. jelentkezése a kétszintű érettségi vizsga előkészítőire

2015. 04. 15-05. 10.

osztályfőnökök

23.

A végzős évfolyam osztályozó konferenciája

2015. április

osztályfőnökök

24.

Ballagás

2015. április

Nyakóné Kántor Mária, végzős osztályfőnökök

25.

Írásbeli érettségi vizsgák

2015. 05. 05-22.

Bíró Gábor, osztályfőnökök

26.

A 10. évf. kompetencia mérése

2015. 05. 27.

Dr. SásnéNaményiEmese, a 10. évf. osztályfőnökei

27.

A tanulók fizikai állapotának felmérése

2015. május

Testnevelő tanárok, osztályfőnökök

28.

A nemzeti összetartozás napja – résztvevők: osztályok képviselői

2015. 06. 04.

osztályfőnökök

29.

A 9. 10. 11. 12. évf. osztályozó konferenciája

2015. 06. 13.

osztályfőnökök

30.

Szóbeli érettségi vizsgák

2015. 06. 16-27.

Bíró Gábor, osztályfőnökök

31.

Tanévzáró ünnepély

2015. 06. 19.

Bíró Gábor, osztályfőnökök

 

 

KOLLÉGIUMI MUNKATERV

2014-2015. tanévben

 

A munkatervben meghatározott feladatokon túl folyamatos feladatokhoz tartozik:

 

 1. Kapcsolattartás a szülőkkel.
 2. Az iskolai osztály szülői értekezletén részt venni a meghirdetett időpontban.
 3. A tanítási időszakban minden hónap 5. napján az osztályozó naplóból az elért érdemjegyeket átvezetni a kollégiumi csoportnaplóba.
 4. A csoportvezető feladata a tanulmányi munka, folyamatos ellenőrzése.
 5. Minden második hónap elején vezeti az értékelési rendszert.
 6. Az iskolában tanító tanárokkal rendszeres kapcsolattartás.

 

Augusztus

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

AJTP Zánkai kirándulás szállásigények biztosítása

08.15.

Kollégiumvezető

Kollégista tanulók kiértesítése

08.17-ig

Kollégiumvezető

A kollégium épületeinek és felszerelési tárgyainak ellenőrzése

08.22-ig

Kollégiumvezető

A beköltözés előkészítése

08.30-ig

Kollégiumvezető

Alakuló értekezlet

08.25.

Kollégiumvezető

Megyei kollégiumvezetői továbbképzés

É.sz.

Kollégiumvezető

Tanévnyitó értekezlet

08.27.

Kollégiumvezető

Dolgozói munkarend elkészítése (ideiglenes)

08.29-ig

Kollégiumvezető

Dolgozói munkarend elkészítése (végleges)

09.07-ig

Kollégiumvezető

Beköltözés

08.31.

Csoportvezetők

Szülői értekezlet

08.31    

Kollégiumvezető

Nagyné Kovács

Ágnes


Szeptember

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

13. A osztály nosztalgia tábor Mezőberény

09.5-6-7

Papp Krisztina

Csoportok tájékoztatása a változásokról    

09.04

Kollégiumvezető

Csoportnaplók, ügyeleti naplók vezetése

folyamatos

Csoportvezetők

Felszerelési hiányosságok pótlása

09.05-ig

Csoportvezetők

Szabadidős tevékenységi körök felmérése, a Foglalkozási rend elkészítése

09. 05-ig

Csoportvezetők

AJTP tanulók értékelési rendszerének ismertetése                    

09.12.

Programfelelős, Kollégiumvezető

Törzskönyv adatainak ellenőrzése

09.12-ig

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

Csoportfoglalkozások éves tervének elkészítése

09.12-ig

Csoportvezetők

Számítógépterem rendje

09.15.

Hádáné Bartha Klára

Kollégiumi munkaterv elkészítése

09.17-ig

Kollégiumvezető

Tisztasági rend szabályozása

09.17.

Hádáné Bartha Klára

DT munkaterv elkészítése

09.17-ig

Szepesi Annamária+DT

Kollégiumi „gólyaavató”

09.11.

Szepesi Annamária+DT

AJTP hétvégi bennmaradás 

  09.19.-21. 

KatkónéKörmendi Dóra

Gólyaavató az iskolával közösen,Mulatós buli

09.25.

DT+Szepesi Annamária

Továbbképzési terv elkészítése

09.19 -ig

Kollégiumvezető

AJTP Szociális Bizottsági ülés előkészítése

09.19-ig

Csoportvezetők, Osztályfőnökök

AJTP Szociális Bizottsági ülés

09.24-ig

Kollégiumvezető, Csoportvezetők, Programfelelős, Osztályfőnökök

Kollégiumvezetők éves megbeszélése

É.Sz

Kollégiumvezető

Tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok

09. 26-ig

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

Tűzriadó gyakorlat

09.26-ig

Csoportvezetők

A heti foglalkozási tervek elkészítése, a napi és heti rendek aktualizálása

09.26-ig

Csoportvezetők

A kollégium külső környezetének rendbetétele

Folyamatos 

Csoportvezetők

Október

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

Energiatakarékossági mozgalom meghirdetése              

 10.01.

Kollégiumvezető

"Kiváló" kollégista, "Példás" kollégista - szabályok kialakítása

10.01.

Kollégiumvezető, Hádáné Bartha Klára

AJTP kirándulási tervek elkészítése

10.01-ig

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

AJTP bennmaradási tervek elkészítése

10.01-ig

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

Statisztikai jelentés elkészítése

10.01-ig

Kollégiumvezető

Az új kollégiumi pedagógiai program előkészítése

Folyamatos

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

Bekapcsolódás a Megyei Kollégiumi Szövetség által meghirdetett vetélkedőkbe, versenyekbe

Folyamatos  

                   Kollégiumvezető

Tanulmányi munka áttekintése személyenként

10.30-ig

Csoportvezetők

Szalagavató

10.11.

Csoportvezetők

AJTP hétvégi bennmaradás

okt.17-18-19.

Csoportvezetők, Osztályfőnökök, Kollégiumvezető

Sakk házibajnokság indítása

10.15-től 

Orgován István, DT

Diák Fórum

10.09.

DT, Szepesi Annamária

Kollégiumvezetői Fórum                                                    

 10. 20.

Kollégiumvezető

Október 23. ünnepe (városi megemlékezés)

10.21.

Kovács Bertalan

A kollégium udvarán található trójai faló rendbetétele       

10.30-ig

Csoportvezetők

A kollégium belső környezetének rendbe tétele

10.30-ig

Csoportvezetők

Kollégiumi csoportok belső életének bemutatása

10.30-ig

Csoportvezetők

Foto pályázat meghirdetése

10.30-ig

Kollégiumvezető, DT

November

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

Kollégiumi házi focibajnokság

11.05-től

Orgován István,

AJTP Országos Sakk Verseny előkészítése                           

11.12-ig

Kollégiumvezető

Kollégiumi diákfórum

11.12.

Szepesi Annamária, Kollégiumvezető

Kollégiumi Gála

11.27.

Szepesi Annamária, Kollégiumvezető, DT

AJTP hétvégi bennmaradás                                            

11.7-8-9.

Orgován István,Gyüre András, Papp Krisztina, Nagyné Kovács Ágnes, Szlivkáné Tótik Anett

Kollégiumi vers-és prózamondó verseny

11.20.

Kovács Bertalan, DT

AJTP Országos Sakk Verseny lebonyolítása

kiírástól függően.

Kollégiumvezető

Kollégiumi lakógyűlés

11.27.

Kollégiumvezető

Egyéni fejlesztési tervek aktualizálása

11.30-ig

Kollégiumvezető, DT

Meghívott vendég előadása (pénzügyi lehetőségektől függően)

11.28-ig

Kollégiumvezető

AJTP Tanári Kispályás labdarúgótorna Sárospatak

Kiírástól függően

Kollégiumvezető, Orgován István

Dokumentációk ellenőrzése / Haladási naplók, ügyeletes napló, stb.

  11. 28-ig

 Kollégiumvezető

Kollégiumi Műveltségi Vetélkedő meghirdetése, csoportok között

        11.28-ig

Kollégiumvezető, Kovács Bertalan, Balogh Mária

December

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

Kollégiumi Télapó ünnep

12.04.

Kollégiumvezető, DT

Kollégium „ünnepi díszbe öltöztetése”

12.03-ig

Balog Mária, Hádáné Bartha Klára, Nagyné Kovács Ágnes

AJTP pályázatok áttekintése

12.10-ig

Kollégiumvezető

AJTP hétvégi bennmaradás

12.13-15.

Balogh Mária, Szlivkáné Tótik Anett, Nagyné Kovács Ágnes, Hádáné Bartha Klára

Karácsonyi kollégiumi műsor

12.218-én

DT, Csoportvezetők

AJTP 9. évfolyamos bemutatkozó műsor

Kijelölt időpontban

Nagyné Kovács Ágnes, 9/AJTP

Január

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

Kollégiumi Röplabda Bajnokság

01.07-től

DT, Gyüre András

Pótszilveszter

01.09.

DT, Szepesi Annamária

AJTP felvételi előkészítése (szállás, program)

01.14-ig

Kollégiumvezető, Nagyné Kovács Ágnes

AJTP felvételi

később kijelölt időpontban

Kollégiumvezető

Félévi tanulmányi munka értékelése

01.30-ig

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

AJTP hétvégi bennmaradás 

01.9-11.

 

Félévi osztályozó konferencia

01.16.

Kollégiumvezető

Meghívott vendég előadása (anyagi lehetőség szerint)

01.30-ig

Kollégiumvezető

Beszámoló a csoportok féléves munkájáról  

01. 30-ig

Csoportvezetők

Február

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

Féléves beszámoló a kollégium esztétikai fejlesztésről,    

02.15-ig 

Balogh Mária              

szabadidős, kulturális tevékenységéről,                        

Papp Krisztina

sportmunkájáról,  

Gyüre András

a DT munkájáról,

Szepesi Annamária

a kollégium kommunikációjáról,

Kovács Bertalan  

pályaválasztásról.

Szlivkáné Tótik Anett

AJTP hétvégi bennmaradás

Sítábor 9.AJTP

02.14-20.

Oláh Tibor

Felsőbb éves sí tábor

Sítábor(9.a-13.a)

02.21-24.

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

Az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata

02.13.

Kollégiumvezető,

Farsangi műsor, maskarás diszkó

02.26.

Szepesi Annamária, DT

Megyei kollégiumi asztalitenisz verseny

02.20-ig

Gyüre András

Megyei kollégiumi sakkverseny

02.20-ig

Csörsz Ferenc meghívott

Megyei kollégiumi szavalóverseny

02.20-ig

Kovács Bertalan

DT munkaterv időarányos teljesítésének ellenőrzése

02.25-ig

Kollégiumvezető

Kollégiumi Műveltségi Vetélkedő lebonyolítása, csoportok között

       02.27-ig

Kollégiumvezető, Kovács Bertalan, Balogh Mária

Március

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

Kollégiumi Leányfoci Bajnokság

03.04-től

DT, Gyüre András, Orgován István

Kollégiumi Nőnapi megemlékezés

03.05.

DT fiú tagjai, Orgován István, Oláh Tibor, Kovács Bertalan, Gyüre András

Kollégiumi Műveltségi Vetélkedő lebonyolítása, csoportok között

03.11.

Kollégiumvezető, Kovács Bertalan, Balogh Mária

Március 15. Ünnepi kollégiumi megemlékezés

03.12-én

DT, Kovács Bertalan

AJTP hétvégi bennmaradás,Kulturális hétvége 

03.6-8

Kovács Bertalan

12. a osztály  Anglia

kijelölt időpontban

Csoportvezetők        

Tanulmányi előmenetel felmérése

03.26-ig

Csoportvezetők

Április

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

AJTP hétvégi bennmaradás 9-12.a kirándulás

04.3-5

csoportvezetők, osztályfőnökök

13. a Próba érettségi 

04.06.

Osztályfőnökök                  

DT választás előkészítése

04.15-ig

Kollégiumvezető, Katkóné Körmendi Dóra

Szavalóverseny, „A költészet napja” 

04.09.

DT,Kovács Bertalan

RetroParty

  04.16.

DT, Szepessi Annamária

Részvétel a „Végvári Játékok” rendezvényén Vásárosnaményban

 

DT, Kollégiumvezető

Megyei kollégiumi kulturális seregszemle

04.13-ig

Csoportvezetők, Kollégiumvezető

DT tagjainak és elnökének megválasztása

04.22.

Kollégiumvezető, Körmendi Dóra, DT

Vándor Fakanál főzőverseny

Kollégiumi Fórum

04.23.

Kollégiumvezető,

Kollégiumi megemlékezés ballagó diákjainkról

04.29.

12.a osztály és Csoportvezető, DT, Körmendi Dóra, Kollégiumvezető

Május

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

AJTP hétvégi bennmaradás  9-12. a

05.8-10.

Kollégiumvezető, Csoportvezetők, Osztályfőnökök

Tanulmányi előmenetel ellenőrzése

05.14-ig

Kollégiumvezető

Öntevékeny kollégista csoportok bemutatkozója

05.29-ig

Csoportvezetők

Június

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

AJTP hétvégi bennmaradás  9.a-12.a

06.5-7.

Kollégiumvezető

9. AJTP Pécs Művészeti fesztivál

 

Osztályfőnökök, Csoportvezetők,

A kollégium nyári felújításának megbeszélése

06.05-ig

Kollégiumvezető

Kollégiumi tanulók felvételi adatlapjának elkészítése

06.11-ig

Kollégiumvezető

Évértékelő kollégiumi gyűlés (jutalmazás)

06.12-ig

Kollégiumvezető

Beszámoló a tevékenységi körök munkájáról                         

06.12-ig

Csoportvezetők

Beszámoló a csoportok éves munkájáról                             

06.14-ig

 Csoportvezetők

Kollégiumi tanévzáró értekezlet

06.30-ig

Kollégiumvezető.

Konferencia

06.12.

Kollégiumvezető

Tanévzáró értekezlet

06.30-ig

Kollégiumvezető

Tantestületi kirándulás

06.30-ig

Kollégiumvezető

Kollégiumi leltár elkészítése

06.30-ig

Kollégiumvezető, Gazdasági vezető

Kollégium berendezési tárgyainak ellenőrzése

06.30-ig

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

 

 

 

Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzata

Évtervezés 2014/2015

 

Az évtervezés célja, hogy a 2014/2015-ös tanévben programokkal színesítsük a gimnázium diákéletét, új programokra is fektessünk hangsúlyt. Minden program legyen átlátható, szervezett, időben behatárolható, felelőseik kiosztottak legyenek.

A diákönkormányzat célja, hogy tagjai leginkább egy csapatként működjenek együtt. Megtudják ki milyen szerepet foglal el, mi a pontos feladata, mik a lehetőségei, kötelezettségei s ezáltal élvezhető, nyitott és érdekes programokat szervezzenek a diákok számára. (Amennyiben valamelyik tag tartózkodik az együttműködéstől, rendszeresen kihagyja a szervezést előkészítő gyűléseket, annak következményei lehetnek.)

A diákönormányzat tagjai és az általuk betöltött posztok (2014.nov.10-ig):

Bacskóczki Henrietta- elnök
Szentmiklósy Dorottya- elnökhelyettes
Popelics Júlia- gazdasági vezető, jegyző
SárosyLeticia- gazdasági vezető helyettes
Csubák Ramóna- forrásteremtő, kommunikatív kapcsolattartó
Aranyos Marcell- érdekvédelmi szervezet elnöke
Nagy Anna- érdekvédelmi szervezet elnökhelyettese
Nagy Bence- PR vezető
Kantár Dániel- PR vezető helyettes
Horváth Diána- HR vezető
Seszták Rebeka- HR vezető helyettes
Kiss Veronika- logisztikus
Lekka Ákos- logisztikus
Smajda Fanni- dekoratőr
Poór Fanni- dekoratőr

Az osztályokért felelős tagok (2014.nov.10-ig):

9.AJTP

Nagy B.

10.a

Poór F.

11.a

Poór F.

12.a

Bacskóczki H.

9.Ny

Popelics J.

10.b

Smajda F.

11.b

Horváth D.

12.b

Aranyos M.

9.a

Nagy B.

10.c

Kantár D.

11.c

Sárosy L.

12.c

Nagy A.

9.b

Kiss V.

10.d

Seszták R.

11.d

Lekka Á.

12.d

Csubák R.

9.c

Csubák R.

10.e

Seszták R.

11.e

Popelics J.

12.e

Szentmiklósy D.

9.d

Nagy A.

10.f

Kantár D.

11.f

Smajda F.

12.f

Aranyos M.

9.e

Horváth D.

10.g

Kiss V.

11.g

Sárosy L.

12.g

Szentmiklósy D.

9.f

Bacskóczki H.

 

9.g

Lekka Á.

 

 

Programterv, 2014/2015-ös tanév

Szept. 11.

Végzősök és másodikosok tájékoztatása a gólyaavatóval kapcsolatban

Szept. 15.

Gólyaavató kihirdetése

Szept. 24.

Gólyák beöltöztetése, firkálás

Szept. 25. 14:30

Gólyaavató

Okt. 20.

DÖK válogató kihirdetése

Nov. 3.

Halloweeni buli kihirdetése

Nov. 5.

DÖK válogató

Nov. 6.

Diák közgyűlés hirdetése

Nov. 6.

Szavaztatás, szavazatszámlálás

Nov. 7.

Utó halloween-i buli

Nov. 10.

Diák közgyűles

Nov. 24.

Egészségnap

Dec.1

Kihirdetjük a cipősdoboz akciót

Dec. 5.

Mikulás nap

Dec. 11. (+10,12.)

Cipősdobozakció- csomagolás

Dec. 12 (?)

Cipősdoboz akció

Dec. 17 húszas szün.

Karácsonyi műsor a tanároknak

Jan. 16.

Magyaros nap kihirdetése

Jan. 22.

A magyar kultúra napja- magyaros nap

Jan. 27.

A holokauszt világnapja- rendhagyó történelem óra (?)- tanárok, diákok segítségével

Febr. 13.

Valentin nap

Febr. 20.

Farsangi beöltözős nap kihirdetése

Febr. 27.

Farsangi beöltözős nap

Márc. 6.

Nőnap

Márc. 16-20.

Szponzorok keresése

Márc. 16.

Sportnap kihirdetése, nyilatkozatok kiosztása

Márc. 18.

Igazgatójelöltek

Márc. 25-26.

Igazgatók kampányja

Márc. 27.

Kampánycsend, szavaztatás, szavazatszámlálás

Márc. 31.

Sportnap

Ápr. 1.

Diáknap

Ápr. 22.

A Föld világnapja- Rendhagyó földrajz/biosz óra (?)- tanárok segítségével

Máj. 18.

Besisummer kihirdetése, focicsapatok regisztrálásának elindítása

Máj. 29.

Besisummer

Jún. 5.

Pedagógusnap

 

Kisvárda, 2014. szeptember 12.

Bacskóczki Henrietta

            elnök
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer