Jelenlegi hely

Beiskolázási tájékoztató

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenKüldés e-mailben

Iskola neve: Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 033648

Igazgató: Bíró Gábor             Pályaválasztási felelős: Csörszné Tar Enikő, Nyakóné Kántor Mária

 

Iskola címe: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2.

Telefon/fax: 06-45-410-045, fax: 06-45-410-793

E-mail: posta@besi.hu

Honlap: www.besi.hu

 

Gimnáziumi osztályok

Belső kód

Osztály megnevezése

Választható nyelv

Egyéb információ

(pl. emelt oktatás, AJTP stb.)

Felvehető létszám

0001

általános

kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül

4 évfolyamos oktatás

34

0002

általános humán irányultság

kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül

4 évfolyamos emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalomból valamint történelemből

17

0003

általános természettudományos irányultság

kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül

4 évfolyamos emelt szintű oktatás biológiából és kémiából

34

0004

emelt szintű matematika

kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül

4 évfolyamos emelt szintű oktatás matematikából

34

0006

emelt szintű angol nyelv előkészítő évvel

az első évben csak az angol kötelező, később a második idegen nyelv a francia, német, orosz nyelvek közül választható

5 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelvből kezdők számára

18

0007

emelt szintű angol nyelv

az első idegen nyelv az angol, a második a francia, német, olasz, orosz nyelvek közül választható

4 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelvből haladók számára

17

0008

emelt szintű német nyelv előkészítő évvel

az első évben csak az német kötelező, később a második idegen nyelv a francia, német, orosz nyelvek közül választható

5 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelvből kezdők számára

12

0011

Arany János Tehetséggondozó Program

az első évben csak az angol kötelező, később a második idegen nyelv a francia, német, orosz nyelvek közül választható

5 évfolyamos oktatás országosan egységes speciális tanterv alapján

34

 

6 osztályt indítunk az alábbiak szerint:

1 általános tantervű osztály

1 emelt szintű humán és 1 angol nyelvi csoportból álló osztály

1 emelt szintű természettudományos osztály

1 emelt szintű matematikai osztály

1 angol kezdő és 1 német kezdő nyelvi csoportból álló 5 évfolyamos osztály

1 AJTP szerint működő 5 évfolyamos osztály

 

Kollégiumi férőhely:van

 

Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni?

A felvételi követelmények az SNI-s tanulókra is vonatkoznak. A gimnáziumi nevelés-oktatás feladata a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelés-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők). A felvételi vizsgával kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXX. törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesek.

 

Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.)

Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyetlen Minősített Tehetséggondozó Műhely, kiválóan akkreditált Tehetségpont. ECDL vizsgaközpont, DEXAM nyelvvizsgahely.

 

Képzéseink a következők:

 

Emelt szintű humán képzés:

A humán területen tanulók irodalomból és történelemből az alapkövetelmények elsajátítása mellett képesek lesznek a kifejező és igényes megnyilatkozásra, mely képességeket a továbbtanulás és a munkába állás esetén is hasznosítani tudják. Ezen felül a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű érettségi megszerzésére, elsősorban magyar nyelv és irodalom illetve történelem tantárgyból.

 

Emelt szintű természettudományos képzés:

A piacképes tudás megszerzését elősegítendő természettudományos képzés során a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű érettségi megszerzésére, elsősorban biológia és kémia tantárgyból.

 

Emelt szintű matematika képzés:

Az emelt szintű matematika osztályba felvett tanulók a matematikai ismereteken túl olyan kompetenciákat is szereznek, amelyeknek valamennyi tantárgy elsajátításánál hasznát veszik, ezen kívül felkészülhetnek az emelt szintű matematika érettségire.

 

Négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés

Az emelt szintű nyelvi osztályokba járó tanulók - megfelelő szorgalom esetén - az adott nyelvből középfokú (B2 szintű) nyelvi ismeretekhez jutnak, sikeresen felkészülhetnek az emelt szintű érettségire angol nyelvből.  A tanulók idegen nyelvi kommunikációs készségeinek fejlesztését anyanyelvi lektor segíti.

 

Öt évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi képzés

Egy kezdő angol és egy kezdő német csoport indítását tervezzük. Előzetes nyelvismeretre nincs szükség. A nyelvi előkészítő év tantervét az országosan egységes kerettantervi előírásoknak megfelelően szervezzük.

 

Általános tantervű osztály: Az első két év során a tanulók a kötelező érettségi tantárgyakból kapnak alapos felkészítést, majd 11. és 12. évfolyamon lehetőségük van az általuk választott tantárgy(ak)ból emelt szintű vizsgákra való felkészítő foglalkozásokon részt venni.

 

Arany János Tehetséggondozó Program

Az öt évfolyamos programba az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghatározott feltételek teljesítésével, pályázat útján lehet bekerülni. A Program sikeres teljesítése esetén a tanulók B2 szintű nyelvismeretre tehetnek szert angol nyelvből, valamint alaposan felkészülhetnek a felsőoktatásba való eredményes bejutásra a komplex módon történő tehetséggondozásnak köszönhetően. Kollégiumi jogviszony létesítése kötelező.

 

Egyéb információk:

A tanulók a 11. és 12. évfolyamon közép és/vagy emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítő foglalkozásokon vesznek részt. Az emelt szintű képzések a kiemelt tantárgy(ak)ból már a 9. évfolyamtól kezdődően az emelt szintű érettségire készítenek fel.

Javasoljuk, hogy az idegen nyelvek egyike az általános iskolában megkezdett nyelv legyen.

Kollégiumi elhelyezést korlátozott számban, menzát igény szerint biztosítunk.

 

Intézményünk pedagógiai programjának kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés, melyből következően olyan tanulókat látunk szívesen, akik a korszerű életvezetés hívei.

 

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2017. november 17. (péntek) 15.00

Az AJTP pályaválasztási szülői értekezlete: 2017. november 17. (péntek) 16.00

 

Nyílt tanítási nap: 2017. november 13-17.

 

Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? igen

 

További információ (pl. alkalmassági, felvételi követelmény):

 Felvételi vizsga időpontja:

Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja a 9. évfolyamra jelentkezők és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára: 2018. január 20. 10.00h (gyülekezés 9.30-kor az iskola aulájában).

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó speciális eljárási, elbírálási szabályokat a Nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 4.§-a,  illetve. 51.§-a tartalmazza.

Alapos ok esetén 2018. január 25-én 14.00h kezdettel, a központilag meghatározott pótnapon is lehet vizsgázni. Az ilyen igényt kérjük telefonon jelezni.

Az elért eredményekről 2018. február 8-ig értesítjük a tanulókat, akik már az elért eredmények ismeretében állítják ki jelentkezési lapjaikat, melyeket az általános iskola 2018. február 19-ig juttat el a középiskolákba, illetve a Felvételi Központba.

Felvételi vizsga módja:

Az intézmény az általános felvételi eljárást megelőző – országosan egységes követelmények szerinti, központilag kiadott feladatlapok alapján – írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából.

A tanulók a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára az általános iskolákban, a központilag kiadott jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A maximálisan elérhető pontszám 180, mely a magyar nyelvi és a matematika központi írásbelin elért pontokból

(100 pont), továbbá a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak (80 pont) összegéből számítandó.

A képzésekre jelentkező tanulók rangsora a felvételi vizsgán elért eredmények és az általános iskolából hozott 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai alapján készül.

Az általános iskola a jelentkezési lapokat 2017. december 8-ig juttatja el a választott középiskolákba. Eddig az időpontig indokolt esetben elfogadunk közvetlenül a szülőtől származó jelentkezési lapot is.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a pályázatban megjelölt intézménybe kell a jelentkezési lapot benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2017. december 12.

A Programba jelentkező tanulók 2018. január 19-20-én felvételi beválogatáson is részt vesznek.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban egy a felvételi beválogatás sajátosságaiból adódó speciális pontszámítási módszert alkalmazunk.

2018. február 9-ig az intézmény az Arany János tehetséggondozó Programra benyújtott pályázatok eredményéről értesíti az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

Az intézmény az ideiglenes felvételi jegyzéket 2018. március 14-én hozza nyilvánosságra.

A felvételi vizsga követelményei:

Az írásbeli vizsga követelményeiről, a korábbi évek feladatsorairól az Oktatási Hivatal (www.oh.gov.hu) honlapján lehet tájékozódni.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer