Jelenlegi hely

Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenKüldés e-mailben

Minden évben az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó kap az iskolai terjesztési áron forgalomba kerülő tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt.     Igénylőlap letöltése

A tanuló (szülő) az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:

a) tartósan beteg (csatolandó dokumentum: a betegség megállapításáról szóló szakorvosi igazolás (MÁK)

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (csatolandó dokumentum: a betegség megállapításáról szóló szakorvosi igazolás (MÁK)

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)

(csatolandó dokumentum: a betegség megállapításáról szóló szakorvosi igazolás (MÁK)

d) három- vagy többgyermekes családban él (csatolandó dokumentum: igazolás a területileg illetékes jegyzőtől vagy Magyar Államkincstártól vagy munkáltatótól)

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (csatolandó dokumentum: igazolás a Magyar Államkincstártól)

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (csatolandó dokumentum: igazolás a területileg illetékes jegyzőtől vagy Magyar Államkincstártól)

 

Az igénylőlaphoz az igazolásokat csatolni kell!     Igénylőlap letöltése

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.

A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja.

 

Igazolt ingyenesség esetén az iskola a tanulók részére a tankönyvet:

- az iskolából történő kölcsönzéssel,

- a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer együttes alkalmazásával biztosítja.

 

Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni.

 

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az igénylőlap és az igazolások visszaküldésének határideje: 2015. január 10.

 

Ha a megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.

Kategóriák: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer