Jelenlegi hely

Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenKüldés e-mailben

A tanuló (szülő) az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:

a) tartósan beteg (csatolandó dokumentum: a betegség megállapításáról szóló szakorvosi igazolás)

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (csatolandó dokumentum: a betegség megállapításáról szóló szakorvosi igazolás)

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) (csatolandó dokumentum: a betegség megállapításáról szóló szakorvosi igazolás)

d) három- vagy többgyermekes családban él (csatolandó dokumentum: igazolás a területileg illetékes jegyzőtől vagy Magyar Államkincstártól vagy családi pótlék folyósításáról szóló igazolás - bérjegyzék vagy lakossági folyószámla kivonat vagy postai igazolószelvény)

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (csatolandó dokumentum: igazolás a Magyar Államkincstártól)

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (csatolandó dokumentum: határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról)

Az igénylőlaphoz az igazolásokat csatolni kell!

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskola fenntartója vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.

A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja.

 

Igazolt ingyenesség esetén az iskola a tanulók részére a tankönyvet:

- az iskolából történő kölcsönzéssel,

- a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer együttes alkalmazásával biztosítja.

Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni.

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az igénylőlap és az igazolások visszaküldésének határideje: 2016. március 1.

Az igénylőlapot itt lehet letölteni.

Ha az igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer