vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Bessenyei Akadémia

Kiállításmegnyitó beszéd a centenárium alkalmából – elhangzott 2011-ben

Tisztelt Jelenlévők, Kedves Vendégeink!

Amikor tizenöt évvel ezelőtt, iskolánk alapításának 85. évfordulója alkalmából megszületett a Bessenyei Akadémia és Galéria ötlete, kevesen hittük, hogy ennyire életképes és értékálló hagyomány teremtődik. Hogy mégis így történt, úgy érzem, nem a véletlen műve. A 100 éves fennállását ünneplő iskolánk hagyománytisztelő, értékmegőrző szellemiségének kézzelfogható bizonyítéka ez, mely még ma is befolyásolja szándékainkat, tetteinket. 

Persze, mit sem ér a nemes szándék, ha nincs mögötte akarat és kitartás, ami mindig előrevitte az Akadémia és a Galéria ügyét. Szendrei Jánosról, Fehérváriné Ilikéről, immár nyugdíjas kollégáinkról, és az emlékét örökké a szívünkben megőrzött Fehérvári Béláról beszélek, akik mindig megtalálták a továbblépés lehetőségét. Előadást és kiállítást szervező munkájukkal főszerepet játszottak abban, hogy visszatérő rendszerességgel követték egymást az események. Ezúton is köszönöm úttörő munkájukat, mint ahogy meg kell köszönöm Szolnokné Szepesy Dóra kollégámnak, vezetőtársamnak, hogy élére állt a szervezésnek, így biztosítva a folytonosságot e fontos hagyományunk továbbvitelében. Ezúton köszönöm a segítségét Sztojka Viktóriának, aki a kiállítás installálásából vette ki a részét. És persze köszönöm a volt tanítványaink aktív közreműködését is, azt, hogy ha idejük engedte, az első szóra elfogadták meghívásunkat, sőt, ők maguk ajánlkoztak egy-egy előadás megtartására vagy kiállításon való bemutatkozásra. 

A centenáriumi év akadémiai hetét igyekeztünk változatos tartalommal megtölteni. Tanítványaink közül orvos, matematikus, kutató, művészettörténész, újságíró lesz vendégünk és mi adhatna ennél alkalmasabb környezetet, esztétikai élményt a tudományos előadásoknak, mint a most megtekinthető kiállítás. 

A mai napon egy olyan művészt köszönthetünk a Bessenyei György Gimnázium dísztermében, akivel régen kapcsolatban állunk, akinek néhány képével már eddig is találkozhattunk, akinek Kisvárdáról készített alkotása ott található a tanári helyiségünk falán, és akinek a munkáját a jubileumi emlékkönyvünk fedőlapján is megcsodálhatjuk majd.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Homonna György festőművészt.

Homonna Györgyről elöljáróban a következőt kell tudnunk: Matematika tagozatunkon érettségizett 1976-ban. Érdeklődését a sokszínűség jellemezte már a középiskolában is. A matematika mellett modellezett, zongorázott, rajzolt és mint megtudtuk tőle, öt éve újra dobol is. A nyíregyházi főiskola matematika-rajz szakán szerzett diplomát. Jelenleg a miskolci Avasi Gimnázium művészeti tagozatát vezeti, tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Folyamatosan alkot, több mint húsz éve rendszeresen kiállít. Sikerek, elnyert ösztöndíj, elismerések, kitüntetések és díjak kísérik tevékenységét.

Művészetét a műfaji sokszínűség jellemzi. Alkotásai között a klasszikus eljárások, festmények, grafikák mellett megtalálhatók a fotók, könyvillusztrációk, plakátok, sőt egy izgalmas, számunkra talán még ismeretlen terület, a küldeményművészet, a mail art is. 

Homonna György most megtekinthető munkái, mindamellett hogy különös utazásra invitálnak bennünket, betekintést engednek az alkotó legszemélyesebb szférájába, az életébe is. Az élet gyakran használt metaforája az utazás, mely során nemcsak a térbeli elmozdulás, hanem az utazás élménye is elérendő cél. Ezt az élményt szeretné a művész az alkotások sorrendjével is érzékeltetni számunkra. A szerény külvárosi ház udvarából apróbb lépésekkel indulunk a természet felé, miközben a templomok soha meg nem szűnő hívogatása kíséri lépteinket. A megnyíló ajtó, az ihletettséget jelző szimbólumok mind az elhivatott életút mérföldköveit jelentik.

Majd a könnyedén beazonosítható helyszíneket enigmatikus jelek váltják fel. Hol is járunk? Egy művész lelkének mélységeiben, ahol a külső helyszínváltozásokat a lélekben zajló folyamatokra történő rácsodálkozás váltja fel. Miből áll a jelenünk? A gyermekkori vágyaink, álmaink kergetéséből. A múltból és a jövőből. Csalódásból és reményből. Láthatjuk, megélni a jelent, nem is olyan egyszerű feladat. Ennek megvalósításához kell a legnagyobb bátorság és a legmélyebb alázat. Bátorság, hogy szembe merjünk nézni múltunkkal, gyöngeségeinkkel és alázat, hogy az elért céloktól meg nem szédülve tudjunk mindig emberek maradni.  

A megnyugvások után újabb célokat, gazdagabb lehetőségeket találhatunk magunk körül. Így válhatnak Homonna Györgynél más művészeti ágak, a zene és irodalom is inspiráló erővé, de így találhat önmagára egy képzőművész más technikák alkalmazásával, fotóval, plakáttal és nem utolsósorban az izgalmas mail art alkotásokkal is. 

A mail art alkotások talán amiatt az élmény miatt olyan vonzóak, amiért képeslapot szeretünk kapni. Miért is? Mert jó érzés, hogy az alkotó meg akarja osztani velünk legbensőbb élményeit, gondolatait. Ily módon, e civilizációs vívmány jelentéstöbbletével is tudomásunkra kívánja hozni, hogy ne csak mint befogadó, hanem mint ember is fontosak vagyunk a számára.

Tisztelt Vendégeink!

E gondolatok jegyében nyitom meg a közönség előtt a művész „A Besiből indultam” című kiállítását. Kérem, érezzék jól magukat a Homo Art valóságában. Fogadják az alkotásokat olyan szeretettel, mint ahogyan azok készültek. Abból a célból, hogy átadjanak valami fontosat Önöknek Homonna György világából.

Boros Tibor matematikus és Homonna György festőművész
Boros Tibor matematikus és Homonna György festőművész

 

A Bessenyei Akadémia tagjai

 

 

Név

Előadás/kiállítás címe

1.

Dr. Kruppa József kutató mérnök

A Kisvárdán folyó növénynemesítő kutatások

2.

Dr. Nagy Éva főiskolai adjunktus

Mészöly Miklós élete és pályarajza

3.

Dr. Kriveczky Béla főiskolai docens

Szabolcsi falusi iskolák a XVIII. században

4.

Bíró György mérnök, környezetvédő

Vigyázat, fogyasztói társadalom! A környezetvédelem és a reklám kapcsolata a fogyasztói társadalomban

5.

Dr. Orosz Géza Tamás humánökológus

Erkölcs és szocializáció

6.

Dr. Túry Ferenc orvos, pszichiáter

Az evés zavarai a mai pszichiátriai gyakorlatban

7.

Buczkó Imre festőművész MALÉV főmérnök

A Bessenyei György Gimnáziumban rendezett önálló kiállítás

8.

Dr. Balogh Árpád egyetemi tanár, főigazgató

A szénhidrát-anyagcsere szabályozása

9.

Gyimesi Kálmán operaénekes, Szeged, Nemzeti Színház

Színvonalas művészi előadás

10.

Gaboda Péter egyiptológus, Budapest, Szépművészeti Múzeum

Egyiptomi nyomozásaim

11.

Dr. Dudás Illés tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolc

Mérnöki tevékenység a felsőoktatás, tudományos kutatás és fejlesztés

szemszögéből

12.

Tárkányi Ferenc programozó matematikus

Internet: Új média a kommunikációban

13.

Farkas Bertalan, kutató űrhajós BME

Az űrkutatás jelene és jövője

14.

Dr. Nagy Marianna adjunktus ELTE

A közigazgatás funkcióváltozásai és a jogállam fogalma

15.

Dr. Koncz Imre igazgató, TÁKISZ

Az államháztartás gazdasági kérdései

16.

ifj. Dr. Béres József kandidátus, tulajdonos, BÉRES Rt.

A mikroelemek szerepe az anyagcsere folyamatokban, a Béres Rt. története

17.

Lepp Gyula, Elender RT tulajdonos

Számítástechnikai eszközök adományozása az iskolának

18.

Dr. Keresztes László egyetemi tanár, KLTE

Nyelvünk eredetkérdései

19.

ifj. Kriveczky Béla régész, Budapest, ELTE Régészeti Tanszék

Vaskori kutatások – leletmentés az autópálya mentén

20.

Dr. Bakó Tihamér pszichológus, adjunktus, Lipótmező, Pszichiátriai Intézet

Hétköznapi Kríziseink

21.

Fehérvári Béla múzeumigazgató

Évszakok c. kiállítás

22.

H. Németh Katalin grafikusművész

Kiállítás a díszteremben

23.

Dr. Rubovszky Kálmán egyetemi tanár, Debrecen BTK

Kutatásaim

24.

Dr. Tarsoly Emil egyetemi tanár, Debrecen

A csontváz szerepe

25.

Szabados István művésztanár, Kisvárda

A millennium tiszteletére iskolánk számára készített alkotás

26.

Bíró Sándor festőművész, Budapest

A díszteremben megrendezett kiállítás

27.

Meskó Bertalan klinikai genetikus orvostanhallgató, az orvosblogok világversenyének különdíjasa

A web 2.0 szerepe az orvostudományban

28.

Dr. Szatmári István Zoltán, kutatómérnök, Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet

Celluláris számítógépek és alkalmazásaik

29.

Tóth Árpád igazgató, Erdért Zrt.

Az Erdért Zrt. szerepe a térség gazdasági életében

30.

Dr. Oláh Albert polgármester, Kisvárda

Önkormányzatiság a XXI. században

31.

Dr. Molnár Béla orvos, SOTE

Digitális mikroszkópia: “Besi-s” indítás  –  orvosi paradigmaváltás

32.

Bódi László, Faragó Ferencz, Nagy László, Kovács Gábor, Szilágyi László; a Cipőfűző együttes tagjai

A Besiből indultunk

33.

Homonna György festőművész, Miskolc

„A Besiből indultam” c. kiállítás

34.

Dr. Boros Tibor PhD, Intel, San Francisco

Megjegyzések egy nevezetes sztochasztikus mátrix szinguláris értékeiről

35.

Zsoldos Barnabás etnográfus, rádiós újságíró

Mongóliától Mexikóig rádiósként

36.

Dr. Minya Károly PhD, Nyíregyházi Főiskola

Ki beszél helyesen? Internetes támogatás a  nyelvhasználatban

37.

Dr. Drimba László, Debreceni Egyetem

Innovatív gyógyszerkutatás, gyógyszerfejlesztés

38.

Dr. Szoboszlai János PhD, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

A szépség és a szörnyeteg – Bevezetés a kortárs képzőművészetbe

39.

Dr. Móré E. Csaba célmenedzser, kórházigazgató, pszichiáter

Az agresszió világa

40.

Dr. Jakab András DE/ETH Zürich

Láthatóvá tett gondolatok? Kalandozás az orvosi képalkotás és idegtudományi kutatások világában

41.

Dr. Onder Csaba

Krúdy Gyula riportja a tragikus tuzséri hipnotizálásról

42.

Dr. Csizmadia Elek fizikus

Út a MASAT 1-ig

43.

Kálid Artúr színész

Kalandos élet

44.

Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró

Bessenyeis diákként…

45.

Nagy Sándor színész, Madách Színház

Liliomfi előadás

Szendrei János, Béres József, ifj. Béres József, Sárosy Zoltán
Szendrei János, Béres József, ifj. Béres József, Sárosy Zoltán
Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró (középen)
Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró (középen)

 Loading