vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Történetünk

A Besi

Iskola. Gyerekek népesítik be, mintegy nyolcszáztól is többen ebben a tanévben. A mi iskolánk. Nemzedékek koptatta lépcsők az újak alatt, mélyben gyökerező hagyományok, sok évtizedes tablók, a legújabb tanév emlékplakettesei. Mind megfér egymás mellett. Megférünk. Vagyunk aranyosok, idegen nyelvesek, matekosok, humánosok, reálosok és általános tantervűek. 

Becsengetéstől kicsengetésig együtt, ősztől nyárig és érettségi találkozókon. Magyarországon és külföldön, mindenhol ott. Besisek. Szeretjük, hogy azok vagyunk. Szeretünk büszkélkedni vele. Csengőszón innen és azon túl is. Tanórákon, érettségi előkészítőkön, szalagavatón, ballagáson, nyugdíjas-találkozón, nyelvi és karácsonyi esteken, drámafesztiválon, kutató diákként, üzleti angol képzésben, kirándulásokon, diákönkormányzatban, iskolaújság szerkesztőségében, a parkunkban főzőversenyen, a diáknapon, a lelátón szurkolás közben és a sportpályákon versengve. Diákokkal a tanáraik, tanárokkal a diákjaik. Nebulók és pedagógusok. Hogy minden iskola ilyen? Mi 110 éven állunk. 

„Az ember még nem ember,
Csak zavarosfejű, veszélyes kamasz.
Az ember akkor lesz ember,
Ha átvilágítja mélyéig önmagát,
s a belső világosságból
a külső világba sugarat bocsát.”
(Weöres Sándor)

Történetünk

„Írjatok úgy, hogy szeressenek, értsenek benneteket,
s mosolyogva, könnyezve csudálkozzanak rajtatok!”
(Bessenyei György)

Épült Wälder Gyula budapesti műépítész tervei alapján, a szatmári Révi és Gál cég kivitelezésében

A 110 év kezdete 1910. augusztus 3. – ekkor értesítette rendeletben a vallás- és közoktatásügyi miniszter Kisvárda képviselőtestületét, hogy elhatározta: Kisvárdán főgimnáziumot létesít, de a községnek anyagi áldozatot kell vállalnia. 

Mindössze egy év telt el, 1911. szeptember 15-én – megnyílt Kisvárdán az Állami Főgimnázium I. és V. osztálya, majd felmenő rendszerrel az 1914/15. tanévre benépesült. Az intézet ideiglenes épületben kapott helyet, az új épület tervezésével Wälder Gyula műépítészt bízta meg a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium.  1929 őszén – elkészült a gimnázium mai épülete. 

105 éve jobban izgultak-e a Besiben érettségiző diákok? 1915 az első érettségi éve. A fotón komoly fiatalemberek, állva vagy ülve, karba tett kézzel vagy lazábban – a diák akkor is sokféle volt, mind külön kincs, hiába a kötelező komoly egyen-’arcviselet’. Az 1914/15. tanévben már teljes, 8 osztályos a gimnázium.

Az első tantestület: Molnár Rezső, Olariu Terentius, Dr.Mayer György igazgató, Bartha Sándor, Császy László

Az első évben dr. Mayer György igazgató és négy fiatal, kezdő (ún. helyettes) tanár látta el a párhuzamosított két első és egy ötödik osztályban a tanítási órákat. Iskolánk 110 évében igazgatóink voltak: dr. Máyer György (1911-1921), Császy László (1919), dr. Jankovics József (1921-1922), Sabján János (1922-1927), dr. Tóth József (1927-1943),  dr. Szalay György (1943-1944), Keresztes Pál (1944-1945), Jakó Albert (1946-1948), Grgurics István (1948-1951), Takács János (1952-1957), Jancsó Antal (1957-1959), Csucska Jenő (1959-1978), Sárosy Zoltán (1978-1993), Bíró Gábor (1993-).

Az 1935/36. tanévben lett az intézmény gimnázium: Kisvárdai Állami Bessenyei György Gimnázium, és már működött az internátus is. A’45/46 utáni időszakot az újrakezdés jellemzi, különböző korú tanulók járnak az iskolába; lassan rendeződik a helyzet. Létrejön a Gépipari Technikum, amelyet ’55-ben megszüntetnek, a gimnáziumi oktatás folytatódik.

1965-ben kísérleti jelleggel egy matematika tagozatos, majd 1968-ban matematika-fizika tagozatos osztály indult. Jelentős változást 1986-tól a nyelvtagozat jelentett: egy osztályban francia és orosz nyelvi tagozat indulhatott, később angol, német tagozat is. A 90-es években ének vagy rajz specialitásokból is választhattak az itt továbbtanulók. 1996-ban új tornacsarnokkal, nagyobb könyvtárral gazdagodott az intézmény, később a labdarúgópályát is felújították. A 2005-2006-os időszakban egy címzett állami támogatás és városi sajáterő révén csaknem egymilliárdos fejlesztés indult. A főépület teljes rekonstrukciója mellett egy új kollégiumi szárny és modern konyha is épült. Bővült a tornacsarnok és az étkező is.

A 2010-es évek kezdetén az intézmény életében jelentős változásra került sor. Ehhez érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a két világháború közötti időszakban az intézmény fenntartója a szatmárnémeti tankerület volt, melynek vezetője Ady Lajos – Ady Endre testvérbátyja – kemény érettségi elnök hírében állt, biztosítva ezzel az iskola által kiadott bizonyítványok értékállóságát, mely már abban az időszakban is a jó hír egyik garanciája volt. A történelem úgy látszik, tényleg megismétli önmagát, mert 2013. január 1-től az intézmény ismét tankerületi fenntartásba került, azonban a munkáltatói, a főbb gazdálkodási jogokat az első időszakban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ centralizáltan gyakorolta, mely nem bizonyult megfelelő elképzelésnek.

Megszűnt az intézmény gazdasági önállósága, megváltozott a neve (Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium) és minden nagyon nehézkessé, lassúvá vált. Problémát okozott az is, hogy a konyha, a takarítók, portások, karbantartók állománya kikerült a vezetés valódi irányítása alól, mivel az intézményüzemeltetést nem a tankerület, hanem Kisvárda Város Önkormányzata látta el. Szerencsére a panaszok megértő fülekre találtak, és a tankerületi rendszer és annak működése átalakításra került. Jelenleg az étkeztetés kivételével valamennyi szakmai és működési feladat ellátásához az önálló költségvetéssel és szakmai önállósággal felruházott Kisvárdai Tankerületi Központ nyújt segítséget, és egy olyan partneri kapcsolat alakult ki, mely biztosítja az intézmény eredményes és hatékony működését.

Nagy előrelépés volt, hogy valamennyi munkakör ismét a vezetés hatásköre alá került. A 2020/2021. tanévben az alábbi összetételű a dolgozói kar:

Még Kisvárda Város fenntartása alatt, 2012-ben indult el az Öveges Program, mely Leleszi Tibor polgármester úr hathatós támogatásával, a szakmai hozadékán túl egy egyetemi szintű, a támogatónk emlékére a Dr. Béres Józsefről elnevezett hat helyiségből álló természettudományos laboratóriummal gazdagította az intézményt.A gazdasági önállóság elvesztése szerencsére nem jelentette azt, hogy ne tudtunk volna a lehetőségeinkkel élni és támogatókra szert tenni. Nyugodtan kijelenhető ugyanis, hogy az elmúlt tíz év a fejlesztések tekintetében egy sikertörténet volt.

Dr. Facskó István, a Samsung Electronics Magyar Rt. általános igazgatója, Leleszi Tibor, Kisvárda Város polgármestere, Dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter

Néhány évvel később került átadásra a tabletekkel, nagy méretű érintőképernyős megjelenítővel és a felhőalapú oktatást lehetővé tevő szoftverekkel felszerelt Smart School terem, melynek megvalósulását a Samsung Magyarország és dr. Seszták Miklós miniszter úr, együttműködése mozdította elő. Szintén a minisztersége alatt gazdagodtunk az atlétikai  centrummal, mely projekt az automata öntözőrendszerrel felszerelt nagy méretű füves labdarúgópálya, a kivilágítható rekortán futópálya, a téli alapozásra alkalmas futófolyosó és

Az atlétikai centrum

konditerem valamint szertárak, szociális helyiségek mellett a tornacsarnokunk küzdőterét is szabvány méretű kézilabdapályává bővítette. 

A 2019-ben indult, a magyar-szlovák együttműködést elősegítő Interreg projektünk, melyet a Királyhelmeci Gimnáziummal közösen, a Pásztor Gyula Csabáné által vezetett Kisvárdai Tankerületi Központ hathatós közreműködésével és támogatásával valósítottunk meg, és a programozás, robotika területén jelentett számunkra előrelépést. CNC-laborral, rajzgéppel, vágóplotterrel, 3D-s nyomtatókkal, robotokkal, programozható áramkörökkel, valamint képzésekkel, szakmai kapcsolatokkal gazdagodott az intézmény.

A Kisvárdai Kézilabda Egyesület állami támogatásból 2018-ban szabadtéri műanyag borítású kézilabdapályával, 2020-ban pedig szabadtéri kondicionáló pályával járult hozzá ahhoz, hogy élsportra, testedzésre, oktatásra, lakossági igények kielégítésére alkalmas egyedülálló komplexummal rendelkezzen az intézmény. A tervek között szerepel egy szabadtéri kosárlabdapálya megépítése is.

A tanulási feltételek javítása, a közösségfejlesztés, az egészséges táplálkozás támogatása érdekében 2021-ben a tankerület és a Bessenyei György Gimnázium Alapítvány több helyiségből álló tanulói Büfét alakított ki a főépületben, és élő internetes közvetítésre alkalmas jól felszerelt stúdió is használatba került. Ebben az évben kezdődött el az iskola udvarán a tanításra, osztálytalálkozókra, közösségi programokra az évforduló jegyében száztíz fő befogadására alkalmas fedett pavilon elkészítése is. A klímavédelemhez a 2019-óta működő napelemes rendszerrel járul hozzá az intézmény.

Iskolánk egyik fő profilja, hogy igyekszik követni a szakmai változásokat, így a képzési szerkezet még inkább igazodott az igényekhez. A humán, természettudományos és számítástechnika képzések beindítása mellett a gimnázium 2002-ben felkérést kapott az országos Arany János Tehetséggondozó Program végrehajtására. A 2005. esztendő fontos eredménye, hogy a GE Fundation támogatásával újabb tehetséggondozó képzés indult el, és folytatódik minden tanévben. Az Opening Doors Programba bekerülő tehetséges tanulók nemzetközi üzleti célú angol nyelvi ismereteket és az üzleti életben nélkülözhetetlen kompetenciákat sajátítanak el. Az idegen nyelvi oktatás tovább színesedett az előkészítő évvel induló öt évfolyamos angol és német nyelvi képzéssel.

A szakmai munka javítását a színvonalas minőségirányítási program mellett az is segítette, hogy az intézmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisiskolájaként számos továbbképzés, konferencia és megyei szintű verseny szervezését bonyolította le az elmúlt években, amivel régiós szerepe, szakmai súlya tovább erősödött. Iskolánk a Támop 3.1.4 kompetencia alapú oktatási programba is bekapcsolódott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Minőségért Díja

Versenyeken való részvételünk minden szakmai területen jelentős, tanulmányi, sport és művészi versenyeken is eredményes és bőséges, erről iskolánk honlapján illetve a hivatalos Facebook oldalunkon lehet tájékozódni.

A korábban részben önálló Felnőttoktatási Intézmény teljesen integrálódott a gimnázium szervezetébe, majd a magániskolák előretörése miatt 2016-ban teljesen meg is szűnt ez a képzési forma. A fejkvótaszerű finanszírozás megszűnése lehetővé tette, hogy a hét helyett hat osztály indításával csökkenjen az intézményben a zsúfoltság, és a felszabaduló osztálytermek lehetővé tegyék a csoportbontások növelését, valamint biztosítsák az induló projektekhez szükséges teremkapacitást is. A korábbi időszak 1000 főt elérő tanulói létszáma a 2020/2021. tanévben már a következőképpen alakult:

Az igényeknek megfelelően átalakult a képzési struktúra is. 2015-től teljes természettudományos osztály indult és a humán képzés az angol emelt szintű képzéssel lett egy osztályba szervezve. A felfutó képzési struktúra jelenleg a következő:

9/AJTP: Arany János Tehetséggondozó Program
9.B: Kiemelt idegen nyelvi képzés
9.C: Általános humán irányultság – emelt szintű angol nyelv
9.D: Emelt szintű matematika
9.E: Általános természettudományos irányultság
9.F: Általános tantervű

Az intézmény aktívan kapcsolódott be a különböző állami projektekbe, így két alkalommal nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, sőt 2017-ben a megyében egyedüliként került be a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek harmincnyolc iskola által alkotott hálózatába. Az öt évig tartó kitüntető címet és feladatot azért kaphatta meg az iskola, mert az összes, úgynevezett gardneri képességterületen tudott olyan tehetséggondozó projektet felmutatni, mely nem kapcsolódott szorosan az osztálytermi képzésekhez.

Az elmúlt időszakban három konferencia helyszíne is az iskolába került, melyek tovább erősítették a szakmai kapcsolatok rendszerét, ismertté, elismertté tette az intézményt: Magyar Tehetséggondozó Társaság Országos Konferenciája (2016), Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (2018), Arany János Tehetséggondozó Program Országos Tanévnyitó Konferenciája (2019)

A Minősített Tehetséggondozó Műhely oklevél átadási ünnepsége

Hagyományápolás

„Mindenkiről másként vesz mintát a sors. Csak a drága föld marad ugyanaz.”
(Poós Zoltán)

A hagyományápolás minden Besihez kötődőnek szívügye: minden tanévhez kötődő hagyományápoló programjaink mellett elindult a Bessenyei Akadémia, melynek az a célja, hogy a valamilyen területen kiemelkedő, sikeres pályát befutott egykori tanulóink munkájukról előadást tartsanak, találkozzanak a most itt tanuló diákokkal és tanárokkal. A Bessenyei Akadémiának számos volt tanítványunk tagja lett az évek során. Van közöttük egyiptológus, pszichiáter, űrhajós, környezetvédő, pszichológus, közgazdász, programozó matematikus, humán ökológus, régész. Mindannyian fontosnak tartják a példamutatást, hogy tanulóink láthassák: kisvárosból indulva sem lehetetlen akár nemzetközi sikereket elérni. 

Ezek a találkozási alkalmak felszabadult hangulatban, iskolánk dísztermében, szakmai és emberi egymásra figyeléssel zajlanak, igazi színfoltjai iskolai életünknek. Szendrei János nyugdíjba vonulása után a Bessenyei Akadémia szervezését Szolnokné Szepessy Dóra vette át.

Létrejött a Bessenyei Galéria, elkészült Nagy Lajos szobrászművész alkotása, a Bessenyei Emlékplakett, melyet évről évre az arra érdemes tanulók és tanárok kaphatnak meg. 

A Bessenyei Emlékfal

Elkészült iskolánk büszkesége, a Bessenyei Emlékfal, amely minden hozzánk látogató számára bizonyossá teszi értékeink őrzésének fontosságát, hagyományápoló szándékunkat, pedagógusaink és diákjaink iránti megbecsülésünket. Az iskolánkba látogató vendégek és az ide kötődő tanulók és tanárok egyaránt szívesen töltik a függőfolyosó ezen részén idejüket, kiváló helyszín a hangulatos, méltóságteljes, igényességében is lenyűgöző épületrész tanulásra, beszélgetésre, tervezésre, diákversengésre, közösségi programok lebonyolítására. 

A tehetséggondozó munka előmozdítására létrehoztuk a Vértessy Géza Matematika Díjat, amelyet egy többfordulós verseny végén, az egyes évfolyamok legeredményesebb tanulói vehetnek át. Volt tanítványaink megalapították a Nehéz Rudolf Díjat, amely a végzős évfolyam eredményes matematika tagozatos tanulójának elismerése. Egykori tanulónk, ifj. Dr. Béres József – a Béres Zrt. vezérigazgatója – alapította meg a Béres Díjat, amelyet a természettudományok területén kimagasló munkát végző tanulóink vehetnek át a ballagási ünnepségen. 

A nyertes diákigazgató

Hagyományaink közé tartozik, hogy a kilencedikes tanulóink Bessenyei Emléktúrán vesznek részt. Emlékezetes gólyaavató után a szalagavatóra készülnek a diákjaink, többek között főzőversenyt, teaházat szerveznek a diákönkormányzat segítségével, online iskolaújságot működtetnek. A talán legmeghatóbb ballagási ünnepséget a szerenád előzi meg, amelyet változatlanul szeretnénk megtartani a hagyományaink között.

Immár hagyománnyá vált, hogy mai és volt bessenyeis erőket, kötődéseket mozgósítva, rendkívüli összefogással emlékkönyvet jelentetünk meg – iskolánk fennállásának 85., 95. majd a kerek 100. évfordulója után most, a fennállásunk 110. esztendejében is. 

Nevünk

Végre jött, s jött előkészületlenül, váratlanul, szinte egyszerre, a fordulat. Nem egy esemény, nem a nemzetben kötelező valamelyes mozgalom, nem a népét szerető királyné által … hanem jött egy ember által, ki nem főrendi születésű, nem magas állású, nem gazdag és hatalmas, hanem fiatal, lelkes és tisztán látó a dísztelen önfeledést, s lángoló a nemzeti míveltség emelkedéséért: ez villanyozta fel az öntudatlan nemzedéket: BESSENYEI GYÖRGY.” (Toldy Ferenc)

Iskolánk egyik legfontosabb jelképe a címer, melyet névadónk, a Mária Terézia udvarában szolgálatot tevő testőrköltő, Bessenyei György életútja ihletett. A rajta megjelenített kard és a pajzs azt szimbolizálja, hogy iskolánk a magyar felvilágosodás egyik legnagyobb alakjának szellemiségét vallja magáénak, mely szellemiség erőt, hitet, olykor menedéket jelentett és jelent ma is. 

Bessenyei fellépését korszakhatárnak tekinti az irodalomtörténet, sőt a modern magyar irodalom elindítóját látja benne: az egyik legjelentősebb Bessenyei-mű, az Ágis tragédiája megjelenése 1772-ben a magyar felvilágosodás küszöbeseményének tekinthető. 

Követendő újító szellemiségét mutatja, hogy olyan korban írt drámát, amelyben nem volt magyar színház, amely előadhatta volna. Arra kényszerült, hogy minden legyen: elbeszélő, lírikus, elmélkedő, publicista, ismeretterjesztő, kultúrpolitikus. De akármit csinál, előbukkan kevéssé emlegetett fanyar humora.

Emberi oldaláról is bemutatjuk tanulóinknak a rendkívüli alkotót, aki otthon nem csupán szellemi képességeivel tűnt ki, hanem rendkívüli kiállásával: igen magas termetű fiatalember volt, aki szinte emberfeletti testi erővel rendelkezett. 

Bessenyei példa lehet-e ma? Példa lehet-e természettudományos érdeklődésű diákjaink előtt is a testőríró-költő? Kétségtelen, hogy igen, és izgalmas feladat ennek feltárása a besisek előtt. Egy feljegyzés szerint Bessenyeiben egy hajnalon „az álmábul fel otsódó”, a sötétből kibontakozó és szépségében feltáruló természet látványának hatására súlyos kérdés fogalmazódott meg: „Mit tegyek hát e feneketlen méjségü és véghetetlen ki terjedésü dolgoknak tengerében, melynek szinén, annak nagyságához képpest, nem vagyok testemben egy mustármag?” Elhatározta, hogy lejegyzi a természet ihlette gondolatait.

A vele kezdődő felvilágosodással indul meg minden, ami előre mutat:

„Tornácon állt s a pusztaságra nézett:/ keletre szállt az elzengett vihar. / Szökött felhőit hívta már a fészek, / a sziklából rakott öreg Bihar. / Nyugat felé, piros látóhatáron /jelenés támadt, lenge délibáb / (nagyon távolról, túl a délibábon / marsot fújtak a testőr-trombiták):” (Áprily Lajos)

Szerzői alkatát sajátos kettősség jellemzi: két különböző, egymástól mégis elválaszthatatlan inspiráció motiválja: „lelke mindig meg volt osztva a művészet s a tudomány között” – mi mással is szemléltethetnénk világosabban iskolánk sokszínűségét, mint ezzel az érzülettel.

A Besi

Olyan, mint régen. Mégis egészen más. Amit nekünk jelent. Naponta. Akik benépesítik a falakat, erre gondolnak, ha a Besire: „barátok, biztonság, történelem a falakon, matrózblúz, kikötő, elhivatottság, hagyomány, 24 órás sportnap, kétezer méteres séták, függőfolyosó, könyvtár előtti padok, menzás élet, filharmónia, tánc a lelátón, önbizalom, kitartás, ölelések, felelősség, erőszakmentes iskola, összetartás, sokszínűség, lehetőség, AZ iskola, egymás szavába vágva mesélés, együtt, félszavak, élmény, mosoly, otthon…” 

Hogy minden iskola ilyen? Mi 110 éven állunk. Együtt.

Loading