unityunreal.compornofetishx.com
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Egyetemi felvételi eredményességünk

 Egyetemi felvételi eredményességünk

A középiskolák fő mércéje az, hogy milyen mértékben sikerül az ott tanulóknak bejutniuk a felsőfokú oktatásba. A gimnáziumunk is célként fogalmazta meg, hogy felkészítsük tanulóinkat a sikeres felsőoktatási felvételire, a sikeres felsőoktatási tanulmányokra. 

A legtöbb jelentkező esetében már a képzések elején érlelődő szakmai érdeklődésen vagy éppen karrierépítési stratégián alapul, ezért fontos célként fogalmazzák meg, hogy pluszpontokat is szerezzenek, nyelvvizsgá(ka)t szerezzenek a megváltozott felvételi követelményekhez alkalmazkodva. A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett. Ennek érdekében szorgalmazzuk, hogy emelt érettségi előkészítő foglalkozásokat válasszanak a diákjaink. 

Sikerként könyveljük el, hogy végzős tanulóink kb. 80%-a kezdi meg évről évre egyetemi tanulmányait, nagy részük az általuk megjelölt első felsőoktatási intézményben.

2020-ban a megváltozott felvételi követelmények mellett nehezítette a felvételire való felkészülést, hogy a koronavírus okozta járványhelyzetben a tanároknak és a tanulóknak át kellett állniuk a hagyományos oktatási módszerekről a távoktatásra, a digitális oktatásra. Az eredményeket tekintve országosan több mint tízezer diákkal kevesebben kerültek a felsőoktatásba ebben az évben, de nálunk ez nem volt érzékelhető a gyors átállásnak köszönhetően.

A magyar közoktatásban különböző szempontok és adatok alapján rangsorolják a középiskolákat. Többféle iskolasorrend készül évente eredményességi mutatók alapján, köztük a felsőoktatási felvételeken elért eredmények alapján. A tanulóink által elért eredmények a négyévfolyamos gimnáziumok között jó eredménynek számítanak. A tényszerű adatok segítik az iskola iránt érdeklődőket is abban, hogy összehasonlítsák intézményünk eredményeit a többi középiskoláéval, tájékoztatást nyújtsanak a középiskolákat választó tanulóknak, illetve szüleiknek gimnáziumunk eredményeiről. 

Az egyik ilyen hozzáférhető adatsort a https://legjobbiskola.hu/ közli évről évre. Iskolánk összefoglaló adatai az alábbi plakáton olvashatók a honlapjukon.

A kutatások, és a tapasztalatok egyértelműen bizonyítják, hogy a mutatók – az iskolákban folyó munka mellett – igen nagy mértékben függenek az iskola tanulóinak összetételétől, mely az ún. szociokulturális mutatókkal jellemezhető. Ha összevetjük a szociokulturális mutatókat (bemeneti adatok) az eredményességi mutatókkal (kimeneti adatok), következtethetünk arra, milyen az egyes iskolák tanulókat fejlesztő hatása. Ezt szokás “hozzáadott értéknek” nevezni.

A kiemelkedő pedagógiai teljesítmény 1.hely jelentése: Az Oktatási Hivatal által készített “Kiemelkedő teljesítményű iskolák” riport alapján azok az iskolák, ahol a legtöbb esetben volt kiemelkedő a pedagógiai teljesítmény az adott társadalmi összetétel és előzetes tudás figyelembevételével.

Kitartó munkánk eredménye, hogy a stabilan jól teljesítő iskolák (4 évfolyamos gimnázium) között a 8. helyet szereztük meg 2020-ban.

Loading

dpselection.netaincest.com