vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Történelem

Múlt ismeretében – nyitottan a jövő felé

A történelem munkaközösség munkáját a szakmai megújulás jellemzi az elmúlt 10 évben. A kétszintű érettségi, a NAT, kerettanterv, érettségi követelményrendszer és a felsőoktatási felvételi eljárás változásai kihívások elé állították szakmai munkánkat. A központi tartalmi elvárások, célkitűzések mellett az Y, Z-generáció oktatása, nevelése megkövetelte a módszertani megújulást, a tanulási környezet, munkaformák, a motiválás változatos eszközeinek alkalmazását, a tanári digitális kompetencia, kultúra fejlesztését. Modern pedagógiai elképzelések, kreatív megoldások kapnak elsőbbséget oktató-nevelő munkánk során. Módszertani kultúránkat folyamatosan korszerűsítettük önműveléssel, külső és belső továbbképzésekkel. Pedagógiai szemléletváltást segítő munkánkkal döntően járulunk hozzá a Bessenyei György Gimnázium önálló intézményi innovációjának megvalósulásához. 

Ebben meghatározó szerepe van a tervezésnek, mely  a pedagógiai tevékenységünk  során fokozatosan fejlődött és tudatos alkalmazását segítette a magas szakmai színvonalú iskolai tervezés dokumentumai. A Pedagógiai Program stratégiai célkitűzéseihez, az ötéves intézményi fejlesztési célokhoz igazított munkaközösségi célok és részcélok megvalósítása az ezzel járó feladatokkal, felelősökkel, határidővel, produktumokkal az átláthatóságot, a nyomon követést, az ellenőrzést segíti. Néhány éve a munkaközösségi munkaterv kiegészül a sikeresen elnyert Minősített Tehetséggondozó Műhely pályázat megvalósításának célkitűzéseivel. 

Oktató-nevelő munkánk kiemelt területe a kétszintű érettségire készítés. Iskolai szinten történelemből jelentkeznek a legtöbben emelt szintű érettségire. Ezért az érettségi előkészítőknek nagyon fontos szerepe van, közép és emelt szinten egyaránt.

Húsz éve indult intézményünkben a humán képzés, ahol emelt óraszámban tanulhatják a tanulók a magyar nyelv és irodalom mellett a történelmet is. Jó lehetőséget kínál a képzés az emelt szinten érettségizni szándékozóknak továbbtanulási céljaikat megvalósítva. Múzeumlátogatások mellett rendhagyó történelemórákon vettek részt a humán csoport tanulói több alkalommal budapesti kirándulásaik során, pl. az Országgyűlési Múzeum múzeumpedagógiai programjában. Megismerkedtek a magyar parlamenti múlttal és jelennel, kreatív, játékos módon mozgósíthatták ismereteiket a dualizmus, a két világháború közötti időszak és a rákosi korszak választási rendszerében.

Múzeumpedagógiai óra az Országgyűlési Múzeumban
Múzeumpedagógiai óra az Országgyűlési Múzeumban

Az MTM programjában és az általános iskolák számára szervezett nyílt hetek során bemutatóórákon, továbbképzéseken népszerűsítjük a humán képzést, innovatív módszereinket. 

A képzés sikerét megerősítik nemcsak az emelt szintű érettségi vizsgák eredményei, hanem a tanulók pozitív visszajelzései arról, mit kaptak a humán képzésen: 

„a múltat felfedezve a jövőbe tekinthetünk, építi az emberi morált”
kutató munka, önbizalom, közösség”
 „precizitást, gazdag műveltséget ad, empátiát, emberközpontú gondolkodásmódot”
„mintha egy kicsit megtanított volna embernek lenni, sokat segített abban, hogy más szemmel tudjak nézni a körülöttem lévő emberekre, világra, és át tudjak értékelni dolgokat”
„imádtam minden percét és a tanárokat is, akik a képzésen tanítanak, profi szinten teszik azt” „van idő foglalkozni magyar és történelem tárgyakból az anyaggal, nem csak átszaladunk rajta, mindkettő érettségi tárgy, ezért nagyon jó volt az emelt óraszám, megfelelően felkészít az emelt érettségire”
„fejlődtem az esszék írásában és a logikai képességeim is sokkal jobbak lettek”
„stabil alapot a világban való tájékozódáshoz, szerteágazó műveltséget, kutatás utáni vágyat, a mélyreható elemzés és átlátás készségét, nagy mennyiségű anyag rövid időn belül történő elsajátítását”
„a tanulási és jegyzetelési technikát a gimnáziumban sajátítottam el, képes voltam nagy mennyiségű, tömény anyagokat időben megtanulni”
„a források és a szövegek elemzése miatt, úgy gondolom, a szövegértő készségem is fejlődött, a kiselőadásoknak köszönhetően magabiztosan vettem részt tudományos diákköri munkában, szerepeltem perbeszédversenyen”.

A tehetséggondozás évről évre tudatosabb és szakszerűbb lett párhuzamosan az iskolai tehetséggondozó célkitűzésekkel. Az egyéni mentorálás, egyéni fejlesztési terv mellett a tehetséggondozás tanórán kívüli, legelterjedtebb formájában, szakköri foglalkozásokon készítjük tanítványainkat a különböző versenyekre. Például: OKTV, TUDOK, évfordulókhoz kapcsolódó történelemversenyek – egyéni és csapat (országos, megyei és helyi) és a hagyományos AJTP történelemversenyek. A versenyekre készülés során előtérbe kerülnek az önálló kutatást, projektmunkát igénylő problémamegoldó, kreatív feladatok. Az oral history módszer alkalmazása jellemző, pl. a TUDOK versenyre készülő diákok kutatásaiban. A versenyek sikereinek titka a jó tehetségazonosítás továbbá a tartalmi tanulás mellett a csapatépítés, a kölcsönös tiszteleten alapuló szellemiség. Természetes és tudatos a felkészülés alatt a pedagógiai igyekezettel fejlesztett énkép, önbizalom, mely fontos a képességek mozgósításában.

A versenyek lehetőségeit önművelésre és az intézmény számára is kamatoztatni tudjuk azáltal, hogy új szakmai kapcsolatrendszert, együttműködést alakítunk ki, felkérést kapunk versenyek zsűrijébe, esszépályázatok bírálására. 

Több tanuló tehetsége kibontakoztatását támogató pályázat, ösztöndíj elnyerésére nyílt lehetőség tanári támogató jellemzéseink segítségével: a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által indított tutorhálózatba jelentkező fiatal tehetségek támogatása, a MATEHETSZ Ösztöndíj, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink” pályázatának elnyerésére.

A versenyek nyertesei tanáraikkal együtt gyakran nyernek különdíjként kirándulásokat, múzeumlátogatásokat Budapestre. Parlament, Nemzeti Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, látogatás a Kisfogház emlékhelyen, a 301. parcellában – maradandó emlék marad a versenyző diákok számára. 

Sorsfordítás – történelmi tanulmányi verseny díjazottjai a Parlamentben
Sorsfordítás – történelmi tanulmányi verseny díjazottjai a Parlamentben

Az iskola is szervez a versenyeken sikereket elérő tanulók számára jutalomkirándulást. Így például 2019 tavaszán Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, egykori bessenyeis diák vendégei voltak a tanulók. Vezetésével, megnézték az Alkotmánybíróság épületét, előadásával betekintést nyertek az Alkotmánybíróság munkájába. Igazgató úr a tanulók jelenlétében adta át a Bessenyei Akadémia tagságát igazoló oklevelet Dr. Czine Ágnes alkotmánybírónak.

Az Alkotmánybíróságon - Dr. Czine Ágnes vendégeként
Az Alkotmánybíróságon – Dr. Czine Ágnes vendégeként

Tapsolhattunk a Madách Színházban Nagy Sándornak, a sikeres színművésznek, egykori besis diáknak, akit előadás után a diákok jelenlétében emelt igazgató úr Bessenyei Akadémia tagjai sorába. A törvényhozás épületében, a Parlamentben tett látogatása zárta az emlékezetes kirándulást.

Történelemórákon különös hangsúlyt fektetünk a magyarságtudat erősítésére, nemzeti történelmünk, nagyjaink munkásságának megismerésével, a tananyagon, versenyeken keresztül, a nemzeti ünnepeink iskolai méltó megünneplésekor, projektekben és a tanulmányi kirándulások során, beépítve a nemzeti emlékhelyek felkeresését határon belül és határon túl. 

A gimnázium arculatának, jelenének és múltjának a feldolgozásában folyamatosan szerepet vállalunk: Jubileumi Emlékkönyvek kiadásához kapcsolódó kutatómunkával, ötletekkel, iskolatörténeti kiállítás szervezésével, cikkek írásával. Gyakran szerveztünk különböző iskolai, városi megemlékezéseket. 2008 óta Kisvárdán, a holokauszt megemlékezések szervezői, az emlékműsorok összeállítói voltunk több éven keresztül. Tevékeny feladatot vállaltunk az Auschwitz Album kiállítás (2012) megszervezésében, a diák tárlatvezetők felkészítésében, a látogatás koordinálásában. Így 1300 környékbeli diák tudta megtekinteni az utazó kiállítást a Bessenyei György Gimnáziumban. 

Auschwitz Album – utazó kiállítás a díszteremben
Auschwitz Album – utazó kiállítás a díszteremben

Rendkívüli divatbemutatót szerveztünk (2016. szeptember) a Csomagolásmentes Napon – a környezettudatosság, a fenntarthatóság jegyében. Reformkori divatot vonultattak fel az iskola diákjai újrahasznosítható anyagokból. A zöld szemlélet, a tudatos, felelős fogyasztói magatartás formálása nevelési céljaink egyik vezérfonala nemcsak az óráinknak.

A Gyermekjogi Egyezmény 30. évfordulóján projektmunkában megvalósítva népszerűsítettük, hozták közelebb a diákokhoz jogaikat az épület minden szintjére kihelyezett színes plakátokkal. 

Munkánk felelősségteljes a mentorálásban is. Egyetemi hallgatók mellett gyakornok kolléga pedagógiai attitűdjének, módszertani kultúrájának koordinátoraiként erősítjük közösségünket. 

Munkaközösségünk a tantestületben olyan tanári csapattal építi az iskolát, amelynek tagjai pozitív, hatékony pedagógiai attitűddel rendelkeznek. Elfogadó, gondoskodó szeretetünkkel, integratív magatartással, innovációra, reflexióra, önművelésre hangolva nagy odaadással végezzük munkánkat.

Loading