unityunreal.compornofetishx.com
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Tanulmányi eredmények

„A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint hogy segít abban, hogy mindenki olyan legyen, amilyen lenni tud. Senkit nem lehet tehetségre nevelni, nem lehet a hiányzó tehetséget egy injekcióval belénk ültetni. Viszont a bennünk rejlő különböző tehetségeket igenis lehet támogatni és kifejlődni segíteni. Tulajdonképpen az iskola legdöntőbb feladatát abban látom […],hogy segítsen megtalálni önmagunkat.”(Rubik Ernő)

Tanulás, hatékonyság, eredményesség, siker, avagy mit mutatnak a „számok”?

Mi, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium igyekszünk JÓ ISKOLA lenni, a szó szoros értelmében. Rubik Ernő fent idézett szavait magunkévá téve támogató, inspiráló külső és belső pedagógiai légkör megteremtésén dolgozunk, hogy a hozzánk érkező „ígéretek” ki tudjanak teljesedni, önmagukká tudjanak válni. Mindehhez alapvető feltételként rendelkezünk a kor igényeinek megfelelően felszerelt és gondozott értékmegőrző, értékteremtő, hagyományápoló, közösségalkotásra alkalmas intézményi környezettel, pedagógiai klímával, módszertanilag jól képzett, elhivatott, lelkes, megújulásra hajlandó és képes, saját szakmaiságukra igényes pedagógusokkal.

Munkánk egészét átszövi a sokéves eredményes tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenység szakmai hátterét megteremtő tudatos gondolkodásmód; alapdokumentumainkban megfogalmazott pedagógiai alapelveink, céljaink meghatározásakor a középpontba a komplex, tudatos tehetséggondozás megteremtésének lehetőségét állítottuk. A motiváló, inspiráló, a kreativitást serkentő, támogató környezet tényezőinek megléte alapvető, elvitathatatlan fontosságú a tehetséggondozásban. A kreatív klíma létét bizonyító kulcs-tényezők, mint kihívás, elköteleződés; függetlenség, autonómia; új ötletek támogatása, figyelmesség; bizalom, nyitottság; dinamizmus, élénkség; játékosság, humor, könnyedség; kockázatvállalás, döntésképesség intézményünkben valós tartalommal vannak megtöltve. Sajátosságainkat, erősségeinket szem előtt tartva jelöljük ki azt az irányt, melyen a legeredményesebben tudunk haladni. Az eredményesség nyilvánvalóan az emelt és középszintű érettségi vizsgákon elért százalékok, illetve a diákok év végi tanulmányi eredményein keresztül bizonyítható. Hiszen ezek a „számok” válthatók egyetemi felvételi pontokra a képzés végén. Ezen kívül fontos adat pedagógiai munkánk hatékonyságának elemzése, felülvizsgálata szempontjából is. 

2005 óta jegyezzük az iskolai tanulmányi átlagokat, ami azóta folyamatosan felfelé ívelő tendenciát mutat köszönhetően a beiskolázásnak, a jól megválasztott módszereknek. 

A táblázatban szereplő tanulmányi átlagok egy állandó 800 fő feletti létszámú tanulói közösségre értendők. 

A különböző évfolyamok tekintetében az utóbbi 4 tanév tanulmányi eredményei az alábbiak szerint alakultak:

Az utolsó két tanév eredményei osztályokra lebontva:

A fent megjelenített tanulmányi átlagok valódiságát, értékálló képességét az érettségi vizsgákon elért eredményekkel igazolhatjuk. Nagy büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, hogy szinte minden tanulónk a felsőoktatásban folytatja tanulmányait, a gimnáziumban eltöltött 4 illetve 5 év nagyon biztos alapot, használható tudást nyújt ahhoz, hogy helyt is álljanak az egyetemeken. Amennyiben az iskolában megszerzett érdemjegyek mögötti tartalom visszatükröződik a vizsgák eredményességében, jó munkát végeztünk. 

A 2020/2021-es tanév különösen nagy feladat elé állította főként az érettségiző diákokat, hiszen a jól megszokott jelenléti oktatás helyett online platformokon keresztül tudtak tanáraikkal közösen készülni az emelt és középszintű vizsgákra. Az idei tanév érettségi eredményei százalékos illetve érdemjegyekre váltott átlagait mutatja be a következő táblázat:

Eötvös Loránd szavai szerint „Nem az a feladat, hogy minden hallgatónknak mást, hanem az, hogy mindegyiknek eleget adjunk.” Hitem szerint, mi eleget tudunk adni a hozzánk érkező fiataloknak. Hogy hová, milyen magasságokba tud eljutni egy besis diák ebben a támogató légkörben, milyen útravalót visz magával, azt hűen tükrözi az a rengeteg sikertörténet, különlegesebbnél különlegesebb életpálya, amit egykori diákjaink bejárnak. 

„ Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.”
„ Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.”

Loading

dpselection.netaincest.com