vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Tudományos Diákköri Mozgalom a Bessenyeiben

Tapasztaljuk, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment át az oktatás. Nemcsak a munkaerőpiacnak, hanem a köznevelésben résztvevő diákoknak és a szülőknek is mások az igényei. Ehhez a változáshoz alkalmazkodik a versenyeztetés és tehetséggondozás rendszere is, még akkor is, ha a gyökerek a régiek maradnak. Így iskolánk is változtatott szemléletén, amelynek eredményeképp számos olyan versenyen indultak el diákjaink az utóbbi évtizedben, amelyeken 2010 előtt nem vettek részt. Mi kellett ahhoz, hogy az új típusú versenyeken induljunk? Más típusú gondolkodás, más típusú felkészítés, egészen más tehetséggondozás, más kapcsolattartás a szülőkkel és még sorolhatnánk. Ezeken a pilléreken nyugszik minden, így lehetséges az, hogy a kutatásalapú versenyeken iskolánk már megkerülhetetlen. Szinte minden évben nagydíjas és első helyezett tanulóink vannak a Tudományos Diákköri Mozgalomban, akik felvételi többletpontot is kapnak helyezéseikkel.

A tudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematika területek oktatásának fejlesztésére a későbbi karrierlehetőségek támogatása érdekében Európa-szerte számos kezdeményezés és program irányul. Emiatt látnunk kellett, hogy a kutatómódszer, a projekt, a kísérleti úton szerzett tapasztalás, az élményszerű tanulás és tanítás a sikeres természettudományos gondolkodás és tanítás záloga. Csak ezt felismerve tudunk a munkaerőpiaci és egyetemi feltételeknek megfelelő, képzett diákokat nevelni. Intézményünkben nemcsak hagyományai vannak a természettudományos oktatásnak és kutatásnak, hanem a kiváló tárgyi feltételek és eszközök is adottak. A legmodernebb elvárásoknak megfelelő technikával felszerelt dr. Béres József laboratórium lehetővé teszi diákjaink gyakorlatorientált képzését, és a természettudományos tehetséggondozás egyik fő helyszíneként is szolgál. Ez jelentősen megkönnyíti a munkánkat, ugyanakkor arra is ösztönöz bennünket, hogy a lehetőségeket minél jobban kiaknázva a már több éve futó projektjeinket továbbfejlesszük, módszertani kultúránkat bővítsük, újabb programokat szervezzünk, melyekkel diákjaink számára vonzóvá tesszük a természettudományokat. Ebben a munkában a kutatáshoz kapcsolódó, iskolán kívül szervezett alkalmak (pl. terepgyakorlat, intézménylátogatás, kutatókkal való személyes találkozás) mellett az aktív kutató munkát is folytató, tudományos fokozattal rendelkező pedagógusaink is mintaként szolgálnak diákjaink számára. 

A gyakorlatban is alkalmazható tudást azonban diákjaink nemcsak a saját laboratóriumunkban szerezhetik meg, hanem egyetemi kutatócsoportok munkáiba is bekapcsolódhatnak. Partneri kapcsolatokat építünk a felsőoktatási intézmények (Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, ELTE) természettudományos és bölcsész tanszékeivel egyaránt, rendszeresen részt veszünk a Debreceni Egyetem TTK által szervezett Nyári Kutató Táborban is, részesei voltunk a Magyar Innovációs Szövetség „Meet the Scientist” programjának. Aktívan részt vettünk a természettudományos tanítás és tanulás megújítását célul tűző „Ark of Inquiry: Kreatív tudás- kísérletes világ – örömteli tanulás” elnevezésű négyéves, nemzetközi projektben, tanáraink is versenyeznek a „Science on Stage” nemzetközi versenyen. Az elmúlt években több diákunk is részt vett az „Út a tudományhoz” programban és több mint 40 diákunk csatlakozott a Kutató Diákok Mozgalmához. Közülük a versenyeken elért eredményeik alapján Kovács Dominika, Csubák Ramóna, Lekka Ákos, Révész Hanna az Élet-és Környezettudományi tagozat vezetője is volt. Lovácsi Kristóf Diákvezetőségi koordinátori feladatokat látott el. Lekka Ákos tagozatvezetői szerepe után az egész mozgalom ügyvezető elnöke is volt.

A kutatáson alapuló természettudományos oktatásunknak több célja is van. Ezáltal megvalósíthatjuk az élményszerű tanulást úgy, hogy valamennyi kompetenciaterületet fejlesztjük. Fejlesztjük a megfigyelőképességet, a problémamegoldó, logikus és analitikus gondolkodást. Mindezek a jelenlegi érettségi rendszerben való sikerhez, majd a felsőoktatási tanulmányokhoz elengedhetetlenek. Ugyanakkor a kutatásokban való részvételnek jelentős szerepe van személyes kapcsolatok kialakításában, az énkép fejlesztésében is.

A Kutató Diákok Mozgalmában résztvevő diákjaink tisztában vannak azzal, hogy tudományos eredményeiket előadások, rövid összefoglalók és esszék által ismertethetik meg a rangos zsűrivel. Ez tehát azt jelenti, hogy előadói készségeiket fejleszteni kell, informatikai tudásukat a modern kor elvárásaihoz kell igazítani. Emellett kiemelten fontos az angol nyelv magabiztos használata is, mivel a versenyek jelentős része angol nyelven zajlik. Ilyen verseny az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája is, amelyen tanulóink szinte minden évben képviselik Magyarországot valamelyik szekcióban. Így több diákunk is járt már Malajziában, Indonéziában, Törökországban, Németországban és még sorolhatnánk.

Az alábbiakban közreadjuk az eddig megvalósult kutatások címeit és a tanulók neveit.

Al-Hamati Ahmed: Az intercellurális kommunikáció szerepe a határfelületek (béltraktus) gyulladásos és immunológiai betegségeiben 

Barta Viktória és Gál Dorina Petra: Drágán add a földedet: Kollektivizálás a Beregben.

Batta Gergő Péter: Egy útvonaltervező rendszerekre vonatkozó optimalizációs probléma matematikai modellezése 

Bodnár Bálint: A Szamos hazai szakaszának halközösségében bekövetkezett változások a cianid- és nehézfém szennyezést követően

Bodnár Bálint: Tiszai ingola állományának felmérése, élőhelyének ökológiai állapotértékelése a Tisza vízgyűjtőjén

Boros Adrienn és Révész Hanna: Egy fejlődési organizer működése az életciklus során nyeles hidráknál (Hydra oligactis)

Czap Dávid és Battyányi Ádám: Kukoricahibridek (Zea mays L.) biogén szilícium tartalma és összefüggései a termés mennyiségével 

Csubák Ramóna és Filep Patrik: Hóvirág és vetővirág szövettenyészetek és a kiindulási növények enzimmintázatainak összehasonlító vizsgálata

Danó Evelin: Báb-tava természeti értékeinek vizsgálata

Danó Evelin: Mutáns élesztőgomba törzsek molekuláris és klasszikus genetikai vizsgálata

Danó Evelin: Mutáns élesztőgomba törzsek molekuláris vizsgálata

Deák Anna: Chill és lazsálás északkeleten – szociolektus és dialektus együttélése 

Egyed Máté: A gazdák kutyáikról alkotott személyiségképét befolyásoló hatások

Eszterhai Anna Emese: Fomo sapiens, avagy a kimaradástól való félelem aspektusainak vizsgálata 

Filipcsuk Péter Gusztáv és Jónás Andrea: Háztartási szürkevizek és csapadékvíz környezethatékony újrahasznosítása

Filipcsuk Péter Gusztáv és Mezei Boglárka: Háztartási szürkevizek környezethatékony újrahasznosítása és hatása különböző növények csírázására

Jónás András: Folyik vagy nem?

Karászi Alíz: A növényi szeneszcencia vizsgálata a fehér mustármag csíráztatásával 

Kertész Alexandra és Varga Kinga: Avarmanipulációs kísérletek hatása a talaj gombabiomasszájára és talajenzim-aktivitására

Kiss Bettina és Szendrőy Vivien: A repetitív negatív gondolkodás hatása különböző pszichoszomatikus és szomatikus betegségekre serdülőkorban 

Kovács Dominika és Molnár Petra: Nehézfém ion-kezelések hatása a csíranövények fejlődésére 

Kovács Emília: Növényi savó stabilizálása és környezetbarát újrahasznosítása és felhasználása

Lekka Ákos: Egy inváziós fafajunk, a Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) szövettani vizsgálata

Lesku Vivien és Bóka Boglárka: A növényi savó fermentálása, környezetvédelmi szempontú kezelése

Lovácsi Kristóf és Suba Hunor: CLeng, a szleng gyakorisága az angol nyelvben 

Palcsik Balázs: Kipufogógáz-kezelések hatása a csíranövények fejlődésére 

Pollák Dorka: Szövegbányászat két szinten

Radványi Rafael: A Fusarium verticillioides abiotikus stresszérzékenységének vizsgálata

Radványi Rafael: Fusarium verticillioides szekunder metabolit termelésének vizsgálata

Radványi Rafael: Gyulaháza és Kisvárda levegőszennyezettségének megállapítása zuzmók segítségével”

Révész Hanna és Boros Adrienn: Regeneráció és morfogenézis az életciklus során édesvízi hidráknál

Révész Réka Julianna: Az esővíz savas kémhatásának vizsgálata 

Szabó Boglárka: Irányított tumorterápiára fejlesztett, oxim-kötést tartalmazó daunorubicin – GnRH konjugátumok szintézise és citotoxikus hatásvizsgálata

Szabó Boglárka: Szénhidrátrészen módosított nukleozidok szintézise és citotoxikus hatásvizsgálata

Szászi József: Kétszakaszos oxálecetsavat tartalmazó Belouszov-Zsabotyinszkij típusú reakció vizsgálata

Szilágyi Dóra: Nemek harca bitekben

Szumutku Fanni: Fágspecifikus gének kimutatása toxinkezelt cianofág-gazdasejt rendszerekben

Vedres Péter: Hydra oligactis fejlődési rendellenességeinek vizsgálata

Végső Eszter: A lucernasavó (barnalé) összehasonlító kolorimetriás vizsgálatán alapuló Adatbázis létrehozása minőségbiztosítási célzattal 

Virga Ákos: A szürkevizek vizsgálata, kezelése, újrahasznosítása 

Virga Ákos: Központi idegrendszeri gliómák 

Zsenyei Roland: A Közönséges torma (Armoracia rusticiana) és a Debreceni torma (Armoracia macrocarpa) peroxidáz enzimeinek vizsgálata

Zsenyei Roland: A WT1 gén kópiaszámának vizsgálata hematológiai betegségekben 

 

Az elmúlt egy évtized sikereinek köszönhető az, hogy 2018-ban iskolánkat kérték fel a Tudományos Diákkörök XVIII. Kárpát-medencei Konferenciájának megrendezésére. 15 szekcióban versenyeztek a Kárpát-medence különböző iskoláiból érkezett tanulók. Kb. 50 fős tudományos zsűrit, több mint 100 diákot és kísérőtanárt láttunk vendégül ezen a nagyszabású eseményen. A felvételi többletpontok sorsáról háromfős szakmai zsűri dönt az egyes szekciókban. Iskolánk sikeres felkészítését bizonyítja, hogy ezen a konferencián 5 előadás részesült nagydíjban, ezzel 30 felvételi többletpontot szereztek tanulóink.

Természettudományt oktató tanárként személyesen úgy érzem, hogy a kutatásalapú oktatás és versenyeztetés egy nagyon érdekes és izgalmas színfoltja a munkámnak. Aktív kutatási tevékenységem után mindig nagy érdeklődéssel fordulok az újabbnál újabb kutatási témák felé. Ennek köszönhető talán az is, hogy az oktatás mindennapi örömet okoz, viszont a hozzám közel álló kutatás sem hiányzik.

Loading