vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Arany János Tehetséggondozó Program

„Egyetlen napot sem élhetsz meg anélkül, hogy ne lennél hatással
a körülötted lévő világra, másokra. Mert minden, amit teszel és
nyújtasz másoknak, az számít! Egyedül Te döntöd el, hogy mi
legyen az….” (SBG Buddha)

Az Arany János Tehetséggondozó Program, kétségkívül a mai magyar köznevelés gyöngyszeme, 20 éve töretlenül, folyamatos anyagi és szakmai támogatottsággal működik. A Program alapvető célkitűzései már a kezdetekkor meghaladták korukat (út a felsőoktatásba, emelt szintű érettségi, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga, ECDL vizsga, jogosítvány, egyéni fejlesztés, komplex tehetséggondozás, önismeret, pályaorientáció, tanulásmódszertan), országosan és nemzetközi szinten is ismertség, elismertség jellemzi. Olyan kapukat nyit, olyan lehetőségeket kínál, melyek segítségével a fiatalok szemléletmódja, a világról alkotott képe, gondolkodásmódja formálódik, képessé válnak a tudatos, reális pályaválasztásra, ön-és társismeretük, szociális kompetenciájuk fejlődik, nyitottabbá, magabiztosabbá válnak. Mindezt az intézmény pedagógusai nagyfokú pedagógiai és szociális érzékenységgel, összehangolt nevelőmunkával segítik. 

A Program 2002 óta működik az intézményünkben. Az eltelt idő alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, melyet a mindennapi munkánk során egyre hatékonyabban hasznosítani tudunk. Intézményünk fő erőssége abban rejlik, hogy a hozzánk érkező AJTP-s tanulók sokszínűségét meg tudjuk tartani, az iskola profiljából adódóan bármely tehetségterületen ki tudnak teljesedni, legyenek azok humán, reál tudományok, sport vagy akár művészet.

Az összesen közel félezer volt és jelenlegi „Arany-os” diákunk tanulmányi és versenyeredménye, nyelvvizsgáik magas száma, emelt és középszintű érettségi eredményeik, szakmai és magánéleti sikertörténeteik mind a Program relevanciáját, létjogosultságát bizonyítják. Az eddig végzett tanulók több mint 90%-a nyert felvételt valamely felsőoktatási intézménybe, köszönhetően az öt éven át tartó tudatos szakmai munkának, az iskola-kollégium együttműködésének, odafigyelésnek, egyéni törődésnek. Pályaorientációjukat tekintve nagyon változatos, sokszínű a kép: pedagógia, pszichológia, szociálpedagógia, orvostudomány, informatika, pénzügy, közgazdaságtan, építészet, jog, nemzetvédelem, közigazgatás.

Felsorolni is szinte lehetetlen mennyiféle tanulmányi, sport vagy művészeti megmérettetésen vettek és vesznek részt tanulóink. A legrangosabb, felsőoktatási felvételi plusz pontokat is érő versenyek közül az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a Kutató Diákok Mozgalma, a Tudományos Diákkörök nemzetközi konferenciáin élet- és környezettudomány illetve humán és társadalomtudományi szekciókban több ízben szerepeltek eredményesen az AJTP-s tanulók. 

A komplex tehetséggondozás, a valódi tartalmakkal megtöltött hátránykompenzáló tevékenység szerves részét képezi a tudatosan szervezett úgynevezett „lazító” programok megléte. A „bentmaradós” hétvégék keretében szervezett tanulmányi kirándulások hatása, haszna túlzás nélkül jellemezhető az életre szóló jelzővel. Az Arany János Tehetséggondozó Program diákjai a gimnáziumban eltöltött 5 év alatt bejárják Magyarország szinte összes területét, a határainkon túl a magyarlakta területeket (Ukrajna-Kárpátalja, Románia-Erdély, Ausztria-Burgenland, Horvátország, Szlovákia-Felvidék) illetve azon túl a nyelvtanulás tökéletesítése céljából Anglia, Franciaország, Belgium, Olaszország, Görögország, Szicília területére is eljutnak.  A kulturális programok, színházlátogatások, a természetjáró illetve vízitúrák, a sítáborok, a nyelvtanulást segítő tanulmányi utak, nyelvi táborok rendkívüli közösségformáló erővel bírnak, ezen felül a mai kor pedagógiai elvárásainak megfelelő élményközpontú tanítási folyamat szerves részét képezik. 

Az iskolai és iskolán kívüli munka hatékonyságát a tanulói motiváció fenntartása biztosítja. A tanulók belső motívumainak megtartását, a tanulásra való hajlandóságot, a szociokulturális hátrányok leküzdését tanulmányi ösztöndíjrendszer bevezetésével, rendszeres és eseti szociális támogatásokkal (szemüveg, fogszabályzó, tanulást segítő eszközök), étkezési és utazási támogatással, saját AJTP specifikus értékelési rendszer működtetésével segítjük. 

Az elmúlt embertpróbáló időszakot meghatározó világjárvány ideje alatt az AJTP-s diákok hatékony és eredményes otthoni tanulásának megvalósítása az eddigi munkánk újragondolását tette szükségessé. Az online kapcsolattartás leszűkítette a lehetőségeket, a személyes találkozások hiánya, a programok, kirándulások, iskolai és iskolán kívüli rendezvények elmaradása megnehezítette a nevelőmunkát. a támogatási rendszerünket úgy kellett átformálni, hogy a lehető legeredményesebben segítse a tanulókat, kompenzálva a megfelelő digitális eszközök, az internet elérés, a személyes iránymutatás, korrepetálás, a megfelelő tanulási környezet hiányát. Koncz Fanni 12.A osztályos tanuló társadalomismeret érettségi projektmunkájában Hátrányból előny az online oktatásban címmel az alábbiak szerint összegezte kutatómunkája tapasztalatait: 

„A digitális oktatás szerintem, minden gimnazista korosztály számára komplikált. Én is ezt érzem és tapasztalom is. Nagyon nehéz a bizonytalanság idején pozitívan gondolkodni és célokat kitűzni. Nem csak azért, mert ebben a tanévben érettségizek, hanem azért is, mert a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Arany János Tehetség Programjában tanulok. A hátrányos helyzetű diáktársaimnak több szempontól kihívást jelent a digitális tanrend.”

„Az online oktatás alatt is mindent megtesz az iskola, hogy ezeket a lehetőségeket fenntartsák számunkra. Az online térben megtartják a szakköröket, az ünnepségeket, a verseny-, illetve vizsga felkészítéseket, és természetesen minden tanórát is. Ezen kívül, bármikor kérhetünk segítséget és részt vehetünk korrepetálásokon, illetve tehetséggondozásokon.”

„A nem jelenléti oktatás általános nehézségei mellett a hátrányos helyzetű diákoknak, a hátrányos régió, térség okozta nehézségekkel is meg kellett küzdeniük. Sok esetben az eszközhiány (tablet, telefon vagy laptop), mellé az otthoni szélessávú internet-elérés hiánya, vagy az internet akadozása is társult. Továbbá a saját privát tanulási tér sokak számára nem biztosított-, akadályozta a tanulást. Több háztartásban-, is be kell segíteni a tanulónak is a megélhetésbe.”

„Ezeket a hiányosságokat felismerve hátrányos régióban élő AJTP –s diáktársaimnak az eszközök biztosításában igyekezett iskolánk segíteni. Ezek az eszközök: tabletek, laptopok, illetve pénzügyi támogatást is kaptunk rá. Ezáltal tőlünk kevesebben maradtak ki az oktatásból.”

„A nehéz helyzet ellenére is mindig megpróbálják a maximumot nyújtani, és olyan hatást kelteni a digitális térben, mint ha az iskolában lennénk és ezek mellett, még támogatnak is minket mindenben. Ebből adódóan, a hipotézisem a következő: Az AJTP-s tanulók az online oktatás alatt sem maradtak egyedül a tanulásban, az érzelmi támogatásban.[…]

„Úgy érzem, hogy azáltal, hogy beteljesült a hipotézisem sikerült kifejeznem, hogy mennyit is jelent nekem, a kollégium, az iskola és az Arany János Tehetséggondozó Program. Mikor jelentkeztem, nem gondoltam volna, hogy ennyi élményben lesz részem az 5 év alatt. Nagyon hálás vagyok a sok lehetőség miatt, hiszen a program és az iskola nélkül nem lett volna ennyi lehetőségem. A hipotézisem mellett az is beigazolódott, hogy a tanítás nem csak a technikai eszközökben rejlik, hanem a tanárok magyarázó, könnyen érthető tanítási stílusaiban, valamit a tanulók befogadó képességében.”

Az Arany János Tehetséggondozó Program a digitális tanrend idején is megállta a helyét. A közel 20 éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy nemcsak a tanulók, de mi pedagógusok és maga az iskola illetve a kollégium is szegényebb volna nélküle. Jelenleg is a Program megújulási lehetőségein dolgozunk töretlen lelkesedéssel, szakmai nyitottsággal, őszinte elköteleződéssel, országos szakmai együtt gondolkodással, összefogással. 

 

„A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint hogy segít abban, hogy mindenki olyan legyen, amilyen lenni tud. Senkit nem lehet tehetségre nevelni, nem lehet a hiányzó tehetséget egy injekcióval belénk ültetni. Viszont a bennünk rejlő különböző tehetségeket igenis lehet támogatni és kifejlődni segíteni. Tulajdonképpen az iskola legdöntőbb feladatát abban látom (és azt hiszem, hogy talán ebben a legkevésbé eredményes) hogy segítsen megtalálni önmagunkat.”(Rubik Ernő)

Loading