vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Future Talents azaz a Jövő Tehetségei program

 

A világon az angol nyelvet beszélik a legtöbben. Az üzleti angol a nyelvtanulásnak egy olyan része, amely egy konkrét, specifikus céllal történik. Bármilyen területet nézünk, a legfontosabb hivatalos nyelv az angol, és ez az üzleti életben, a versenyszférában már alapkövetelménynek számít.

A program segítségével a diákok elsősorban az üzleti életben használt angol szókincset sajátítják el, mely egy szofisztikáltabb, magasabb színvonalú angol kommunikációt eredményez, illetve az ehhez kapcsolódó készségeket. Készségek alatt prezentációk készítését, állásinterjú és üzleti telefonhívások lebonyolítását, hivatalos levelek írását és tárgyalástechnikát értünk. A 2017-ben induló program keretében 54 tehetséges diák csatlakozhatott a programhoz és eddig 36 diák végzett sikeresen. Azok, akik már érettségivel rendelkeznek, az általuk választott egyetemen tanulnak tovább, ahol a programban megszerzett tudásuk nagy előnyt jelent. 

A tanulmányaik mellett a diákok gyakran prezentálnak különböző eseményeken, ahol találkozhatnak vezető üzletemberekkel és politikusokkal. Emellett szervezünk számukra intézménylátogatásokat és Orientációs tréningeket, amelyeken a diákok megismerkedhetnek a programban résztvevő többi diákkal és tanárokkal.

A program által kezelni kívánt probléma bemutatása

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkanélküliek aránya állandóan magas, meghaladja az országos átlagot. A rossz foglalkoztatási helyzet az elmaradottság legfontosabb következménye, amely a régióban összetett probléma. Iskolánkban magas az egyetemekre jelentkező hallgatók száma (96%) és kb. 87%-uk felvételt is nyer. A legjobb egyetemek nemcsak magas szintű ismereteket igényelnek, hanem legalább középszintű idegennyelvi tudást is.

A program alapvető célja, hogy támogassa a középiskolás tanulókat, hogy speciális ismereteket szerezve felkészítse őket az egyetemi tanulmányaikra és a munkaerőpiac kihívásaira, valamint fejlessze a kommunikációs készségüket mind az anyanyelvükön, mind pedig idegen nyelven. Szeretnénk, hogy a tanulók különböző készségeket és vezetési ismereteket szerezzenek az üzleti élet képviselőitől a gyakorlatban, valamint, hogy EU-akkreditált nyelvvizsgát tegyenek a további tanulmányaik megkönnyítése érdekében, mielőtt a középiskolát elvégeznék. Továbbá szeretnénk, hogy a programban résztvevők 100% -át felvegyék a nemzeti és az európai egyetemekre. Gazdasági szempontból szükség van jó képzettséggel és nyelvtudással rendelkező munkavállalók kiképzésére és arra, hogy megpróbáljuk őket a régiónkban tartani. Ez több munkahelyet jelent, és üzleti fellendüléshez vezet.

Emellett nagy társadalmi igény van a magas szintű nyelvtudás megszerzésére, mivel Magyarország hátulról a harmadik az EU-n belül az idegennyelv-tudásban. A 25–64 év közötti korosztályt tekintve 57,6% nem beszél idegen nyelven, 28,6 % beszél egy idegen nyelven és 11,1 % beszél két idegen nyelvet Magyarországon. A három vagy több idegen nyelven beszélők aránya pedig mindössze 2,7%. Egyre több hallgató jelentkezik gazdasági vagy pénzügyi egyetemekre, mivel ebben a régióban hiány van szakképzett közgazdászokból és menedzserekből. Különleges igényük van az angol és az üzleti ismeretek iránt, ami nemzetközileg is versenyképes munkaerővé teszi őket.

A program célcsoportjai 

A programban olyan 9. és 10.-es diákok vehetnek részt, akiknek a nyelvtudása eléri a KER által meghatározott B1+ szintet, emellett vizsgáljuk a rátermettségüket is az üzleti életre. 11. évfolyamos diák csak akkor vehet részt a programban, ha a program végén még mindig az iskola tanulója. A diákok egy kétlépcsős felvételi eljárásban vesznek részt, először egy angol írásbeli tesztet kell kitölteniük, majd az ott elért eredményeik alapján a kiválasztott diákok jutnak tovább a szóbeli elbeszélgetésre. Az együttes eredményeik alapján a legjobban teljesítő 18 diák vehet részt a programban.

A program megvalósításának bemutatása 

A diákok 25 napos képzésben vesznek részt, melyek tréning jellegűek és havonta kétnaposak. A két nap folyamán a diákok 10 nyelvórán vesznek részt a budapesti tréner irányításával. Mivel a program iskolán kívüli tevékenység, így a diákok a képzés helyszínén részesülnek az oktatásban, ami a támogatást nyújtó Tungsram Operations Kft. kisvárdai telephelye. 

Tavasszal és ősszel a diákok részt vesznek egy orientációs tréningen a cég központjában Budapesten, ahol találkozhatnak vezető üzletemberekkel különböző üzleti szektorokból és megismerkedhetnek a munkájukkal. Emellett szervezünk számukra intézménylátogatásokat is.

Általános fejlesztési területek:
Érdeklődés, kreativitás, motiváció, a tudásalap szélesítése, iskolán kívüli tapasztalatszerzés, társas-affektív képesség. A program lehetőséget nyújt arra, hogy valamennyi gardneri képességterületet fejlessze, azon belül is nagyobb hangsúlyt fektetünk a nyelvi, szociális-interperszonális és az intraperszonális képességterületekre. 

Alkalmazott tehetségfejlesztő módszerek: önálló tanulás, kooperatív tanulás, projektmunka és online interaktív feladatok.

A projektben részt vevő hallgatók teljesítményét folyamatosan ellenőrzik különböző tesztekkel, és a végső szakaszban a diákok egy B2 EuroPro üzleti angol komplex nyelvvizsgát tesznek. 

Elmondható, hogy a diákok általános és üzleti angol nyelv ismeretei, kommunikációs, prezentációs készségei fejlődtek, az üzleti világ ismerete jelentősen kibővült, különösen a menedzsment és az interkulturális tudatosság területén. 

A cég 2019-ben elnyerte a „Genius Loci – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” díjat a nemzeti kategóriában.

Loading