vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Nyelvvizsga már a Besiben is

Valamennyi képzésünkön, de az Arany János Tehetséggondozó Programban, az angol emelt szintű osztályainkban különösen kiemelt szerepet kap az angol nyelv. A vizsgahely megvalósításának gondolata azért fogalmazódott meg bennünk, hogy diákjainak minél otthonosabb, barátságosabb környezetben, az iskolájukban tehessenek sikeres vizsgát, természetesen nem kizárva a külsős jelentkezőket sem. 

A Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központjával való együttműködés alapján 2012 áprilisában sor került iskolánkban az első DExam nyelvvizsgára. Ennek megvalósulása egy bonyolult akkreditációs folyamat eredménye alapján történt, melynek során vizsgálták az intézmény adottságait (tantermek, elhelyezkedés), és a vizsgahelyen közreműködők számára képzések megtartására is sor került. 

2012 óta 2232 vizsgajelentkezést rögzítettünk. A vizsgázók nagy része sikeresen megszerezte a nyelvtudását igazoló, felvételi pluszpontot jelentő bizonyítványát. Hogy mi lehet a siker titka? Egyrészt az, hogy a vizsgázók nyugodt körülmények között, ismerős környezetben, nem több órás utazás után vizsgázhatnak. Másrészt a Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központja által kidolgozott vizsga, a DExamon kiemelt szerepet kap a kommunikáció, és a vizsgázók életszerű, a középiskolás korosztály érdeklődésére számot tartó feladatokkal találkozhatnak. 

Például a szóbeli vizsgán Harry Potter, Vilmos herceg és még számtalan érdekes témakör kerül szóba. Lehetőség van arra, hogy azok, akit inkább a természettudományok érdekelnek, választhatják a reál modult, ahol a természettudományok, informatika témakörében találnak feladatot a vizsgázók, melyek természetesen nem tárgyi tudást mérnek. A DExamon nincs fordítás, nyelvtani teszt, helyette olvasáskészség, nyelvismeret és íráskészség feladatsorokkal találkoznak a vizsgázók. 

A szóbeli vizsga páros, melyen két vizsgázó két vizsgáztató előtt vizsgázik. A jelentkezési lapon lehetőség van arra, hogy megjelöljék, kivel szeretnének vizsgázni. 

A vizsga tisztaságát biztosítja, hogy a feladatsorok a vizsga napján kb. fél órával kerülnek az iskolába, a vizsgázók titkosítási folyamat után kezdhetik meg a kitöltést. A javítás Debrecenben zajlik, és négy hét múlva lehet megtekinteni az eredményt interneten. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a diákok szívesen választják ezt a nyelvvizsgát, hiszen felkészült tanáraink maximális segítséget nyújtanak a felkészüléshez, sőt Juhász Miklósné vizsgahelyi koordinátor személyében, gyakorlott vizsgáztató tanár biztosítja a vizsgázóbarát körülményeket. 

Loading