vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

ECDL vizsgaközpont vagyunk

Kitűzött célok, követelmények, határidők, a megszerzett tudást igazoló kézzelfogható bizonyítékok lehetősége nélkül a tanulóink motiválása mindig nehezebb. Az ECDL egységes nemzetközi szabályok alapján működő moduláris vizsgarendszer, mely a számítógép használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja vizsgázóinknak, és biztosítja az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.

Intézményünk egyike az országban működő 198 aktív, akkreditált ECDL vizsgaközpontnak. Az érdeklődők és elsősorban iskolánk tanulói 2012 decemberétől szerezhetnek nálunk Európai Számítógép-használói Jogosítványt. 

Évente 35-40 új regisztrált vizsgázó kezdi meg a kötelező és választható modulokra (Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webszerkesztés, IT biztonság, Közösségi média) való felkészítést – ők elsősorban az iskolánkkal jogviszonyban álló tanulók, akik közül az Arany János Tehetséggondozó Program diákjai kerülnek ki nagyobb létszámban. Rajtuk kívül leginkább az idegen nyelvi képzésen és az általános tagozaton tanuló diákok szeretnék megszerezni a nemzetközileg elismert és ma már elektronikusan hitelesített ECDL-bizonyítványt.

Informatika szakos kollégáink elsősorban a délutáni szakkörökön és kollégiumi foglalkozásokon készítik fel tanulóinkat a 7 vagy 4 modulos vizsgákra. Eddig 550 regisztrált vizsgázónk összesen 3304 modulvizsgát tett 332 vizsgán, közülük 331-en sikeresen teljesítették a 7 vagy 4 modulos követelményeket, így kézhez vehették bizonyítványukat.

2020 decemberétől az ECDL vizsgarendszerben új adminisztrációs- és vizsgaszoftver került bevezetésre: a Sophia. Ezzel egyidőben a manuális vizsgák mellett az automatikus vizsgákat (Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, IT biztonság) is kipróbálhatták vizsgázóink, ahol a számítógép által véletlenszerűen generált vizsga-feladatsorokat, feleletválasztós teszteket és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk. Az automatikus vizsga előnye, hogy az értékelés is automatikusan történik, így a vizsga után azonnal értesül arról, hogy sikeres vizsgát tett-e.

Reméljük, hogy az elmúlt tanévben bevezetett újdonságok (nem utolsósorban az, hogy az emelt vagy középszintű informatika érettségi vizsgát jelesre teljesítők további vizsga nélkül igényelhetik a bizonyítványt) még több tanulót motiválnak arra, hogy iskolánkban szerezzék meg informatikában való jártasságuk kézzel fogható bizonyítékát.

Terveink között szerepel, hogy a megfelelő affinitással rendelkező tanulóinkat a nagyobb kreativitást és problémamegoldó képességet igénylő Advanced modulok teljesítésére is felkészítjük. Erre minden reményünk megvan, hiszen a Nemzeti Alaptanterv legfrissebb verziója egy új, digitális kultúra elnevezésű tantárgy bevezetését határozta meg, mely plusz követelményeket és magasabb heti óraszámot biztosít az általános és középiskolák számára, mint amilyen az korábban volt.

Loading