vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Pályaválasztási tájékoztató általános iskolások számára 2021/2022

Iskola neve: Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 033648

Igazgató: Bíró Gábor            

Pályaválasztási felelős: Csörszné Tar Enikő, Nyakóné Kántor Mária, Tóth Tamás

Iskola címe: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2.

Telefon/fax: 06-45-410-045

E-mail: besiposta@gmail.com

Honlap: www.besi.hu

Gimnáziumi osztályok
Belső kódOsztály megnevezéseVálasztható nyelvEgyéb információ (pl. emelt oktatás, AJTP stb.)Felvehető létszám
0001Arany János Tehetséggondozó Programaz első évben csak az angol kötelező, később a második idegen nyelv a francia, német, orosz nyelvek közül választható5 évfolyamos oktatás országosan egységes speciális tanterv alapján34
0002kiemelt idegen nyelvi képzéskötelező angol és német nyelv, első idegen nyelv angol haladó, második idegen nyelv német kezdő4 évfolyamos képzés emelt óraszámú idegen nyelv órákkal mindkét nyelvből30
0003általános humán irányultságkötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül4 évfolyamos emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből15
0004emelt szintű angol nyelvaz első idegen nyelv az angol, a második a francia, német, orosz nyelvek közül választható4 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelvből haladók számára15
0005emelt szintű matematikakötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül4 évfolyamos emelt szintű oktatás matematikából30
0006általános természettudományos irányultságkötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül4 évfolyamos emelt szintű oktatás biológiából és kémiából30
0007általános tantervűkötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül4 évfolyamos oktatás a kötelező érettségi tárgyakból magasabb óraszámmal30

6 osztályt indítunk az alábbiak szerint:

1 AJTP szerint működő 5 évfolyamos osztály

1 kiemelt idegen nyelvi osztály (4 évfolyamos)

l emelt szintű angol nyelvi és 1 humán irányultságú csoportból álló osztály  (4 évfolyamos)

1 emelt szintű matematikai osztály  (4 évfolyamos)

1 emelt szintű természettudományos osztály  (4 évfolyamos)

1 általános tantervű osztály  (4 évfolyamos)

Kollégiumi férőhely: van.

Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni?

A felvételi követelmények az SNI-s tanulókra is vonatkoznak. A gimnáziumi nevelés-oktatás feladata a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelés-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők). A felvételi vizsgával kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXX. törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesek.

Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.)

Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyetlen Minősített Tehetséggondozó Műhely, Akkreditált Kiváló Tehetségpont. ECDL vizsgaközpont, DEXAM nyelvvizsgahely.

Képzéseink a következők:

Emelt szintű humán képzés:

A humán területen tanulók magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből emelt szintű oktatásban részesülnek. Az alapkövetelmények elsajátítása mellett képesek lesznek a kifejező és igényes megnyilatkozásra, a továbbtanulás és a munkába állás esetén is hasznosítani tudják majd megszerzett ismereteiket. Az emelt szintű humán képzés elvégzése többek között különböző bölcsész, jogi, pszichológiai, kommunikáció és média szakok biztos alapját képezheti.

Emelt szintű természettudományos képzés:

A természettudományos képzés során a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű biológia és kémia érettségire. A képzés során naprakész tudásra tehetnek szert a természettudományos tárgyakból. A korszerű természettudományos ismeretek elsajátítása hozzájárulhat a környezet- és egészségtudatos magatartás kialakításához. A képzés során szerzett ismeretek elősegíthetik a természettudományos felsőoktatási szakok sikeres elvégzését.

Emelt szintű matematika képzés:

Az emelt szintű matematika osztályba felvett tanulók a matematikai ismereteken túl olyan kompetenciákat is szereznek, amelyeknek valamennyi tantárgy elsajátításánál hasznát veszik, ezen kívül felkészülhetnek az emelt szintű matematika érettségire. A matematikából megszerzett tudás biztos alapját képezheti műszaki, közgazdasági és egyéb tanulmányoknak.

Négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés

Az emelt szintű nyelvi osztályokba járó tanulók – megfelelő szorgalom esetén – az adott nyelvből középfokú (B2 szintű) nyelvi ismeretekhez jutnak, sikeresen felkészülhetnek az emelt szintű érettségire angol nyelvből.  A tanulók idegen nyelvi kommunikációs készségeinek fejlesztését anyanyelvi lektor segíti.

Négy évfolyamos kiemelt idegen nyelvi képzés

Emelt óraszámú angol és német nyelvi képzés. Az osztály tanulói mindannyian első idegen nyelvként angolt haladó szinten, második idegen nyelvként kezdő szinten német nyelvet tanulnak, az első idegen nyelv esetében- megfelelő szorgalom esetén- C1(felsőfokú), a második nyelv esetében legalább B2(középfokú) szintű nyelvi ismerethez juthatnak. A kiemelkedő nyelvtudású tanulók üzleti angol nyelvi ismeretekkel gazdagodhatnak.

Általános tantervű osztály: A tanulók a kötelező érettségi tantárgyakból kapnak alapos felkészítést, majd 11. és 12. évfolyamon lehetőségük van az általuk választott tantárgy(ak)ból emelt szintű vizsgákra való felkészítő foglalkozásokon részt venni.

Arany János Tehetséggondozó Program

Az öt évfolyamos programba az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghatározott feltételek teljesítésével, pályázat útján lehet bekerülni. A Program sikeres teljesítése esetén a tanulók B2 (középfok) szintű nyelvismeretre, ECDL vizsgabizonyítványra, B kategóriás jogosítványra tehetnek szert, valamint alaposan felkészülhetnek a felsőoktatásba való eredményes bejutásra a komplex módon történő tehetséggondozásnak köszönhetően. Kollégiumi jogviszony létesítése kötelező.

Egyéb információk:

Tanulóinkat a 11. és 12. évfolyamon emelt szintű érettségi vizsgákra készítjük. Valamennyi tantárgyból választhatnak emelt szintű érettségi előkészítő foglalkozásokat.

Az emelt szintű képzések a kiemelt tantárgy(ak)ból már a 9. évfolyamtól kezdődően az emelt szintű érettségire készítenek fel.

Infrastruktúra tekintetében Smart School tanterem, idegen nyelvi labor, természettudományos labor, CNC labor és Atlétikai Centrum (fedett futófolyosó, konditerem, kültéri kondipark, rekortán futópálya és futballpálya) áll a tanulóink rendelkezésére.

Kollégiumi elhelyezést korlátozott számban, menzát igény szerint biztosítunk.

Intézményünk pedagógiai programjának kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés, melyből következően olyan tanulókat látunk szívesen, akik a korszerű életvezetés hívei.

Nyílt hét időpontja: 2021. november 8-12.

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2021. november 12. (péntek) 15.00 óra

Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? írásbelit igen, az idegen nyelvi képzésekre jelentkezőknek angol nyelvből felvételi elbeszélgetést tartunk.

A felvételi elbeszélgetés tervezett időpontja: 2022. március eleje.

Felvételi vizsga időpontja:

Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja a 9. évfolyamra jelentkezők és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára: 2022. január 22. 10.00h (gyülekezés 9.30-kor az iskola aulájában).

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó speciális eljárási, elbírálási szabályokat a Nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 4.§-a,  illetve. 51.§-a tartalmazza.

Alapos ok esetén 2022. január 27-én 14.00h kezdettel, a központilag meghatározott pótnapon is lehet vizsgázni. Az ilyen igényt kérjük telefonon jelezni.

Az elért eredményekről 2022. február 7-ig értesítjük a tanulókat, akik már az elért eredmények ismeretében állítják ki jelentkezési lapjaikat, melyeket az általános iskola 2022. február 18-ig juttat el a középiskolákba, illetve a Felvételi Központba.

Felvételi vizsga módja:

Az intézmény az általános felvételi eljárást megelőző – országosan egységes követelmények szerinti, központilag kiadott feladatlapok alapján – írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából.

A tanulók a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára az általános iskolákban, a központilag kiadott jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A maximálisan elérhető pontszám 180, mely a magyar nyelvi és a matematika központi írásbelin elért pontokból (100 pont), továbbá a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak (80 pont) összegéből számítandó.

A képzésekre jelentkező tanulók rangsora a felvételi vizsgán elért eredmények és az általános iskolából hozott 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai alapján készül.

Az általános iskola a jelentkezési lapokat 2021. december 3-ig juttatja el a választott középiskolákba. Eddig az időpontig indokolt esetben elfogadunk közvetlenül a szülőtől származó jelentkezési lapot is.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a pályázatban megjelölt intézménybe kell a jelentkezési lapot benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2021. december 10.

A Programba jelentkező tanulók 2022. január 21-23-én felvételi beválogatáson is részt vesznek.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban egy a felvételi beválogatás sajátosságaiból adódó speciális pontszámítási módszert alkalmazunk.

2022. február 10-ig az intézmény az Arany János Tehetséggondozó Programra benyújtott pályázatok eredményéről értesíti az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

Az intézmény a jelentkezők felvételi jegyzékét 2022. március 16-án hozza nyilvánosságra. A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig küldünk értesítést a jelentkezőnek és általános iskolájának.

A felvételi vizsga követelményei:

Az írásbeli vizsga követelményeiről, a korábbi évek feladatsorairól az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján lehet tájékozódni.

Loading